Tel/Fax
+381 21 422 989

Správy o činnosti a plány

>> Plán a program činnosti NRSNM na rok 2021

>> Plán a program Výboru pre kultúru na rok 2021

>> Plán a program Výboru pre informovanie na rok 2021

>> Plán a program Výboru pre vzdelávanie na rok 2021

>> Plán a program Výboru pre úradné používanie jazyka a písma za rok 2021

 

>> Výrocna správa o činnosti NRSNM za rok 2020

>> Výročná správa Výboru pre kultúru za rok 2020

>> Výročná správa Výboru pre informovanie za rok 2020

>> Výročná správa Výboru pre vzdelávanie za rok 2020

>> Výročná správa Výboru pre úradné používanie jazyka a písma za rok 2020

 


 

>> Správa o činnosti NRSNM na rok 2019

 

>> Výročná správa Výboru pre kultúru za rok 2019

 

>> Výročná správa Výboru pre informovanie za rok 2019

 

>>Výročná správa Výboru pre vzdelávanie za rok 2019

 

>> Výročná správa Výboru pre úradné používanie jazyka a písma za rok 2019

 

 


 

>> Plán a program práce Výboru pre kultúru NRSNM na rok 2017

>> Správa o činnosti NRSNM na rok 2018

>> Výročná správa Výboru pre kultúru za rok 2018

>> Výročná správa Výboru pre informovanie za rok 2018

>>Výročná správa Výboru pre vzdelávanie za rok 2018

>> Výročná správa Výboru pre úradné používanie jazyka a písma za rok 2018

 


>> Plán a program práce Výboru pre kultúru NRSNM na rok 2017

>> Finančný plán Výboru pre kultúru NRSNM na rok 2017

>> Výročná správa Výboru pre informovanie za rok 2016

>> Výročná správa Výboru pre úradné používanie jazyka a písma za rok 2016

>> Výročná správa Výboru pre kultúru NRSNM za rok 2016

>> Plán práce Výboru pre vzdelávanie na rok 2017

>> Finančný plán Výboru pre vzdelávanie na rok 2017

>> Výročná správa Výboru pre vzdelávanie za rok 2016

 


 

>> Plán a program práce Výboru pre kultúru NRSNM na rok 2016

>> Plán a program Výboru pre informovanie NRSNM na rok 2016

>> Plán a program Výboru pre úradné používanie jazyka a písma na rok 2016

>> Výročná správa Výboru pre kultúru za rok 2015


>> Výročná správa Výboru pre vzdelávanie za rok 2015

>> Výročná správa Výboru pre informovanie za rok 2015

>> Výročná správa Výboru pre úradné používanie jazyka a písma za rok 2015

 


 

>> Plán a program práce na rok 2015

>> Finančný plán na rok 2015

>> Výročná správa o činnosti Fondu pre vydavateľskú činnosť v slovenskej reči Slovenské tlačené slovo za rok 2014

>> Plán a program práce Výboru pre kultúru NRSNM na rok 2015

>> Plán práce Výboru pre vzdelávanie na rok 2015

>> Plán a program Výboru pre informovanie NRSNM na rok 2015

>> Orientačný plán a program Výboru pre úradné používanie jazyka a písma na rok 2015>> Výročná správa Výboru pre kultúru za rok 2014

>> Výročná správa Výboru pre vzdelávanie za rok 2014

>> Výročná správa Výboru pre informovanie za rok 2014

>> Výročná správa Výboru pre úradné používanie jazyka a písma za rok 2014

>> Výročná správa NRSNM za rok 2014

>> Finančná správa NRSNM za rok 2014

>> Správa nezávisleho revízora za rok 2014

Čítať 7664 krát
top