Tel/Fax
+381 21 422 989

Výbor pre kultúru

streda, 08 september 2021 12:30

46. Babinkove stretnutia

46. Babinkove stretnutia

Dňa 28. augusta 2021 v Padine sa v rámci dňa tejto osady na tamojšej škole v organizácii Obecnej knižnice Kovačica – pobočky v Padine, uskutočnili 46. Babinkove stretnutia. Podujatie, ktorým si Padinčania spomínajú na popredného slovenského básnika, literárneho kritika, prekladateľa a novinára Michala Babinku. Babinkova tvorba bola rozsiahla a mnohotvárna a v slovenskej vojvodinskej literatúre má čestné miesto. Organizátorom podujatia Babinkovo dielo je inšpiratívnym podkladom už 46 rokov a tentoraz ústrednou témou stretnutia bola súčasná literárna tvorba pre deti.Literárnemu obecenstvu sa predstavila aj prozaička Mária Kotvášová, autorské básne prečítala Ružena Kraticová a predstavili aj tvorbu pre deti básnika Jána Valentu, ako aj jeho zhudobnené básne. Hosťmi boli Dr. Marína Šimáková-Speváková, Dr. Zoroslav Spevák a Vladimír Valentík, riaditeľ Slovenského vydavateľského centra.

Michal Babinka sa narodil 25. augusta v roku 1927 v Padine. Bol pedagógom na viacerých miestach a neskôr pracoval ako redaktor a novinár. Bol tiež literárnym kritikom a šéfredaktorom časopisu Nový život. Ku koncu života sa venoval literárnej tvorbe ako slobodný umelec. V 60. rokoch sa stal priekopníkom moderného básnického výrazu v slovenskej vojvodinskej literatúre a výraznou mierou prispel i k modernizácii literatúry pre deti. Národnostná rada na toto podujatie vyčlenila 30.000,00 dinárov.

 

utorok, 07 september 2021 11:09

Otvárací program SNS 2021

Otvárací program SNS 2021

Druhý augustový víkend v Báčskom Petrovci sa tradične niesol v znamení veľkolepého sviatku vojvodinských Slovákov v Srbsku – Slovenských   národných slávností v organizácii Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, Okresu Báčsky Petrovec a Matice slovenskej v Srbsku. Oficiálnym začiatkom slávností bol vstupný program pod názvom Zlaté nite slovenskosti z vienka národnosti, ktorý sa uskutočnil dňa 13. augusta 2021 v sieni Slovenského vojvodinského divadla v priamom televíznom prenose RT Vojvodina.

Úvodná časť patrila prejavom hostiteľov a vzácnych hostí. V mene Obce Báčsky Petrovec hovoril Ján Šuľan, zástupca predsedu Zhromaždenia obce B. Petrovec, v mene NRSNM predsedníčka Libuška Lakatošová, v mene Matice slovenskej v Srbsku predseda Branislav Kulík, v mene Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí predseda Milan Ján Pilip a česť otvoriť tohtoročné, v poradí 59. Slovenské národné slávnosti mal Igor Mirović, predseda pokrajinskej vlády. Vstupný program poctili i dvaja ministri vo vláde RS Gordana Čomićová a Radomir Ratko Dmitrović ako i veľvyslanec Slovenskej republiky v Belehrade Fedor Rosocha.

          Po odznení národných hymien Srbska i Slovenska pokračoval i samotný otvárací program, ktorý sa niesol v znamení množstvá výročí, ktoré poznačili rok 2021. Pripomenuté v ňom bolo 100. výročie narodenia Paľa Bohuša, 100. výročie osamostatnenia našej evanjelickej cirkvi, 250. výročie školstva v Hložanoch, 100. výročie narodenia prvobojovníka a redaktora Jozefa Marčoka Dragutina, 100. výročie Ústredného spolku československých žien a podobne. V moderátorsko-hereckej časti programu sa zúčastnili: Jana Rumanová, recitátorka zo Starej Pazovy, Martina Benková a Zuzana Tárnociová z B. Petrovca, Malvína Zolňanová a Anna Čapeľová zo Selenče, Andrea Miháľová z Kysáča, Janko Kolárik z Padiny a Boris Fekete z Hložian. O kompletnú hudobnú zložku sa postaral Juraj Súdi ako vedúci združených zborov KZ Zvony a Ozveny, tiež vedúci orchestra, speváckych skupín zo štyroch prostredí – Kovačice, Kysáča, Starej Pazovy a Petrovca, detskej skupiny z Petrovca a ako sólista. V programe sa zúčastnili i sólisti Mária Turanská a Miroslav Poničan. Scenár je výsledok tímovej práce Anny Horvátovej, Svetluše Hlaváčovej a Jána Privizera, ktorý zároveň bol i režisérom projektu.

          Vstupný program Slovenských národných slávností okrem NRSNM podporil i Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

 

IMG 6298

         

piatok, 25 jún 2021 10:33

Koncert Komorného zboru Nádeje

Koncert Komorného zboru Nádeje

Po uskutočnení 10. seminára Nová pieseň pre členov komorných zborov v organizácii Komorného zboru Nádeje, v Pivnici sa ako pokračovanie uvedeného seminára dňa 20. júna 2021 uskutočnil koncert komorných zborov. Finančne ho podporil aj Výbor pre kultúru NRSNM a svojou prítomnosťou ho poctila aj predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová.

202402416 10208558746243940 3746778560995231681 n

 

štvrtok, 24 jún 2021 10:48

65. Literárne snemovanie

65. Literárne snemovanie

       

  Dňa 19. júna 2021 v organizácii Slovenského vydavateľského centra a za podpory Výboru pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Slávnostnej sieni Gymnázia Jána Kolára v Báčskom Petrovci sa uskutočnilo 65. Literárne snemovanie, naše najstaršie kultúrne podujatie vojvodinských Slovákov. Tohtoročné príspevky na snemovaní boli venované životným jubileám spisovateľov a vedeckých pracovníkov: Paľa Saba Bohuša (100. výročie narodenia), Daniela Pixiadesa (90), Michala Ďugu (70), Zlatka Benku (70), Anny Makišovej (60), Ladislava Čániho (60), Adama Svetlíka (60), Jána Salčáka (60), Michala Babiaka (60) a Zuzany Čížikovej (50). Prítomných privítala šéfredaktorka Nového života Zdenka Valentová-Belićová, tiež sa prihovorili i predsedníčka Výboru pre kultúru NRSNM Anna Čapeľová i riaditeľ SVC Vladimír Valentík. Prítomná bola i podpredsedníčka Matice slovenskej v Srbsku Anna Horvátová. Úvodom k podujatiu bolo udelenie autorských výtlačkov najnovších knižných vydaní SVC – Milanovi Kolarskému, Miroslavovi Aleksićovi a Zdenke Valentovej Belićovej, ktoré im odovzdal riaditeľ SVC Vladimír Valentík. V druhej časti snemovania bola udelená tradičná Cena Nového života za rok 2020, ktorú udelili Michalovi Babiakovi za esej Orffovo inštrumentárium v Kulpíne, uverejnenú v Novom živote, č. 5-6, 2020. Komisia na udelenie tejto ceny pracovala v zložení: Marta Pavčoková, Anna Funtíková a Katarína Pucovská, ktorá cenu aj zdôvodnila. Michal Babiak, ktorý žije a pracuje na Slovensku, bol znemožnený pricestovať na snemovanie, takže sa poďakoval video záznamom.

 

 

 

 

štvrtok, 29 apríl 2021 13:13

Panelová diskusia Divadlo v čase Corony

Panelová diskusia Divadlo v čase Corony

Dňa 28. apríla 2021 v divadelnej sieni SKUS hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove v organizácii Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov, Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny a Slovenského kultúrno-umeleckého spolku hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove, prebiehala Panelová diskusia pod názvom Divаdlo v čase Corony. Zúčastnili sa jej aj predstavitelia našich slovenských divadiel, spolkov a škôl, vlastne všetci tí, ktorí sa aktívne venujú divadelnej tvorbe alebo majú záujem o tento segment našej kultúry. Je pochvaly hodné, že sa diskusie zúčastnili predstavitelia až desiatich slovenských vojvodinských prostredí: Bingule, Boľoviec, Kovačice, Jánošíka, Kysáča, Nového Sadu, Starej Pazovy, Kulpína, Pivnice, Hložian a Báčskeho Petrovca – zo Slovenského vojvodinského divadla. Prítomných privítala Anna Čapeľová, predsedníčka Výboru pre kultúru NRSNM, tiež riaditeľ ÚKVS Vladimír Francisty a pripojila sa i predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová. Téme sa v nosnej časti podujatia venoval dlhodobý staropazovský divadelník Alexander Bako a podujatie moderoval Ladislav Čáni z ÚKVS.

Alexander Bako navrhol niekoľko modelov organizácie tohtoročných divadelných prehliadok – detskej 3xĎ a pre dospelých – Divadelného vavrína. Z ponúknutých možností sa v diskusii vykryštalizoval klasický model, aby sa prehliadky uskutočnili naživo, teda nie online, a to v jesennom termíne s pravdepodobnosťou, že obe prehliadky budú prebiehať v spoločnom termíne. Hovorilo sa o význame edukácie našich režisérov a hercov, o pomoci odborníkov a návšteve menších prostredí, o združovaní sa niekoľkých divadiel, keďže v jednotlivých prostrediach je prítomný nedostatok hercov, tiež o trvalom riešení finančnej podpory našich ochotníckych divadiel, o súťažiach o pôvodnú slovenskú divadelnú predlohu pre deti a dospelých, ktoré čoskoro vyhlási NRSNM a hodne iných kreatívnych a podnetných vecí. Slovom, odznelo hodne podnetných vecí a zo sústredenia predovšetkým bol vyslaný signál, že divadlo predsa len bude aj v tomto coronovom období.

IMG 20210428 165845 resized 20210429 022201967-min

IMG 20210428 172152 BURST001 COVER resized 20210429 022254435

štvrtok, 25 február 2021 08:57

V ústrety festivalu Zlatý kľúč

IMG 8698-min

ilustračné foto z festivalu z r. 2019

 

Dňa 23. februára 2021 v miestnostiach NRSNM v Novom Sade sa v ústrety 40. Festivalu slovenskej populárnej hudby Zlatý kľúč uskutočnila prvá tohtoročná predprípravná schôdza, ktorou predsedala Anna Čapeľová, predsedníčka Výboru pre kultúru NRSNM. Zúčastnili sa jej predovšetkým jednotliví hudobní odborníci z radov našej menšiny, ktorí sa v neformálnom rozhovore s predstaviteľmi Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov a NRSNM venovali festivalu z organizačného hľadiska a zvlášť nastolili formy samotného festivalu vzhľadom na situáciu s pandémiou. Zaspomínali si aj na vlaňajšiu retrospektívu festivalu, ktorá bola pripravená v spolupráci so slovenskou redakciou RT Vojvodina. Aj keď je festival naplánovaný na október 2021, prítomní sa dohodli, že treba vypísať súbeh na tvorbu skladieb, čo je v kompetencii ÚKVS. Takže bol spresnený termín na zasielanie skladieb na adresu ÚKVS v období od 1. marca do 1. júna 2021 a súbeh bude zverejnený na jeho webovej stránke. Prítomní hovorili o rôznych variantoch realizácie festivalu. Zdôraznili potrebu najsamprv nahrať pesničky, keďže je prvoradou úlohou Zlatého kľúča práve tvorba nových autorských skladieb, v opačnom prípade by nezostala žiadna stopa po festivale. V prípade uskutočnenia festivalu v tradične zaužívanom termíne hovorilo sa i o možnosti vystúpenia orchestra naživo ako i o ďalších technických otázkach a o koordinácii festivalu. Ďalšie prípravné zasadnutie sa uskutoční v čase, keď už bude možné rysovať finančný plan, aby sa vzhliadli reálne možnosti uskutočnenia festivalu a aby sa mohol konkrétnejšie plánovať. Na ďalšom zasadnutí sa upresní aj zloženie telesa festivalu akým je organizačno-správna rada a pod.

 

Strana 1 z 92
top