Tel/Fax
+381 21 422 989
Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny - apríl 2021
štvrtok, 29 apríl 2021 13:13

Panelová diskusia Divadlo v čase Corony

Panelová diskusia Divadlo v čase Corony

Dňa 28. apríla 2021 v divadelnej sieni SKUS hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove v organizácii Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov, Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny a Slovenského kultúrno-umeleckého spolku hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove, prebiehala Panelová diskusia pod názvom Divаdlo v čase Corony. Zúčastnili sa jej aj predstavitelia našich slovenských divadiel, spolkov a škôl, vlastne všetci tí, ktorí sa aktívne venujú divadelnej tvorbe alebo majú záujem o tento segment našej kultúry. Je pochvaly hodné, že sa diskusie zúčastnili predstavitelia až desiatich slovenských vojvodinských prostredí: Bingule, Boľoviec, Kovačice, Jánošíka, Kysáča, Nového Sadu, Starej Pazovy, Kulpína, Pivnice, Hložian a Báčskeho Petrovca – zo Slovenského vojvodinského divadla. Prítomných privítala Anna Čapeľová, predsedníčka Výboru pre kultúru NRSNM, tiež riaditeľ ÚKVS Vladimír Francisty a pripojila sa i predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová. Téme sa v nosnej časti podujatia venoval dlhodobý staropazovský divadelník Alexander Bako a podujatie moderoval Ladislav Čáni z ÚKVS.

Alexander Bako navrhol niekoľko modelov organizácie tohtoročných divadelných prehliadok – detskej 3xĎ a pre dospelých – Divadelného vavrína. Z ponúknutých možností sa v diskusii vykryštalizoval klasický model, aby sa prehliadky uskutočnili naživo, teda nie online, a to v jesennom termíne s pravdepodobnosťou, že obe prehliadky budú prebiehať v spoločnom termíne. Hovorilo sa o význame edukácie našich režisérov a hercov, o pomoci odborníkov a návšteve menších prostredí, o združovaní sa niekoľkých divadiel, keďže v jednotlivých prostrediach je prítomný nedostatok hercov, tiež o trvalom riešení finančnej podpory našich ochotníckych divadiel, o súťažiach o pôvodnú slovenskú divadelnú predlohu pre deti a dospelých, ktoré čoskoro vyhlási NRSNM a hodne iných kreatívnych a podnetných vecí. Slovom, odznelo hodne podnetných vecí a zo sústredenia predovšetkým bol vyslaný signál, že divadlo predsa len bude aj v tomto coronovom období.

IMG 20210428 165845 resized 20210429 022201967-min

IMG 20210428 172152 BURST001 COVER resized 20210429 022254435

Zverejnené vVýbor pre kultúru
Zo stretnutia so štátnou tajomníčkou MZVEZ SR Ingrid Brockovou

Dňa 27. apríla 2020 sa v Novom Sade s delegáciou Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku v čele s predsedníčkou Libuškou Lakatošovou stretla vysoká delegácia z Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v čele so štátnou tajomníčkou Ingrig Brockovou. Túto delegáciu sprevádzali okrem štátnej tajomníčky aj ďalší predstavitelia uvedeného ministerstva – Ivan Surkoš, riaditeľ kancelárie štátnej tajomníčky MZVEZ SR, Jozef Korček,koordinátor kancelárie štátnej tajomníčky MZVEZ SR, Monika Podsklanová Šuhajdová, referent Odboru štátov juhovýchodnej Európy a Turecka MZVEZ SR, Michal Kottman,generálny riaditeľ Sekcie ministra, MZVEZ SR, J.E. Fedor Rosocha,veľvyslanec SR v Belehrade a Igor Vencel,zástupca veľvyslanca SR v Belehrade. V delegácii v čele s predsedníčkou Lakatošovou boli: Tatiana Vujačićová a Zlatko Šimák, podpredsedovia NRSNM, Svetlana Zolňanová a Janko Havran, členovia výkonnej rady NRSNM a NRSNM.

Témou pracovného stretnutia uvedené strany sa dotkli najsamprv podpory Slovenskej republiky slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku, tiež priorít a súčasnej situácie v radoch slovenskej národnostnej menšiny. Vysokých hostí zaujímalo v ktorých oblastiach je vítaná pomoc slovenskej menšine v Srbsku a predsedníčka Lakatošová podala stručné hodnotenie svojho pôsobenia vo funkcii predsedníčky NRSNM a poinformovala vysokých hostí o súčasnom stave výstavby Slovenského strediska v Novom Sade. Vzácna delegácia sa po rokovaní s predstaviteľmi NRSNM presunula k primátorovi mesta Nový Sad Milošovi Vučevićovi, s ktorým tiež rozoberali aktuálnu otázku výstavby uvedeného projektu – výstavby Slovenského strediska v inštitucionálnom, politicko-spoločenskom a kultúrno-duchovnom centre Autonómnej pokrajiny Vojvodiny.

Zverejnené vNRSNM
štvrtok, 29 apríl 2021 09:35

Oblastná súťaž zo slovenčiny

Oblastná súťaž zo slovenčiny

24. apríla 2021 prebiehala oblastná súťaž zo slovenského jazyka a jazykovej kultúry pre žiakov ôsmeho ročníka základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským. Žiaci z Banátu súťažili na ZŠ maršala Tita v Padine a žiaci z Báčkya Sriemu na ZŠ Jána Amosa Komenského v Kulpíne. Všetci žiaci, ktorí získali 12 a viac bodov postúpili na republikovú súťaž, ktorá sa bude konať 29. mája v Báčskom Petrovci.

IMG-c6729433b425b864be0c528dcae050e5-V 1

Programy pre krajanov a krajanských študentov - maturantov sú financované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

 

Bližšie informácie:

 

Virtuálna mobilná učebňa slovenského jazyka - Cestujeme...

https://slovak.minedu.sk/sk/kalendar-podujati/virtualna-mobilna-ucebna-slovenskeho-jazyka-cestujeme
Uzávierka prihlášok tohto programu bude dňa 20. mája 2021Prihlasovanie je spustené.
 
Online Letná univerzita slovenského jazyka a kultúry pre krajanov
https://slovak.minedu.sk/sk/kalendar-podujati/online-letna-univerzita-slovenskeho-jazyka-a-kultury-pre-krajanov-1
Uzávierka prihlášok tohto programu bude dňa 21. júna 2021Prihlasovanie bude spustené dňa 10. mája 2021.
 
 
Online Kurz slovenského jazyka a odborných predmetov pre krajanských študentov - maturantov
https://slovak.minedu.sk/sk/kalendar-podujati/online-kurz-slovenskeho-jazyka-a-odbornych-predmetov-pre-krajanskych-studentov-maturantov
 

Uzávierka prihlášok tohto programu bude dňa 21. júna 2021Prihlasovanie bude spustené dňa 10. mája 2021.

 

--

Zverejnené vVýzvy
Slávnostné otvorenie nových priestorov KOS Jednota v Hložanoch

V Kultúrno-osvetovom spolku Jednota v Hložanoch dňa 26.04.2021 bolo slávnostné otvorenie nových priestorov, ktoré sa nachádzajú v rámci Domu kultúry v Hložanoch. Prítomných pozdravil predseda Kultúrno-osvetového spolku Jednota Vladimír Bažaľa, ktorý sa v pokračovaní svojho prejavu poďakoval za podporu Národnostnej rade slovenskej národnostnej menšiny a Obci Báčsky Petrovec. Na slávnosti sa zúčastnili predsedníčka Obce Báčsky Petrovec Jasna Šprochová a predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová.

177907727 4017265144986416 8440739000885810739 n

178115384 4017265664986364 5756542153389076969 n

178065213 4017265471653050 2118597239212403336 n

 

pondelok, 26 apríl 2021 09:47

Podpísané zmluvy z oblasti vzdelávania

Podpísané zmluvy z oblasti vzdelávania

V priestoroch NRSNM predsedníčka Libuška Lakatošová podpísala 22.04.2021 zmluvy so slovenskými školami a združeniami o realizácii a finančnej podpore projektov z oblasti vzdelávania. V roku 2021 sa finančne podporia z rozpočtu Výboru pre vzdelávanie školy v Hožanoch, v Báčskom Petrovci, Bielom Blate, Starej Pazove a Komorný zbor Zvony a Združenie vychovávateliek osvetových pracovníkov Slovákov vo Vojvodine za realizáciu projektov z oblasti vzdelávania. Technické vybavenie dostanú škola v Aradáči a gymnáziá v Kovačici a v Starej Pazove.

20210422 180532-min 1

20210422 181258-min 1

V paláci Srbsko predstavená príručka pre prácu národnostných rád

V rámci spoločného projektu Európskej únie a Rady Európy Podpora rozličnosti a rovnosti v Srbsku bola 14. apríla 2021 v Paláci Srbsko v Belehrade predstavená Príručka pre prácu národnostných rád národnostných menšín v Srbskej republike. Účelom tejto príručky je aby bola užitočným nástrojom pre národnostné rady národnostných menšín ako forma podpory a pomoci pri výkone ich právomocí. Organizátorom stretnutia so zástupcami národnostných rád bolo Ministerstvo pre ľudské a menšinové práva a Kancelária Rady Európy v Belehrade. Uvodné slovo mali: Ivana Antić, pomocníčka ministerky pre ľudské a menšinové práva a spoločenský dialóg, Nadia Ćuk, zástupkyňa vedúceho Kancelárie Rady Európy v Belehrade, Mirjana Maksimović, delegácia Európskej únie v Srbskej republike a predsedajúci Koordinácie národnostných rád. Národnostnú radu slovenskej národnostnej menšiny predstavovala Mária Poptešinová, tajomníčka NRSNM.

 

IMG-30d31e92fa45ee695d5210c281100ac2-V

Zverejnené vNRSNM
utorok, 13 apríl 2021 13:27

Z pracovného stretnutia na pôde NRSNM

Z pracovného stretnutia na pôde NRSNM

Dňa 13. apríla 2021 v priestoroch Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade sa v pokračovaní týždennej návštevy Srbska predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Mgr. Milana Jána Pilipa, uskutočnilo pracovné stretnutie s predsedníčkou NRSNM Libuškou Lakatošovou. V delegácii s predsedom ÚSŽZ boli Igor Vencel, zástupca veľvyslanca Slovenskej republiky v Belehrade a Kristína Vargová, zamestnankyňa ÚSŽZ z Bratislavy a v mene NRSNM stretnutia sa zúčastnili i podpredsedovia NRSNM Tatiana Vujačićová a Zlatko Šimák ako aj riaditeľ Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov Vladimír Francisty.

V prvej časti rokovania Zlatko Šimák, ktorý zastáva aj funkciu ombudsmana v Kovačickej obci, predsedu ÚSŽZ oboznámil s problematikou vybavovania preukazu zahraničného Slováka. Konkrétne problémy predseda ÚSŽZ sľúbil, že sa pokúsi doriešiť. Druhá časť stretnutia bola venovaná prípravám na výstavbu Slovenského centra v Novom Sade. Predstavitelia NRSNM prezentovali predsedovi ÚSŽZ predbežné idey týkajúce sa výzoru a funkcie samotného objektu a hovorilo sa i o legislatíve, čiže o činnostiach spätých s tvorbou a podpisovaním predbežnej zmluvy medzi NRSNM a ÚSŽZ.

uszz 11

Zverejnené vNRSNM
utorok, 13 apríl 2021 11:02

Predseda ÚSŽZ na návšteve NRSNM

Predseda ÚSŽZ na návšteve NRSNM

https://youtu.be/qtmqjpKbb3E

Dňa 12. apríla 2021 Národnostnú radu slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade v rámci svojej týždennej služobnej cesty do Srbska navštívil predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Mgr. Milan Ján Pilip. V delegácii s predsedom ÚSŽZ boli i Igor Vencel, zástupca veľvyslanca Slovenskej republiky v Belehrade, Kristína Vargová a Denis Palutka, zamestnanci ÚSŽZ z Bratislavy.

V priestoroch NRSNM vzácnych hostí zo Slovenska privítala predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová. V delegácii zo strany národnostnej rady na pracovnom stretnutí sa zúčastnili i podpredsedovia NRSNM Tatiana Vujačićová a Zlatko Šimák ako aj riaditeľ Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov Vladimír Francisty.

Úvodné slová počas rokovania na pôde národnostnej rady mala predsedníčka Lakatošová, ktorá hostí stručne oboznámila s činnosťou NRSNM a predovšetkým podčiarkla význam spolupráce s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Ústredným bodom rokovania bola otázka výstavby Slovenského centra v Novom Sade a blížiace sa podpisovanie zmluvy NRSNM s ÚSŽZ, po ktorom by mal nasledovať presun prostriedkov a postupný začiatok prác. Prítomní podčiarkli veľký význam existencie tejto budovy, ktorá v blízkej budúcnosti zastreší všetky významné slovenské inštitúcie a ustanovizne slovenskej národnostnej menšiny, sídliace v Novom Sade.

uszz 05

Na rokovaní bolo slov i o pôsobení národnostnej rady v období pandémie, zvlášť v oblasti vzdelávania, ako i o aktuálnej otázke blížiaceho sa sčítania obyvateľstva v Srbskej republike. Hostia z ÚSŽZ hovorili o skúsenostiach Slovenskej republiky rovno v tejto oblasti a o výhodách uplatnenia modelu elektronického sčítania v SR. V prípade, že sa podobný model podarí presadiť i v našom štáte, pre slovenskú národnostnú menšinu by to zvlášť malo veľký význam pre zmapovanie počtu nášho spoločenstva, emigrovaného do sveta.

V pokračovaní rokovania v zasadacej sieni sa uskutočnila tlačová konferencia pre médiá, informujúce po slovensky.

V rámci týždennej návštevy delegácia ÚSŽZ v čele s predsedom M. J. Pilipom zo slovenských vojvodinských prostredí navštívi i Báčsky Petrovec, Hložany, Selenču, Kovačicu a Starú Pazovu a zároveň navštívi i jednotlivé inštitúcie a ustanovizne s osobitným významom pre slovenskú národnostnú menšinu v Novom Sade, tiež Ministerstvo pre ľudské a menšinové práva v paláci Srbsko a Ministerstvo pre štátnu správu a lokálnu samosprávu v Belehrade.

uszz 08

 

Zverejnené vNRSNM
piatok, 09 apríl 2021 10:25

Zoznam projektov na VPV 2021

Komisia v zložení Janko Kolárik, Janko Havran, Svetlana Zolňanová a Libuška Lakatošová zasadala 8.04.2021 v priestoroch NRSNM a vyniesla nasledovné rozhodnutie:

 

Ustanovizeň

Názov projektu

Úhrnná suma

Žiadaná suma

Schválená suma

1.

ZŠ Hložany

250 rokov školstva v Hložanoch

210.000

100.000

100.000

2.

Gymnázium Stará Pazova

Zveľaďovanie kvality vyučovania slovenčiny

60.000

60.000

iné zdroje/

lap top

3

ZŠ Aradáč

Chcem vidieť, počuť a spoznať svet

125.000

125.000

iné zdroje/ počítač

4

ZŠ Báčsky Petrovec

Súťaž Rubikova kocka

86.000

72.000

-

5

ZŠ Báčsky Petrovec

Modernizácia učebne fyziky

82.300

82.300

40.000

6

ZŠ Biele Blato

Lietajúce veršíky

160.500

126.000

70.000

7

ZŠ HJČ Stará Pazova

Vyučovacie prostriedky

160.000

110.000

50.000

8

Združenie vychovávateliek

Vebinár: Regionálna výchova

95.500

48.000

iné zdroje/ 30.000

9

KZ Zvony

Selenčské sláviky 2021

121.000

78.000

40.000

10

Gymnázium Kovačica

Modernizácia vzdelávaco-výchovnej práce

50.200

50.200

iné zdroje/ projektor

 

Strana 1 z 2
top