Tel/Fax
+381 21 422 989

Výbor pre vzdelávanie

pondelok, 14 jún 2021 07:14

Zasadala Komisia pre štipendiá

Zasadala Komisia pre štipendiá

2. júna 2021 v priestoroch Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, za prítomnosti predstaviteľov matice slovenskej v Srbsku a veľvyslanectva SR v Belehrade, zasadala Komisia pre štipendiá, ktorá analyzovala 66 prihlášok na štipendium Vlády SR v akademickom roku 2021/2022.

Odporúčanie na štipendium v akademickom roku 2021/2022 na základné štúdium získali kandidáti nasledovne:

1

Valentina

Huđec

2

Daniel

Miháľ

3

Sara

Obuh

4

Martin

Pavčok

5

Katarina

Đurčianski

6

Hana-Katarina

Đurovka

7

Zuzana

Tomašik

8

Tijana

Njemoga

9

Deina

Mandač

10

Dária Anna

Čief

11

Sarah-Malvina

Čelovski

12

Nataša

Dobrovoljski

13

Sandra

Todorović

14

Maja

Gedeljovski

15

Andrea

Lukač

16

Marsela

Čermak

17

Emanuella-Ema

Gier

18

Ivan

Mrva

19

Darka

Fabok

20

Anja

Ćepli

 

Náhradníci:

1

Marek

Medovarski

2

Sonja

Mravik

3

Mia

Balaž

4

Anja

Hrćan

5

Emilia

Čanji

6

Tatijana

Povolni

7

Ela

Števáková

8

Kristina

Cicka

9

Marina

Faraga

10

Kristian

Lenhart

11

Darko

Paus

12

Kristina

Kužiak

13

Maja

Martinko

14

Jana

Karkušova

15

Ivan

Jagoš

16

Miroslav

Đemrovski

17

Ksenia

Ribar

18

Darko

Šuster

19

Mia

Menďanová

20

Rahela

Majdlik

21

Jan

Faraga

22

Emanuella-Ema

Dimić

23

Danijela

Kukučka

24

Daniel

Kočonda

25

Ingrid

Milosevic

26

Želislav

Kolarik

27

Katarina

Trusina

28

Marina

Marinkov

29

Nikola

Bobić

30

Aleksander-Gustav

Haška

 

Zamietnutí kandidáti:

1

Dajana

Adamek

2

Sabina

Ďuriš

3

Silvia

Ferko

4

Ivana

Galat

5

Jovan

Kiš

6

Damir

Krošlak

7

Danilo

Mitrovic

8

Marcel

Tkač

9

Viktor Pavel

Valenta

10

Ivor Jan

Varga

11

Marija

Vesteg

 

12

Andrea

Žolnaj

13

Filip

Ujfaluši

 

Doktorandské štúdium:

1

Jaroslav

Venjarski

odporúčaný

2

Tatiana

Sluka

odporúčaná

3

Nina

Sljuka

náhradníčka

20210602 180716-min

 

 

Republiková súťaž zo slovenčiny pre základoškolákov

Na ZŠ Jána Čajaka v Báčskom Petrovci sa 29. mája 2021 uskutočnila republiková súťaž zo slovenského jazyka pre žiakov ôsmeho ročníka základných škôl. 

Privítacie slovo mala riaditeľka tejto vzdelávacej ustanovizne Zdenka Dudoćová, ktorá pozdravila prítomných a žiakom popriala veľa zdaru vo vypracúvaní úloh. V mene Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny ako organizátorky súťaže, spolu s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a technologického rozvoja a Vojvodinskou slovakistickou spoločnosťou, sa prihovorili Libuška Lakatošová a Janko Kolárik. Súťažili len žiaci 8. ročníka z Jánošíka, Aradáča, Kovačice, Padiny, Selenče, Pivnice a Báčskeho Petrovca. Hodnotenie testov mali na starosti prof. Dr. Anna Makišová, predsedníčka komisie, PaedDr. Svetlana Zolňanová, Tatiana Naďová, Mariena Korošová, Jarmila Pantelićová. O výsledkoch súťaže sa členky komisie zmienili veľmi pozitívne, žiaci preukázali veľmi dobré vedomosti. Prvé dve miesta obsadili žiaci Jána z Báčskeho Petrovca a tretie miesto získala žiačka z Padiny.

    Najúspešnejším súťažiacim odmeny udelila predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová.

20210529 145449-min

20210529 145316-min

 

streda, 19 máj 2021 09:11

Republiková súťaž zo slovenčiny

Republiková súťaž zo slovenčiny

Gymnázium Jána Kollára v Báčskom Petrovci 15. mája 2021 bolo hostiteľom republikovej súťaže zo slovenského jazyka pre žiakov tretieho a štvrtého ročníka stredných škôl.

 

Privítacie slovo v Slávnostnej sieni mala riaditeľka tejto vzdelávacej ustanovizne Jarmila Vrbovská, ktorá pozdravila prítomných a žiakom popriala veľa zdaru vo vypracúvaní úloh. V mene Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny ako organizátorky súťaže, spolu s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a technologického rozvoja a Vojvodinskou slovakistickou spoločnosťou, a predsedníčky Libušky Lakatošovej, ako i v mene Výboru pre vzdelávanie sa prihovorila koordinátorka výboru Svetlana Zolňanová. Súťažili len žiaci 3. a 4. ročníka, kovačického a petrovského gymnázia, staropazovskej strednej školy, ako i zdravotníckej školy z Nového Sadu.

 

Hodnotenie testov mali na starosti prof. Dr. Anna Makišová, predsedníčka komisie, Mariena Korošová a Jarmila Pantelićová. O výsledkoch súťaže sa členky komisie zmienili veľmi pozitívne, žiaci preukázali veľmi dobré vedomosti, dobre boli pripravení na súťaž a niektorým z nich veľmi málo chýbalo k získaniu maximálneho počtu bodov. Prvé tri miesta v oboch kategóriách obsadili žiaci Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci. Z tretieho ročníka najúspešnejší boli: Teodora Šimoniová, Nina Marčoková a Martin Zvara. Prvé tri miesta vo štvrtom ročníku získali: Daniel Miháľ, Sára Obuchová a Valentína Hudecová.

 

Najúspešnejším súťažiacim odmeny a diplomy udelil predseda Výboru pre vzdelávanie NRSNM Janko Kolárik.

               20210515 143308-min

 

 

štvrtok, 29 apríl 2021 09:35

Oblastná súťaž zo slovenčiny

Oblastná súťaž zo slovenčiny

24. apríla 2021 prebiehala oblastná súťaž zo slovenského jazyka a jazykovej kultúry pre žiakov ôsmeho ročníka základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským. Žiaci z Banátu súťažili na ZŠ maršala Tita v Padine a žiaci z Báčkya Sriemu na ZŠ Jána Amosa Komenského v Kulpíne. Všetci žiaci, ktorí získali 12 a viac bodov postúpili na republikovú súťaž, ktorá sa bude konať 29. mája v Báčskom Petrovci.

IMG-c6729433b425b864be0c528dcae050e5-V 1

pondelok, 26 apríl 2021 09:47

Podpísané zmluvy z oblasti vzdelávania

Podpísané zmluvy z oblasti vzdelávania

V priestoroch NRSNM predsedníčka Libuška Lakatošová podpísala 22.04.2021 zmluvy so slovenskými školami a združeniami o realizácii a finančnej podpore projektov z oblasti vzdelávania. V roku 2021 sa finančne podporia z rozpočtu Výboru pre vzdelávanie školy v Hožanoch, v Báčskom Petrovci, Bielom Blate, Starej Pazove a Komorný zbor Zvony a Združenie vychovávateliek osvetových pracovníkov Slovákov vo Vojvodine za realizáciu projektov z oblasti vzdelávania. Technické vybavenie dostanú škola v Aradáči a gymnáziá v Kovačici a v Starej Pazove.

20210422 180532-min 1

20210422 181258-min 1

piatok, 09 apríl 2021 10:25

Zoznam projektov na VPV 2021

Komisia v zložení Janko Kolárik, Janko Havran, Svetlana Zolňanová a Libuška Lakatošová zasadala 8.04.2021 v priestoroch NRSNM a vyniesla nasledovné rozhodnutie:

 

Ustanovizeň

Názov projektu

Úhrnná suma

Žiadaná suma

Schválená suma

1.

ZŠ Hložany

250 rokov školstva v Hložanoch

210.000

100.000

100.000

2.

Gymnázium Stará Pazova

Zveľaďovanie kvality vyučovania slovenčiny

60.000

60.000

iné zdroje/

lap top

3

ZŠ Aradáč

Chcem vidieť, počuť a spoznať svet

125.000

125.000

iné zdroje/ počítač

4

ZŠ Báčsky Petrovec

Súťaž Rubikova kocka

86.000

72.000

-

5

ZŠ Báčsky Petrovec

Modernizácia učebne fyziky

82.300

82.300

40.000

6

ZŠ Biele Blato

Lietajúce veršíky

160.500

126.000

70.000

7

ZŠ HJČ Stará Pazova

Vyučovacie prostriedky

160.000

110.000

50.000

8

Združenie vychovávateliek

Vebinár: Regionálna výchova

95.500

48.000

iné zdroje/ 30.000

9

KZ Zvony

Selenčské sláviky 2021

121.000

78.000

40.000

10

Gymnázium Kovačica

Modernizácia vzdelávaco-výchovnej práce

50.200

50.200

iné zdroje/ projektor

 

Strana 1 z 131
top