Tel/Fax
+381 21 422 989
pondelok, 25 január 2021 10:51

7. zasadnutiе Výboru pre úradné používanie jazyka a písma

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

IMG 20210121 175406-min 1

 

Schôdza Výboru pre úradné používanie jazyka a písma sa konala v predvečerných hodinách vo štvrtok 21. januára v zasadačke Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. Do rokovacieho programu bolo zahrnutých 6 bodov. Zasadnutie viedol predseda Vladimír Francisty, spolu s koordinátorkou výboru a právničkou Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Máriou Poptešinovou. Predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Libuška Lakatošová bola tiež prítomná na zasadnutí, pozdravila členov výboru a zapojila sa do práce schôdze. Schválenie zápisnice, rokovacieho programu, návrh výročnej správy VÚPJP za rok 2020, návrh orientačného plánu činnosti a finančného plánu na rok 2021členovia výboru schválili jednohlasne.  

Rozprava sa rozprúdila s právom okolo bodu Informácie o potrebe prekladania do slovenčiny názvov osídlených miest a dedín v obciach, v ktorých je slovenský jazyk v úradnom používaní s cieľom vyniesť rozhodnutia o názvoch miest a dedín. Totižto z Pokrajinského sekretariátu pre predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá do NRSNM zaslali list o možnosti na tabuliach vedľa ciest s názvami miest a dedín uviesť názvy aj v slovenčine. Tu odzneli návrhy, že treba založiť komisiu, ktorá by sa venovala tejto problematike, keď nám je umožnené aj v našom materinskom jazyku uviesť názvy, aby sa dohodla spolu s jazykovými odborníkmi z Filozofickej fakulty, a spoločne utvrdili slovenské názvy pre lokality. Po slovensky by názvy mali byť uvedené v tých lokálnych samosprávach, v ktorých je slovenský jazyk a písmo v úradnom použití.

V pláne na bežný rok sú uvedené: finančná podpora na vytvorenie podmienok pre ochotnícku činnosť, podpora na činnosť a aktivity mládežníckym a iným združeniam, spolupráca so slovenskými predstaviteľmi rád pre medzinacionálne vzťahy, podpora Stretnutiu mládeže SEAVC, tiež Ústrednému archívu SEAVC, digitalizácie cirkevných matrík, koordinácia pri súpise obyvateľstva v Republike Srbsko, podpora komisiám pre rodovú rovnosť a štandardy slovenčiny pri výbore, aktivity na podporu úradného používania jazyka a písma slovenskej národnostnej menšiny, rozvoj medzietnickej spolupráce a podpora zápisu žiakov do slovenských stredných škôl.

 

IMG 20210121 171629-min 1

Čítať 732 krát
top