Tel/Fax
+381 21 422 989
Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny - Članci poređani po datumu: petak, 05 oktobar 2018
Споразум о међудржавној срадњи

Организације Словаку у Србији, Мађарској и Румунији су у Бачком Петровцу 5. октобра 2018. године подписали споразум о сарадњи на 19 заједничких пројеката из области образовања и културе за 2019. годину.

Objavljeno uNSSNM
top