Tel/Fax
+381 21 422 989
Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny - štvrtok, 16 september 2021
štvrtok, 16 september 2021 12:36

Podpora školstva a kultúry v Erdevíku

Dňa 8. septembra 2021 Základnú školu Savu Šumanovića v Erdevíku navštívili predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Libuška Lakatošová spolu s koordinátorkou výboru pre vzdelávanie Svetlanou Zolňanovou a zástupcom pokrainského sekretára pre vzdelávanie Milanom Kovačevićom navštívili.

Pri tejto príležitosti predsedníčka Lakatošová odovzdala darčeky žiakom prvého ročníka, ktorí sa učia po slovensky. Po šiestich rokoch v tejto škole je znovu otvorená slovenská trieda, do ktorej sú zapísaní traja žiaci. Výsledkom obnovenia slovenskej triedy v Erdevíku je spoločné úsilie Národnostnej rady, pokrajinského sekretariátu pre vzdelávanie, lokálnej samosprávy obce Šíd ako i vedenia školy. Ich rodičom predsedníčka Lakatošová odovzdala peňažnú podporu Národnostnej rady vo výške 10 000 dinárov ako i nový lap top pre potreby školy a žiakom knihy slovenských ľudových rozprávok. Riaditeľka tejto ustanovizne Snežana Lázićová sa poďakovala za uvedenú podporu všetkým, ktorí vynáložili úsilie a vyjadrila nádej, že o rok bude zapísaných ešte viac prváčikov. Po stretnutí na škole predsedníčka Libuška Lakatošová a koordinátorka výboru pre vzdelávanie Svetlana Zolňanová naštívili aj tamojší Slovenský kultúrno-osvetový spolok a pri tom s predsedom spolku Ondrejom Berédim bola podpísaná zmluva o finančnej podpore v hodnote 50.000 dínárov. Uvedené prostriedky Erdevíčania využijú na prácu odbočiek s mládežou.

 foto-žiaci škola erdevik ll 08.09.2021

foto-žiaci darčeky 08.09.2021

foto-zmluva pomoc Erdevik lll 08.09.2021

Zverejnené v Výbor pre vzdelávanie
štvrtok, 16 september 2021 12:17

Medzinárodná konferencia

V dňoch od 9. - 12. 09. 2021 v rumunskom Nadlaku prebiehala medzinárodná konferencia na tému Úloha slovenských stredných škôl v živote dolnozemských Slovákov. V podvečer konferencie sa odovzdala Cena Ondreja Štefánka za dlhoročný prínos a zveľadenie slovenskej dolnozemskej kultúry. Nositeľmi ceny sa stali Ján Kišgéci zo Srbska a Edita Pečeňová a Maďarska. V mene NRSNM sa na konferencii osobne zúčastnila koordinátorka pre vzdelávanie Svetlana Zolňanová.

DSC 0133-min

DSC 0106-min

Zverejnené v Výbor pre vzdelávanie
štvrtok, 16 september 2021 12:06

Rozdelenie darčekov

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny rozdelila darčeky pre žiakov piateho ročníka zapísaných do tried so slovenskou vyučovacou rečou. Školské potreby finančne podporil aj Úrad pre Slovákov žijúich v zahraničí.

16. septembra podpredseda Zlatko Šimák a predseda Výboru pre vzdelávanie navštívili ZŠ Tomáša Garika Masáryka v Jánošíku.

IMG-950b1eab017d965ce27bab78adbe94e8-V

Zverejnené v Výbor pre vzdelávanie
štvrtok, 16 september 2021 11:55

Rozdelenie darčekov

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny rozdelila darčeky pre žiakov piateho ročníka zapísaných do tried so slovenskou vyučovacou rečou. Školské potreby finančne podporil aj Úrad pre Slovákov žijúich v zahraničí.

13. septembra predsedníčka a delegáciou NRSNM navštívila Silbaš, Selenči, Laliť a Pivnicu, kde hovorila aj s predstaviteľmi obce Báča a Báčska Palanka.

7-min 1

11-min 1

20210913 125716-min 1

IMG-2b450f98a26d1f4fb6ba9df6c04be49a-V 1

 

Zverejnené v Výbor pre vzdelávanie
štvrtok, 16 september 2021 11:38

Rozdelenie darčekov

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny rozdelila darčeky pre žiakov piateho ročníka zapísaných do tried so slovenskou vyučovacou rečou. Školské potreby finančne podporil aj Úrad pre Slovákov žijúich v zahraničí.

10. septembra 2021 predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová a členovia NRSNM rozdelili darčeky žiakom základných škôl v Báčskom Petrovci, Kulpíne a v Hložanoch.

 

IMG-5b083703d710cd96698bcb9657807e24-V 1

IMG-a8cdad42c96088fa9d0e0d48af82e61b-V 1

IMG-c43e0f039b998ff4312371245aff3d18-V 1

Zverejnené v Výbor pre vzdelávanie
top