Tel/Fax
+381 21 422 989

NRSNM

Zo stretnutia so štátnou tajomníčkou MZVEZ SR Ingrid Brockovou

Dňa 27. apríla 2020 sa v Novom Sade s delegáciou Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku v čele s predsedníčkou Libuškou Lakatošovou stretla vysoká delegácia z Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v čele so štátnou tajomníčkou Ingrig Brockovou. Túto delegáciu sprevádzali okrem štátnej tajomníčky aj ďalší predstavitelia uvedeného ministerstva – Ivan Surkoš, riaditeľ kancelárie štátnej tajomníčky MZVEZ SR, Jozef Korček,koordinátor kancelárie štátnej tajomníčky MZVEZ SR, Monika Podsklanová Šuhajdová, referent Odboru štátov juhovýchodnej Európy a Turecka MZVEZ SR, Michal Kottman,generálny riaditeľ Sekcie ministra, MZVEZ SR, J.E. Fedor Rosocha,veľvyslanec SR v Belehrade a Igor Vencel,zástupca veľvyslanca SR v Belehrade. V delegácii v čele s predsedníčkou Lakatošovou boli: Tatiana Vujačićová a Zlatko Šimák, podpredsedovia NRSNM, Svetlana Zolňanová a Janko Havran, členovia výkonnej rady NRSNM a NRSNM.

Témou pracovného stretnutia uvedené strany sa dotkli najsamprv podpory Slovenskej republiky slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku, tiež priorít a súčasnej situácie v radoch slovenskej národnostnej menšiny. Vysokých hostí zaujímalo v ktorých oblastiach je vítaná pomoc slovenskej menšine v Srbsku a predsedníčka Lakatošová podala stručné hodnotenie svojho pôsobenia vo funkcii predsedníčky NRSNM a poinformovala vysokých hostí o súčasnom stave výstavby Slovenského strediska v Novom Sade. Vzácna delegácia sa po rokovaní s predstaviteľmi NRSNM presunula k primátorovi mesta Nový Sad Milošovi Vučevićovi, s ktorým tiež rozoberali aktuálnu otázku výstavby uvedeného projektu – výstavby Slovenského strediska v inštitucionálnom, politicko-spoločenskom a kultúrno-duchovnom centre Autonómnej pokrajiny Vojvodiny.

V paláci Srbsko predstavená príručka pre prácu národnostných rád

V rámci spoločného projektu Európskej únie a Rady Európy Podpora rozličnosti a rovnosti v Srbsku bola 14. apríla 2021 v Paláci Srbsko v Belehrade predstavená Príručka pre prácu národnostných rád národnostných menšín v Srbskej republike. Účelom tejto príručky je aby bola užitočným nástrojom pre národnostné rady národnostných menšín ako forma podpory a pomoci pri výkone ich právomocí. Organizátorom stretnutia so zástupcami národnostných rád bolo Ministerstvo pre ľudské a menšinové práva a Kancelária Rady Európy v Belehrade. Uvodné slovo mali: Ivana Antić, pomocníčka ministerky pre ľudské a menšinové práva a spoločenský dialóg, Nadia Ćuk, zástupkyňa vedúceho Kancelárie Rady Európy v Belehrade, Mirjana Maksimović, delegácia Európskej únie v Srbskej republike a predsedajúci Koordinácie národnostných rád. Národnostnú radu slovenskej národnostnej menšiny predstavovala Mária Poptešinová, tajomníčka NRSNM.

 

IMG-30d31e92fa45ee695d5210c281100ac2-V

utorok, 13 apríl 2021 13:27

Z pracovného stretnutia na pôde NRSNM

Z pracovného stretnutia na pôde NRSNM

Dňa 13. apríla 2021 v priestoroch Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade sa v pokračovaní týždennej návštevy Srbska predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Mgr. Milana Jána Pilipa, uskutočnilo pracovné stretnutie s predsedníčkou NRSNM Libuškou Lakatošovou. V delegácii s predsedom ÚSŽZ boli Igor Vencel, zástupca veľvyslanca Slovenskej republiky v Belehrade a Kristína Vargová, zamestnankyňa ÚSŽZ z Bratislavy a v mene NRSNM stretnutia sa zúčastnili i podpredsedovia NRSNM Tatiana Vujačićová a Zlatko Šimák ako aj riaditeľ Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov Vladimír Francisty.

V prvej časti rokovania Zlatko Šimák, ktorý zastáva aj funkciu ombudsmana v Kovačickej obci, predsedu ÚSŽZ oboznámil s problematikou vybavovania preukazu zahraničného Slováka. Konkrétne problémy predseda ÚSŽZ sľúbil, že sa pokúsi doriešiť. Druhá časť stretnutia bola venovaná prípravám na výstavbu Slovenského centra v Novom Sade. Predstavitelia NRSNM prezentovali predsedovi ÚSŽZ predbežné idey týkajúce sa výzoru a funkcie samotného objektu a hovorilo sa i o legislatíve, čiže o činnostiach spätých s tvorbou a podpisovaním predbežnej zmluvy medzi NRSNM a ÚSŽZ.

uszz 11

utorok, 13 apríl 2021 11:02

Predseda ÚSŽZ na návšteve NRSNM

Predseda ÚSŽZ na návšteve NRSNM

https://youtu.be/qtmqjpKbb3E

Dňa 12. apríla 2021 Národnostnú radu slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade v rámci svojej týždennej služobnej cesty do Srbska navštívil predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Mgr. Milan Ján Pilip. V delegácii s predsedom ÚSŽZ boli i Igor Vencel, zástupca veľvyslanca Slovenskej republiky v Belehrade, Kristína Vargová a Denis Palutka, zamestnanci ÚSŽZ z Bratislavy.

V priestoroch NRSNM vzácnych hostí zo Slovenska privítala predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová. V delegácii zo strany národnostnej rady na pracovnom stretnutí sa zúčastnili i podpredsedovia NRSNM Tatiana Vujačićová a Zlatko Šimák ako aj riaditeľ Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov Vladimír Francisty.

Úvodné slová počas rokovania na pôde národnostnej rady mala predsedníčka Lakatošová, ktorá hostí stručne oboznámila s činnosťou NRSNM a predovšetkým podčiarkla význam spolupráce s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Ústredným bodom rokovania bola otázka výstavby Slovenského centra v Novom Sade a blížiace sa podpisovanie zmluvy NRSNM s ÚSŽZ, po ktorom by mal nasledovať presun prostriedkov a postupný začiatok prác. Prítomní podčiarkli veľký význam existencie tejto budovy, ktorá v blízkej budúcnosti zastreší všetky významné slovenské inštitúcie a ustanovizne slovenskej národnostnej menšiny, sídliace v Novom Sade.

uszz 05

Na rokovaní bolo slov i o pôsobení národnostnej rady v období pandémie, zvlášť v oblasti vzdelávania, ako i o aktuálnej otázke blížiaceho sa sčítania obyvateľstva v Srbskej republike. Hostia z ÚSŽZ hovorili o skúsenostiach Slovenskej republiky rovno v tejto oblasti a o výhodách uplatnenia modelu elektronického sčítania v SR. V prípade, že sa podobný model podarí presadiť i v našom štáte, pre slovenskú národnostnú menšinu by to zvlášť malo veľký význam pre zmapovanie počtu nášho spoločenstva, emigrovaného do sveta.

V pokračovaní rokovania v zasadacej sieni sa uskutočnila tlačová konferencia pre médiá, informujúce po slovensky.

V rámci týždennej návštevy delegácia ÚSŽZ v čele s predsedom M. J. Pilipom zo slovenských vojvodinských prostredí navštívi i Báčsky Petrovec, Hložany, Selenču, Kovačicu a Starú Pazovu a zároveň navštívi i jednotlivé inštitúcie a ustanovizne s osobitným významom pre slovenskú národnostnú menšinu v Novom Sade, tiež Ministerstvo pre ľudské a menšinové práva v paláci Srbsko a Ministerstvo pre štátnu správu a lokálnu samosprávu v Belehrade.

uszz 08

 

Riešenie problémov menšín prostredníctvom dialógu a v duchu tolerancie

Dňa 31. marca 2021 v Belehrade predsedníčka vlády Srbskej republiky Ana Brnabićová predsedala zasadnutiu Rady pre národnostné menšiny, na ktorom sa rokovalo o činnostiach v oblasti zlepšovania postavenia národnostných menšín v Srbsku a podaná bola správa o Akčnom plane o národnostných menšinách.

Brnabićová poukázala na to, že vytvorenie nového Ministerstva pre ľudské a menšinové práva a sociálny dialóg, ktoré vedie Gordana Čomićová, predstavuje silný signál v otázke dôležitosti zlepšovania práv menšín. Posúdila, že práca Rady je veľmi dôležitá, pretože umožňuje riešenie problémov a najmä zlepšenie postavenia menšín prostredníctvom koordinácie a dialógu. Predsedníčka vlády zdôraznila, že napriek zložitému obdobiu, spôsobenému pandémiou COVID-19, prostriedky na financovanie národných rád menšín sa neznížili, čo je ďalším potvrdením toho, že postaveniu a právam menšín sa pripisuje veľký význam. Brnabićová tiež vyzvala predstaviteľov národnostných menšín, aby vo svojich komunitách pracovali na podpore očkovania s cieľom čo najskôr dosiahnuť kolektívnu imunitu.

167591270 10208321767799627 5434132891841687279 n

 

Ministerka Čomićová uviedla, že Ministerstvo pre ľudské a menšinové práva a sociálny dialóg je odhodlané riešiť všetky problémy menšín prostredníctvom dialógu a posilňovania vzájomnej dôvery v duchu tolerancie, čo prispeje k rozvoju celej spoločnosti.

Taktiež sa rozhodlo, že oblasť vzdelávania a kultúry má prednosť pri zlepšovaní postavenia národnostných menšín. Zdôraznilo sa, že rozpočtový fond pre národnostné menšiny na tento rok predstavuje 30 miliónov dinárov a prostriedky sa budú investovať do vzdelávania ako prioritnej oblasti v roku 2021, ako aj na financovanie programov a projektov dôležitých pre národnostné menšiny.

Keď ide o súpis obyvateľstva, prítomní sa dozvedeli, že sa vzhľadom na celkový vývin situácie v súvislosti s COVID-19, posúva na rok 2022.

Na zasadnutí sa zúčastnili aj minister školstva, vedy a technologického rozvoja Branko Ružić, ministerka spravodlivosti Maja Popovićová a predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová.

 

 

 167816651 10208321766719600 6584414797731590069 n

 

štvrtok, 01 apríl 2021 11:07

Press konferencia v NRSNM

Press konferencia v NRSNM

Dňa 30. marca 2021 v miestnostiach NRSNM v Novom Sade sa uskutočnila press konferencia pre slovenské média. Zúčastnili sa jej predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová, podpredseda NRSNM Zlatko Šimák, členka VR NRSNM a koordinátorka vzdelávania Svetlana Zolňanová a predseda VPV NRSNM Janko Kolárik. Na tlačovke sa hovorilo o spolupráci NRSNM s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí, o očakávanej návšteve vedenia ÚSŽZ už na začiatku apríla a podpisovaní zmluvy týkajúcej sa výstavby slovenského centra v Novom Sade. Prítomní sa zmienili i o osvedčeniach zahraničných Slovákov, o zápise prvákov do škôl so slovenskou vyučovacou rečou ako i o otvorení súbehu na prihlasovanie zahraničných študentov – uchádzačov o vládne štipendiá Slovenskej republiky. Bližšie o týchto štipendiách na: www.vladnestipendia.sk

DSC 0929-min

Strana 1 z 35
top