Tel/Fax
+381 21 422 989

Výbor pre úradné používanie jazyka a písma

Výsledky Súbehu na udeľovanie finančných prostriedkov mimovládnym organizáciám, mládežníckym zduženiam slovenského národného spoločenstva v Srbsku

Komisia na hodnotenie projektov slovenských inštitúcií, spolkov, mimovládnych organizácií a mládežníckych zdužení slovenského národného spoločenstva v Srbsku Výboru pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM v zložení Vladimír Francisty, Branislav Kulík, Ján Šuľan a Janko Havran, ktorá zasadala dňa 8. apríla 2021 v Novom Sade, hodnotila 40 projektov, resp. 16 projektov na udeľovanie finančných prostriedkov pre činnosť a aktivity mimovládnych organizácií a mládežníckych zdužení slovenského národného spoločenstva v Srbsku a 24 žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na vytvorenie optimálnych podmienok pre ochotnícku činnosť slovenských inštitúcií, spolkov a združení v Srbsku a navrhla rozdelenie prostriedkov určených plánom a programom Výboru pre úradné používanie jazyka a písma na rok 2021 v hodnote 2.100.000,00 rsd.

Výsledky hodnotenia a návrh na rozdelenie prostriedkov komisie jednohlasne schválil Výbor pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM na svojej 9. schôdzi, ktorá sa uskutočnila dňa 12.05.2021 v priestoroch národnostnej rady v Novom Sade.

IMG 20210408 133240 resized 20210512 055850220

 

 

 

Slávnostné otvorenie nových priestorov KOS Jednota v Hložanoch

V Kultúrno-osvetovom spolku Jednota v Hložanoch dňa 26.04.2021 bolo slávnostné otvorenie nových priestorov, ktoré sa nachádzajú v rámci Domu kultúry v Hložanoch. Prítomných pozdravil predseda Kultúrno-osvetového spolku Jednota Vladimír Bažaľa, ktorý sa v pokračovaní svojho prejavu poďakoval za podporu Národnostnej rade slovenskej národnostnej menšiny a Obci Báčsky Petrovec. Na slávnosti sa zúčastnili predsedníčka Obce Báčsky Petrovec Jasna Šprochová a predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová.

177907727 4017265144986416 8440739000885810739 n

178115384 4017265664986364 5756542153389076969 n

178065213 4017265471653050 2118597239212403336 n

 

pondelok, 08 február 2021 10:44

Predsedníčka NRSNM v Kulpíne

Predsedníčka NRSNM v Kulpíne
Na sklonku januára 2021 predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová navštívila evanjelický kostol v Kulpíne. NRSNM v roku 2020 podporila projekt renovácie chrámových dverí v Kulpíne na základe projektu, ktorým sa kulpínsky cirkevný zbor zúčastnil na základe výzvy Výboru pre úradné používanie jazyka a písma.
Realizácia tohto projektu bola príležitosť, aby v kulpínskom kostole predsedníčku NRSNM uvítali predstavitelia tohto cirkevného zboru v čele s dôstojným pánom biskupom evanjelickej a.v. cirkvi Mgr. Jaroslavom Javorníkom, PhD.

IMG 20210121 175406-min 1

 

Schôdza Výboru pre úradné používanie jazyka a písma sa konala v predvečerných hodinách vo štvrtok 21. januára v zasadačke Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. Do rokovacieho programu bolo zahrnutých 6 bodov. Zasadnutie viedol predseda Vladimír Francisty, spolu s koordinátorkou výboru a právničkou Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Máriou Poptešinovou. Predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Libuška Lakatošová bola tiež prítomná na zasadnutí, pozdravila členov výboru a zapojila sa do práce schôdze. Schválenie zápisnice, rokovacieho programu, návrh výročnej správy VÚPJP za rok 2020, návrh orientačného plánu činnosti a finančného plánu na rok 2021členovia výboru schválili jednohlasne.  

Rozprava sa rozprúdila s právom okolo bodu Informácie o potrebe prekladania do slovenčiny názvov osídlených miest a dedín v obciach, v ktorých je slovenský jazyk v úradnom používaní s cieľom vyniesť rozhodnutia o názvoch miest a dedín. Totižto z Pokrajinského sekretariátu pre predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá do NRSNM zaslali list o možnosti na tabuliach vedľa ciest s názvami miest a dedín uviesť názvy aj v slovenčine. Tu odzneli návrhy, že treba založiť komisiu, ktorá by sa venovala tejto problematike, keď nám je umožnené aj v našom materinskom jazyku uviesť názvy, aby sa dohodla spolu s jazykovými odborníkmi z Filozofickej fakulty, a spoločne utvrdili slovenské názvy pre lokality. Po slovensky by názvy mali byť uvedené v tých lokálnych samosprávach, v ktorých je slovenský jazyk a písmo v úradnom použití.

V pláne na bežný rok sú uvedené: finančná podpora na vytvorenie podmienok pre ochotnícku činnosť, podpora na činnosť a aktivity mládežníckym a iným združeniam, spolupráca so slovenskými predstaviteľmi rád pre medzinacionálne vzťahy, podpora Stretnutiu mládeže SEAVC, tiež Ústrednému archívu SEAVC, digitalizácie cirkevných matrík, koordinácia pri súpise obyvateľstva v Republike Srbsko, podpora komisiám pre rodovú rovnosť a štandardy slovenčiny pri výbore, aktivity na podporu úradného používania jazyka a písma slovenskej národnostnej menšiny, rozvoj medzietnickej spolupráce a podpora zápisu žiakov do slovenských stredných škôl.

 

IMG 20210121 171629-min 1

Z utorkovej schôdze Komisie pre rodovú rovnosť Výboru pre úradné používanie jazyka a písma

Nakoľko môžeme byť voči druhým ústretoví, prečo častejšie pukáme vo švíkoch, či prečo bolo v jarných mesiacoch, keď sme boli spolu doma a keď platil zákaz vychádzania von z domu v dôsledku koronavírusovej pandémie, viac prihlásených násilí a z toho vyplývajúcich rozvodov ako inokedy?! Pýtame sa občas, kde nám končí prah tolerancie, keď sa donedávna milé osoby stanú obeťou násilia a keď za minútku padne do vody všetko, aj tá pozornosť, čo sa roky pestovala...

V utorok 27. októbra o 17 hodine sa tejto problematike, ktorá sa stáva nemalým problémom našej spoločnosti, venovali členky Komisie pre rodovú rovnosť Výboru pre úradné používanie jazyka a písma Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, v zložení: Svetluša Hlaváčová, Lidija Damjanová, Mária Poptešinová a Svetlana Zolňanová. Komisii sa zúčastnily i Predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová a koordinátorka Výboru pre informovanie Anna Stojanovićová. Téma je náročná, problém vypuklý, preto netreba mlčať, ale upozorňovať, verejne hovoriť o násilí a zachrániť nevinné životy trpiace násilím.  

Zasadala komisia pre štandardy slovenčiny Výboru pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM

Dňa 17. októbra 2020 sa v miestnostiach Základnej školy 15. októbra v Pivnici uskutočnilo 1. stretnutie tímu pre zlaďovanie termínov a vytváranie jednotnej školskej terminológie v rámci Komisie pre štandardy slovenčiny Výboru pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM. Tím bol vytvorený s cieľom vytvárať jednotnú školskú terminológiu v slovenskom jazyku a prispôsobovať ju elektronickým triednym knihám na slovenských školách.

Pracovného stretnutia sa zúčastnili: Mária Andrášiková, predsedníčka Asociácie slovenských pedagógov, Tatiana Naďová, externá osvetová poradkyňa pri Ministerstve školstva, Dr. Anna Makišová, profesorka na Filozofickej fakulte – oddelení slovakistiky, Mariena Korošová, redaktorka v Ústave pre učebnice, Milina Križanová, prekladateľka slovenčiny vo výslužbe, Patrik Malina, riaditeľ Základnej školy 15. októbra v Pivnici, Svetlana Zolňanová, členka NRSNM a koordinátorka VPV NRSNM a tajomníčka NRSNM a koordinátorka VÚPJP Mária Poptešinová.

Po schválení programu rokovania sa pristúpilo k jeho realizácii.

Prítomní analyzovali rozsiahly obsah elektronickej triednej knihy v anglickom a v srbskom jazyku a podarilo sa im spracovať 240 dvojjazyčných termínov.

Záverom členovia tímu vypracovali plán pracovných stretnutí a konštatovali, že dynamika zlaďovania termínov a prispôsobovania elektronickej triednej knihy v slovenskom jazyku bude závisieť od samotného aktualizovania triednej knihy v elektronickej podobe na územi celého Srbska.

Strana 1 z 15
top