Tel/Fax
+381 21 422 989
Výbor pre vzdelávanie
/aktivity/aktivity-vyboru-pre-vzdelavanie/item/1250-zasadnutie-koordinacie-nrnm-v-srbsku

Dňa 12. mája 2016 v Belehrade, v priestoroch Národnostnej rady rómskej národnostnej menšiny zasadala Koordinácia národnostných rád národnostných menšín z oblasti vzdelávania, ktorou predsedá koordinátorka pre vzdelávanie našej národnostnej rady Svetlana Zolňanová.

Výbor pre kultúru
/aktivity/aktivity-vyboru-pre-kulturu/item/1233-stretla-sa-posudzovacia-komisia

V Národnostnej rade slovenskej národnostnej menšiny dňa 13. apríla 2016 zasadala posudzovacia komisia NRSNM, ktorá hodnotila projekty súbehu Pokrajinského sekretariátu pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá pre spolufinancovanie projektov slovenskej národnostnej menšiny na rok 2016.

Výbor pre úradné používanie jazyka a písma
/aktivity/aktivity-vyboru-pre-uradne-pouzivanie-jazyka-a-pisma/item/1235-slavnostne-podpisovanie-zmluvy

Dňa 7. apríla 2016 v miestnostiach Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade sa uskutočnilo slávnostné podpisovanie Zmluvy o vykonávaní prác a výstavby hygienických zariadení v hodnote 300.000,00 rsd, v rámci domu, ktorý roku 2009 kúpila Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny a na realizáciu svojich aktivít ho používajú Kultúrno umelecký spolok Bratstvo, Miestny odbor Matice slovenskej, Spolok žien Oko a Klub mladých Kasper.


top