Tel/Fax
+381 21 422 989

Výzvy

Výbor pre vzdelávanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny organizuje program odborného zdokonaľovania pre profesorov slovenčiny a profesorov triednej výuky akreditovaný pod číslom 827 v hodnote 24 bodov.

24. marca 2015 - 24. apríla 2015

Festival Dni detského divadla 3xĎ sa bude konať v termíne 5. - 7. júna 2015. Lehota na prihlasovanie trvá do 24. apríla 2015.

16. marca 2015 - 10. apríla 2015

NRSNM a SKUS PIVNICA Vás vyzývajú, aby ste sa zúčastnili na 50. festivale spevákov sólistov pôvodných slovenských ľudových piesní Stretnutie v pivnickom poli, ktorý bude 22. - 24. mája v Pivnici.

26. marca 2015 - 20. apríla 2015

Vyplnené prihlášky treba zasielať najneskôr do 20. apríla 2015.

četvrtak, 19 mart 2015 13:53

Pozvanie na odborné zdokonaľovanie

Výbor pre vzdelávanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v súčinnosti s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR organizuje program odborného zdokonaľovania pre profesorov všetkých odborov, ktorí pracujú na základných a stredných školách s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí, akreditovaný pod číslom 828 v hodnote 14 bodov.

top