Tel/Fax
+381 21 422 989

Výbor pre kultúru

štvrtok, 29 apríl 2021 13:13

Panelová diskusia Divadlo v čase Corony

Panelová diskusia Divadlo v čase Corony

Dňa 28. apríla 2021 v divadelnej sieni SKUS hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove v organizácii Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov, Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny a Slovenského kultúrno-umeleckého spolku hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove, prebiehala Panelová diskusia pod názvom Divаdlo v čase Corony. Zúčastnili sa jej aj predstavitelia našich slovenských divadiel, spolkov a škôl, vlastne všetci tí, ktorí sa aktívne venujú divadelnej tvorbe alebo majú záujem o tento segment našej kultúry. Je pochvaly hodné, že sa diskusie zúčastnili predstavitelia až desiatich slovenských vojvodinských prostredí: Bingule, Boľoviec, Kovačice, Jánošíka, Kysáča, Nového Sadu, Starej Pazovy, Kulpína, Pivnice, Hložian a Báčskeho Petrovca – zo Slovenského vojvodinského divadla. Prítomných privítala Anna Čapeľová, predsedníčka Výboru pre kultúru NRSNM, tiež riaditeľ ÚKVS Vladimír Francisty a pripojila sa i predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová. Téme sa v nosnej časti podujatia venoval dlhodobý staropazovský divadelník Alexander Bako a podujatie moderoval Ladislav Čáni z ÚKVS.

Alexander Bako navrhol niekoľko modelov organizácie tohtoročných divadelných prehliadok – detskej 3xĎ a pre dospelých – Divadelného vavrína. Z ponúknutých možností sa v diskusii vykryštalizoval klasický model, aby sa prehliadky uskutočnili naživo, teda nie online, a to v jesennom termíne s pravdepodobnosťou, že obe prehliadky budú prebiehať v spoločnom termíne. Hovorilo sa o význame edukácie našich režisérov a hercov, o pomoci odborníkov a návšteve menších prostredí, o združovaní sa niekoľkých divadiel, keďže v jednotlivých prostrediach je prítomný nedostatok hercov, tiež o trvalom riešení finančnej podpory našich ochotníckych divadiel, o súťažiach o pôvodnú slovenskú divadelnú predlohu pre deti a dospelých, ktoré čoskoro vyhlási NRSNM a hodne iných kreatívnych a podnetných vecí. Slovom, odznelo hodne podnetných vecí a zo sústredenia predovšetkým bol vyslaný signál, že divadlo predsa len bude aj v tomto coronovom období.

IMG 20210428 165845 resized 20210429 022201967-min

IMG 20210428 172152 BURST001 COVER resized 20210429 022254435

štvrtok, 25 február 2021 08:57

V ústrety festivalu Zlatý kľúč

IMG 8698-min

ilustračné foto z festivalu z r. 2019

 

Dňa 23. februára 2021 v miestnostiach NRSNM v Novom Sade sa v ústrety 40. Festivalu slovenskej populárnej hudby Zlatý kľúč uskutočnila prvá tohtoročná predprípravná schôdza, ktorou predsedala Anna Čapeľová, predsedníčka Výboru pre kultúru NRSNM. Zúčastnili sa jej predovšetkým jednotliví hudobní odborníci z radov našej menšiny, ktorí sa v neformálnom rozhovore s predstaviteľmi Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov a NRSNM venovali festivalu z organizačného hľadiska a zvlášť nastolili formy samotného festivalu vzhľadom na situáciu s pandémiou. Zaspomínali si aj na vlaňajšiu retrospektívu festivalu, ktorá bola pripravená v spolupráci so slovenskou redakciou RT Vojvodina. Aj keď je festival naplánovaný na október 2021, prítomní sa dohodli, že treba vypísať súbeh na tvorbu skladieb, čo je v kompetencii ÚKVS. Takže bol spresnený termín na zasielanie skladieb na adresu ÚKVS v období od 1. marca do 1. júna 2021 a súbeh bude zverejnený na jeho webovej stránke. Prítomní hovorili o rôznych variantoch realizácie festivalu. Zdôraznili potrebu najsamprv nahrať pesničky, keďže je prvoradou úlohou Zlatého kľúča práve tvorba nových autorských skladieb, v opačnom prípade by nezostala žiadna stopa po festivale. V prípade uskutočnenia festivalu v tradične zaužívanom termíne hovorilo sa i o možnosti vystúpenia orchestra naživo ako i o ďalších technických otázkach a o koordinácii festivalu. Ďalšie prípravné zasadnutie sa uskutoční v čase, keď už bude možné rysovať finančný plan, aby sa vzhliadli reálne možnosti uskutočnenia festivalu a aby sa mohol konkrétnejšie plánovať. Na ďalšom zasadnutí sa upresní aj zloženie telesa festivalu akým je organizačno-správna rada a pod.

 

sajt 2

 

          Dňa 22. januára 2021 na úrade Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade sa uskutočnilo tretie zasadnutie Výboru pre kultúru NRSNM. Zasadnutím predsedala predsedníčka výboru Anna Čapeľová a zúčastnili sa i predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová, podpredseda NRSNM Pavel Surový ako i člen Výkonnej rady NRSNM poverený kultúrou Ján Makan. Z členov výboru sa zúčastnili: podpredsedníčka výboru Miruška Kočišová ako i ďalší členovia Katarína Kalmárová, Boris Babík, Danica Vŕbová, Jaroslav Múdry, Ján Tomáš, Anna Zolnajová, Tijana Farkašová a Miroslav Brna. V pokračovaní zasadnutia jednoznačne boli schválené zápisnice z druhého riadneho a prvého a druhého elektronického zasadnutia Výboru pre kultúru NRSNM, tiež i Správa o činnosti Výboru pre kultúru za rok 2020. V rámci bodu Návrh plánu a programu VPK NRSNM na rok 2021 schválený bol plán a program práce výboru, ktorý sa následne má schváliť na nasledujúcom zasadnutí NRSNM.

 

sajt 1

piatok, 15 január 2021 13:24

22. Festival Letí pieseň, letí online

22. Festival Letí pieseň, letí online

V dňoch od 26. do 30. decembra 2020 kvôli celosvetovej pandémii spôsobenej koronavírusom celomenšinový festival nových detských skladieb v žánri populárnej hudby známy ako Letí pieseň, letí, ktorý má svoje sídlo v Kovačici, prebiehal online. V takmer celoročnej mimoriadnej situácii, keď bolo treba nájsť priliehavé spôsoby komunikácie a pritom sa nestretať osobne, organizátori a realizátori festivalu tiež boli prinútení využívať aktuálne informačno-technologické výdobytky doby a výhody rôznych súčasných aplikácií. Takže v tom zmysle vo veľkej miere prispel Kovačičan Željko Suchánek, ktorý urobil aranžmány, zvukové a videonahrávky všetkých piesní a podpísal sa i pod celkovú produkciu. Festival sa počas uvedených piatich dní uskutočnil prostredníctvom you tube kanálu, kde odznelo všetkých trinásť detských skladieb.

Pod priamu organizáciu sa podpísali Dom kultúry 3. októbra a Základná škola Mladých pokolení v Kovačici a podporili ho i Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Bez ohľadu, že toho roku neprebiehal naživo, aj online forma festivalu mala svoje čaro. Nielen, že mal omnoho väčšiu popularizáciu, lebo ho mohla sledovať takmer celosvetová verejnosť, ktorá zároveň mohla prispieť aj svojimi hlasmi. Hodnotila ho i porota, ktorá pozostávala zo skúsených odborníkov a nadšencov z oblasti hudby. Boli to: Pavel Tomáš starší, Pavel Tomáš mladší, Pavel Ďuriš a Ivan Babka. Texty piesní hodnotila profesorka slovenčiny a spisovateľka Mária Kotvášová Jonášová.

Podľa mienky odbornej poroty pod najúspešnejšiu skladbu sa podpísal Vladimír Kováč z Báčskej Palanky ako autor skladby Matka Zem. Druhou cenou sa ovenčila skladateľka Adela Obšustová z Aradáča za skladbu Podaj mi ruku a tretiu cenu získala Anita Hlavatá z Padiny za skladbu Asi láska. Keď ide o najúspešnejších interpretov festivalu – prvú cenu získala Hana Barcová z Kovačice, druhú Katarína Válovcová z Kovačice a tretiu Simona Sýkorová z Báčskeho Petrovca. Cenu za najúspešnejší text piesne Veľké sníčky malých detí získal Michal Kaňa zo Selenče.

Svojimi hlasmi v nemalej miere prispeli i diváci. Registrované bolo nielen každé ,,likovanie“, ale i každý pohľad na šot, čiže pieseň. Takže spočítaním všetkých bodov, najviac hlasov mala pieseň Úsmev pod rúškom, pod ktorú sa podpísala Marína Kaňová ako textárka a skladateľka. Zaspievala ju Simona Sýkorová z Báčskeho Petrovca. Druhú cenu obecenstva získala skladba Podaj mi ruku, ktorej autorkou je Adela Obšustová a zaspieval ju Bojan Čorba z Bieleho Blata.

Hana Barcova

Simona Sykorova

štvrtok, 14 január 2021 12:50

Samostatná výstava Jozefa Klátika

Samostatná výstava Jozefa Klátika

V Galérii Bel art v Novom Sade v dňoch od 25. novembra do 16. decembra 2020 prebiehala samostatná výstava akademického maliara, grafika a multimédiového umelca Jozefa Klátika pod názvom Tranzit Exit.

Uvedená výstava podľa výtvarného kritika Miloša Arsića pozostáva z obrazov z cyklu Nové formy, ktoré predstavujú plastické potvrdenie jedného zvýrazneného geometrického znaku, ktorý neimituje určitý geometrický obraz – trojuholník alebo obdĺžnik, ale vytvára nový geometrický význam ,,podobného“ ako nového a iného poradia podmienečne uznávaného geometrického zobrazenia. Na výstave sú prítomné i elementy z Klátikovej predošlej skúsenosti obrazu, na ktorý sa nezabúda, ale naopak, inštaluje sa do nového plastického poradia: hmota – farba, svetlo – priestor. Prednosť sa kladie samotnému znameniu a fenoménu označenia.

Jozef Klátik sa narodil r. 1949 v Starej Pazove. Strednú školu úžitkového umenia skončil v Novom Sade a v rokoch 1969 – 1970 pôsobil ako technický redaktor vo vydavateľstve Obzor. Na Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave odchádza roku 1971 a študuje u prof. V. Hložníka, prof. A. Brunovského a prof. O. Dubaya, kde získal i titul magistra maliarstva r. 1976. Na Akadémii umenia v Novom Sade získal titul diplomovaný maliar a profesor výtvarnej výchovy. Od ukončenia štúdia pracoval ako výtvarný a grafický redaktor v Obzore a NVU Hlas ľudu v Novom Sade do roku 1998. Neskoršie pracoval na Akadémii umenia v Novom Sade na katedre pre grafiku ako profesor.Vystavoval na početných výstavách v bývalej Juhoslávii a v zahraničí, spoločne a samostatne. Početné multimediálne akcie a výtvarné projekty realizoval doma a v zahraničí. Zaoberá sa maľbou, grafikou, fotografiou a multimediálnym prejavom, vizuálnou poéziou, poéziou. Získal početné ceny a ocenenia.

Výstava Tranzit Exit bola vyfinancovaná z prostriedkov Výboru pre kultúru NRSNM.

129097617_201436281461625_6277531531195518536_n.jpg

128598948_212150320291811_5081900075104004039_n.jpg

Správa odbornej poroty žiackej literárnej súťaže Čo dokáže pekné slovo 2020

Pekné slovo dokáže krásne veci

Výbor pre kultúru NRSNM a Slovenské vydavateľské centrum aj v tomto roku vypísali Literárnu súťaž pre žiakov základných a stredných škôl Čo dokáže pekné slovo. Súbeh bol zameraný na poéziu a prózu a téma bola voľná.

Komisia pracovala v zložení Mariena Korošová, členka, Prof. Dr. Marína Speváková Šimáková, členka a Prof. Dr. Zoroslav Spevák, predseda.

V súťaži základných škôl prišlo úhrnne štrnásť prác žiakov vyšších ročníkov z dvoch prostredí. Desať poslali žiaci ZŠ Mladých pokolení z Kovačice s ich pani profesorkou Máriou Kotvášovou Jonášovou a štyri práce prišli od žiakov na ZŠ Nestora Žučného v Laliti a ich pani profesorky Anny Hrnčiarovej.

Komisia prvou cenou odmenila Miroslava Tomana z 8.1 triedy ZŠ Mladých pokolení v Kovačici za prózu Komu sa nelení, tomu sa zelení. Mirko funkčne prepojil prvky ľudovej frazeológie a vtipu, nápaditosti.

Druhé ceny získali Saňa Severínyová z 8.1 triedy ZŠ Mladých pokolení z Kovačice za prózu Sara – morská panna, v ktorej zručne skĺbila snovú a reálnu sféru, a Marína Čuvárová z 8. 2 triedy ZŠ Mladých pokolení v Kovačici, za prácu Slovo má ľahkosť vetra a silu hromu, ktorá okrem literárnych obsahuje aj vhodne zakomponované prvky esejistické.

Jedna tretia cena poputuje do rúk Michaely Šimekovej, piatačke na ZŠ Nestora Žučného v Laliti za prózu Janko Hraško na koncerte, druhá  Lukovi Stojkovićovi zo 6. 2 triedy na ZŠ Mladých pokolení v Kovacčici.

Komisia pochválila aj Petru Hrnčiarovú, siedmačku na ZŠ Nestora Žučného v Laliti za báseň Šťastie, Mateja Hrka zo 6. 2 triedy na ZŠ Mladých pokolení v Kovačici za prózu Zlaté nite jesene a jeho spolužiaka Milana Hrka za prácu Jeseň v mojej ulici.

V súťaži žiakov stredných škôl prišlo úhrnne jedenásť prác, sedem od študentov z Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci a ich pani profesorky Marty Pavčokovej a štyri práce zo Zdravotníckej školy 7. apríla v Novom Sade a ich pani profesorky Miliny Struhárikovej.

Komisia prvú cenu udelila študentke 3. a triedy na GJK v Báčskom Petrovci Irene-Miriam Nôtovej za prózu Môj život v šiestich obrazoch, podanú zaujímavou formou retrospektívneho rozprávania.

Druhú cenu získala študentka 3. b ročníka na GJK v Báčskom Petrovci Alexandra Muchová za prózu Môj život v piatich obrazoch. Ide o pútavú sebareflexívnu prózu s prvkami sentimentálnosti.

Tretia cena sa dostala do rúk trom študentkám na Zdravotníckej škole 7. apríla v Novom Sade: Monike Valentíkovej, Alexandre Supekovej a Stanislave Pakišovej, ktoré sú spoluatorkami silne emotívnej prózy Spomienkový čas.

Komisia sa rozhodla udeliť jednu špeciálnu cenu – pochvalu študentke Zdravotníckej školy 7. apríla v Novom Sade Daniele Zátrochovej za angažovanú prózu My sme súčasťou tohto života ako vy, na bolestivú a stále aktuálnu tému šikany detí so znevýhodnením.

Všetkým odmeneným, ale aj všetkým ostatným účastníkom a ich pani profesorkám členovia komisie úprimne blahoželajú.

Prof. Dr. Zoroslav Spevák

Strana 1 z 91
top