Tel/Fax
+381 21 422 989
Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny - Članci poređani po datumu: ponedeljak, 10 avgust 2020
ponedeljak, 10 avgust 2020 12:13

Припрема он лине наставе

Припрема он лине наставе

У складу са епидемиолошком ситуацијом, 17.07.2020. године Одсек за људска и мањинска права у образовању је одржао он лине радни састанак са представницима националних савета чије мањине остварују целокупну наставу на свом матерњем језику. У раду су учествовали:     Родика Алмажан (Национални савет румунске националне мањине), Маргарета Уршал (Национални савет хрватске националне мањине), Анико Јерас (Национални савет мађарске националне мањине), Тања Арва–Планчак (Национални савет русинске националне мањине), Есма Брунчевић (Национални савет бошњачке национале мањине), Татиана Нађ (Национални савет словачке националне мањине), представнице Одсека за људска и мањинска права у образовању. Представници бугарске и албанске националне мањине нису пријавили свог представника за састанак. Састанак је водила државна секретарка задужена за питања мањина у Министарству просвете, науке и технолошког развоја, Анамарија Вичек. Тема радног састанка била је организација наставе на даљину на језицима националних мањина у школ. 2020/21. години.

Отварајући радни састанак, председавајућа је захвалила за подршку коју су током ванредног стања Министарству пружали национални савети националних мањина и дала кратку ретоспективу резултата постигнутих током наставе на даљину од марта до краја маја 2020. године. Представнции националних савета који су учествовали у раду он лине састанка истакли су своју посвећеност унапређивању доступности и квалитета образовања на матерњем језику, потврђујући изазове са којима смо се сусрели током наставе на даљину:

- недовољана мотивисаност наставника да учествују у снимању часова на даљину;

- недовољне дигиталне компетенције наставника;

- недовољно електронских уџбеника на језицима националних мањина;

- неки ученици немају потребну ИТ технологију, а неки ни ТВ, за праћење наставе на даљину.

Неки од предлога националних савета за побољшање организације будуће наставе на дањину су:

- МПНТР треба да пошаље допис директорима школа о потреби учешћа наставника у припреми наставе на даљину;

- радити на унапређивању дигиталних компетенција наставника;

- мотивисати наставнике да се што више укључе у припрему наставе на даљину;

- у припрему оперативних планова за наставу на даљину укључити директоре школа у којима се настава остварује на језицима националних мањина.

Државна секретарка се сложила са предлозима националних савета и додала да ЗУОВ планира низ акредитованих обука за јачање дигиталних компетенција наставника, као и да ће већ током августа започети припреме за школску 2020/21. годину и снимање часова на дањину за септембар, а потом и за остатак наставне године. Нагласила је да постоји неколико сценирија за наставу у школској 2020/21. години и да настава на даљину није није једини модел који се планира. ЗУОВ тренутно прегледа снимљене часове које ће поставити на дигиталну платформу за потребе краће или дуже наставе на даљину. Идеја је да се настава прилагоди појединачним ситуацијама, па тако школа може сама одлучити о моделу наставе. Наставни часови за ниже разреде биће снимани у студију, док ће се за више разреде ОШ часови снимати уз помоћ лиценце, од куће. Учесници радног састанка нагласили су да је потребно више лиценци, као и стручна подршка наставницима у овом раду. ЗУОВ припрема план за сваки наставни предмет, укључујући и Српски као нематерњи језик, а ови планови ће бити преведени на 8 језика националних мањина. За праћење квалитета наставе на даљину на језицима националних мањина биће укључени саветници, спољни сарадници који познају језик националне мањине на коме се остварује целокупна настава. С обзиром да ће ЗУОВ урадити планове за све предмете од првог до осмог разреда основне школе, наш приоритет је да се ураде планови за Матерњи језик, а ако национални савеет има капацитет, могу се уратити и други предмети. Што се тиче мотивације наставнка, АМ. Вичек је известила учеснике састанка да ће наставници који буду учествовали у снимању часова добити одређену надокнаду у односу на број снимљених часова.

Договорено је следеће:

- да национални савети доставе имена координатора наставе на даљину у шк.2020/21.год;

- кад ЗУОВ уради план наставних јединица за све предмете доставити их националним саветима на превод;

- проверити да ли национални савети раде план за Матерњи језик сами или раде заједно са ЗУОВ;

- снимаће се само обраде наставних јединица.

Након овог састанка су представници тима за наставу на даљину Националног савета словачке националне мањине одражи неколико састанака, на којима су заједно са школама направили план комплатне наставе на даљину за основне и средње школе са словачким наставним језиком.

Одлучено је да се изради нови сајт, на којем ће бити по резредима и предметима направљен пакет дидактичког материјала и снимљених часова, који ће се припремати месец дана унапред. Израђени су заједнички оперативни планови за матерњи језик и прослеђени свим школама. До 24. у месецу се прикупља материјал, који ће се додавати на новоформирании сајт Националног савета.

top