Tel/Fax
+381 21 422 989
:
Výbor pre vzdelávanie
/aktivity/aktivity-vyboru-pre-vzdelavanie/item/2105-zasadala-komisia-pre-stipendia

2. júna 2021 v priestoroch Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, za prítomnosti predstaviteľov matice slovenskej v Srbsku a veľvyslanectva SR v Belehrade, zasadala Komisia pre štipendiá, ktorá analyzovala 66 prihlášok na štipendium Vlády SR v akademickom roku 2021/2022.

Odporúčanie na štipendium v akademickom roku 2021/2022 na základné štúdium získali kandidáti nasledovne:

...

1

Valentina

Huđec

2

Daniel

Miháľ

3

Sara

Obuh

:
Výbor pre kultúru
/aktivity/aktivity-vyboru-pre-kulturu/item/2110-koncert-komorneho-zboru-nadeje

Po uskutočnení 10. seminára Nová pieseň pre členov komorných zborov v organizácii Komorného zboru Nádeje, v Pivnici sa ako pokračovanie uvedeného seminára dňa 20. júna 2021 uskutočnil koncert komorných zborov. Finančne ho podporil aj Výbor pre kultúru NRSNM a svojou prítomnosťou ho poctila aj predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová.

 

:
Výbor pre úradné používanie jazyka a písma
/aktivity/aktivity-vyboru-pre-uradne-pouzivanie-jazyka-a-pisma/item/2095-vysledky-subehu-na-udelovanie-financnych-prostriedkov-mimovladnym-organizaciam-mladeznickym-zduzeniam-slovenskeho-narodneho-spolocenstva-v-srbsku

Komisia na hodnotenie projektov slovenských inštitúcií, spolkov, mimovládnych organizácií a mládežníckych zdužení slovenského národného spoločenstva v Srbsku Výboru pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM v zložení Vladimír Francisty, Branislav Kulík, Ján Šuľan a Janko Havran, ktorá zasadala dňa 8. apríla 2021 v Novom Sade, hodnotila 40 projektov, resp. 16 projektov na udeľovanie finančných prostriedkov pre činnosť a aktivity mimovládnych organizácií a ...

:
NRSNM
/aktivity/aktivity-nrsnm/item/2113-vystava-v-kulturno-umelecky-program-v-selenci

Dňa 2. júla 2021 o 18. hodine v Etno-odbočke MOMS Selenča v Selenči sa uskutočnila výstava pri príležitosti 20. výročia vystavovania v etno-priestore v tamojšom Dome kultúry. Podujatie poctila aj predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová, ktorá sa aj prihovorila. Okrem nej v mene NRSNM boli prítomní aj Svetlana Zolňanová, Katarína Vrabčeniaková, Anna Horvátová, Anna Čapeľová a Juraj Súdi. Podujatie poctili i hostky z Lalite a zo Starej Pazovy. Slovo mali ...


top