Tel/Fax
+381 21 422 989

Zasadnutia

z  3. pracovného zasadnutia Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, ktoré sa uskutočnilo 26. decembra 2014 o 15.00 h v zasadacej sieni Obce Báčsky Petrovec, Kollárova 6,  Báčsky Petrovec.

Zasadnutie sa uskutočnilo 10. decembra 2014 o 16.00 h v zasadacej sieni Obce Báčsky Petrovec, Kollárova 6,  Báčsky Petrovec.         

Zasadnutiu predsedala Anna Tomanová-Makanová, predsedníčka NRSNM.

Schôdza sa konala za prítomnosti 28-mich členov NRSNM (presnejšie začala za prítomnosti 27-mich členov, Igor Feldy prišiel pred začiatkom druhého bodu). Svoju neprítomnosť ospravedlnil Dr. Samuel Čelovský.
Prítomní boli aj zamestnanci NRSNM –  Ladislav Čáni, Svetlana Zolňanová, Mária Čániová, Svetluša Hlaváčová, Vladimír Lenhart a Lídia Damijanová. Schôdze sa zúčastnil aj právnik Vladislav Tárnoci.
Na schôdzi boli prítomní aj zástupcovia médií: Hlas ľudu, TV Nový Sad, TV Báčsky Petrovec a Rádio Báčsky Petrovec.

Prvá pracovná schôdza Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny (NRSNM) sa uskutočnila zasadacej sieni na 3. Poschodí Zhromaždenia AP Vojvodiny, Vladiku Platona b.č. so začiatkom o 16.30 h.

Na schôdzi boli prítomní 29 členovia NRSNM: Anna Tomanová Makanová, Vladimír Valentík, Jarmila Ćendićová,, Ladislav Petrovič, Anna Chrťanová Leskovac, Miroslav Kožík, Zuzana Lenhartová, Martin Zloch, Jarmila Šprochová Beličková, Samuel Čelovský, Pavel Surový, Libuša Lakatošová, Katarína Vrabčeniaková, Zlatko Lenhart, Anna Boldocká Ilićová, Janko Havran, Miroslav Benka, Zlatko Šimák, Anna Huďanová, Katarína Melegová Melichová, Ján Slávik, Igor Feldy, Jarmila Bohušová, Pavel Marčok, Juraj Červenák, Ján Litavský, Ján Brna, Jarmila Agárska a Ján Paul.

Strana 5 z 5
top