Tel/Fax
+381 21 422 989
:
Výbor pre informovanie
/aktivity/aktivity-vyboru-pre-informovanie/item/2121-stretnutie-novinarov-2021

Výbor pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v rámci 59. slovenských národných slávností aj tohto roku organizoval tradičné Stretnutie novinárov. Toto podujatie sa konalo v sobotu, 14. 8. 2021 vo veľkej sieni Slovenského vojvodinského divadla v Báčskom Petrovci.

Tohto roku stretnutie bolo venované trom jubilujúcim médiám: spoločensko-zábavnému časopisu pre mládež Vzlet za prínos v oblasti informovania mladých ľudí – príslušníkov slovenskej ...

:
Výbor pre vzdelávanie
/aktivity/aktivity-vyboru-pre-vzdelavanie/item/2134-podpora-skolstva-a-kultury-v-erdeviku

Dňa 8. septembra 2021 Základnú školu Savu Šumanovića v Erdevíku navštívili predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Libuška Lakatošová spolu s koordinátorkou výboru pre vzdelávanie Svetlanou Zolňanovou a zástupcom pokrainského sekretára pre vzdelávanie Milanom Kovačevićom navštívili.

Pri tejto príležitosti predsedníčka Lakatošová odovzdala darčeky žiakom prvého ročníka, ktorí sa učia po slovensky. Po šiestich rokoch v tejto škole je znovu otvorená slovenská trieda, do ...

:
Výbor pre kultúru
/aktivity/aktivity-vyboru-pre-kulturu/item/2125-46-babinkove-stretnutia

Dňa 28. augusta 2021 v Padine sa v rámci dňa tejto osady na tamojšej škole v organizácii Obecnej knižnice Kovačica – pobočky v Padine, uskutočnili 46. Babinkove stretnutia. Podujatie, ktorým si Padinčania spomínajú na popredného slovenského básnika, literárneho kritika, prekladateľa a novinára Michala Babinku. Babinkova tvorba bola rozsiahla a mnohotvárna a v slovenskej vojvodinskej literatúre má čestné miesto. Organizátorom podujatia Babinkovo dielo je inšpiratívnym podkladom už 46 rokov a ...

:
Výbor pre úradné používanie jazyka a písma
/aktivity/aktivity-vyboru-pre-uradne-pouzivanie-jazyka-a-pisma/item/2095-vysledky-subehu-na-udelovanie-financnych-prostriedkov-mimovladnym-organizaciam-mladeznickym-zduzeniam-slovenskeho-narodneho-spolocenstva-v-srbsku

Komisia na hodnotenie projektov slovenských inštitúcií, spolkov, mimovládnych organizácií a mládežníckych zdužení slovenského národného spoločenstva v Srbsku Výboru pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM v zložení Vladimír Francisty, Branislav Kulík, Ján Šuľan a Janko Havran, ktorá zasadala dňa 8. apríla 2021 v Novom Sade, hodnotila 40 projektov, resp. 16 projektov na udeľovanie finančných prostriedkov pre činnosť a aktivity mimovládnych organizácií a ...

:
NRSNM
/aktivity/aktivity-nrsnm/item/2122-zo-slavnostneho-zasadnutia-nrsnm

Dňa 12. augusta 2021 v Báčskom Petrovci v zasadacej sieni Zhromaždenia obce sa uskutočnilo slávnostné zasadnutie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny za prítomnosti členov národnostnej rady, hostí a krajanov zo zahraničia, tiež predstaviteľov médií. Zasadnutie malo slávnostný charakter a konalo sa v rámci úradného sviatku slovenskej národnostnej menšiny – Slovenských národných slávností. Otvorila ho a slávnostne privítala Libuška Lakatošová, predsedníčka ...


top