Tel/Fax
+381 21 422 989
Výbor pre vzdelávanie
/aktivity/aktivity-vyboru-pre-vzdelavanie/item/1279-spolupraca-s-ps-pre-vzdelavanie

16. 06. Pokrajinským sekretariátom pre vzdelávanie, správu predpisy a národnostné spoločenstvá navštívila delegácia predstaviteľov vzdelávacích inštitúcií 11 kantonov Bosny a Hercegoviny. V mene NRSNM sa na stretnutí zúčastnili predseda VPV Ján Brna a koordinátorka pre vzdelávanie Svetlana Zolňanová.

 

Výbor pre úradné používanie jazyka a písma
/aktivity/aktivity-vyboru-pre-uradne-pouzivanie-jazyka-a-pisma/item/1235-slavnostne-podpisovanie-zmluvy

Dňa 7. apríla 2016 v miestnostiach Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade sa uskutočnilo slávnostné podpisovanie Zmluvy o vykonávaní prác a výstavby hygienických zariadení v hodnote 300.000,00 rsd, v rámci domu, ktorý roku 2009 kúpila Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny a na realizáciu svojich aktivít ho používajú Kultúrno umelecký spolok Bratstvo, Miestny odbor Matice slovenskej, Spolok žien Oko a Klub mladých Kasper.


top