Tel/Fax
+381 21 422 989
Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny - streda, 01 september 2021
streda, 01 september 2021 12:12

STRETNUTIE NOVINÁROV 2021

STRETNUTIE NOVINÁROV 2021

Výbor pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v rámci 59. slovenských národných slávností aj tohto roku organizoval tradičné Stretnutie novinárov. Toto podujatie sa konalo v sobotu, 14. 8. 2021 vo veľkej sieni Slovenského vojvodinského divadla v Báčskom Petrovci.

Tohto roku stretnutie bolo venované trom jubilujúcim médiám: spoločensko-zábavnému časopisu pre mládež Vzlet za prínos v oblasti informovania mladých ľudí – príslušníkov slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku pri príležitosti 50. výročia založenia, 50-ročnému kovačickému rozhlasu za prínos v oblasti informovania slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku a Televízii Obce Kovačica za prínos v oblasti informovania slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku k 20. výročiu pôsobenia.

Hostí privítala predsedníčka Výboru pre informovanie NRSNM Anna Horvátová, ktorá bola aj moderátorkou tohto stretnutia. Prítomným sa prihovorila aj predsedníčka NRSNM, Libuška Lakatošová.

V ústrednej časti programu Miroslava Ožvátová a Andrea Miháľová prečítali texty o našich jubilujúcich médiách: text Jasminy Pánikovej, zodpovednej redaktorky Vzletu, pod názvom 50-ročný, a stále mladý a text Olinky Glózikovej-Jonášovej o RTV Kovačica.

Na záver, predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová udelila plakety národnostnej rady predstaviteľkám troch jubilujúcich médií – Milane Arňašovej, riaditeľke Novinovo–vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu, Anne Suchánekovej, zodpovednej redaktorke Rádia Kovačica a Tatiane Bovdišovej, redaktorke RTV Obce Kovačica.

V rámci hudobného programu vystúpila ženská spevácka skupina zo Starej Pazovy a ľudový orchester Kalapoši zo Selenče.

 IMG 6392-min

IMG 6391-min

streda, 01 september 2021 08:42

Festival v Šíde

Festival v Šíde

V organizácii Kultúrno-umeleckého spolku v Šíde sa usporiadal v sobotu 28.augusta 2021 6. ročník festivalu pre deti Keď si ja zaspievam. 23 mladých spevákov sprevádzal Orchestrík zo Selenče pod vedením Juraja Súdiho. Pre všetkých členov orchestríka a spevákov knižné odmeny zabezpečil Výbor pre vzdelávanie NRSNM.

IMG-f3958be0ead3ed6703fa5ff1208f453d-V

IMG-662cc5e25396aa0b45e15982ef266841-V

IMG-24e40f60deebcaac18fa894629009e09-V

top