Tel/Fax
+381 21 422 989

Výzvy

četvrtak, 01 jul 2021 08:55

Konkurzy v oblasti informovania

Výbor pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny vypisuje:

  • KONKURZ NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ V OBLASTI INFORMOVANIA – PRODUKCIA
  • KONKURZ NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ V OBLASTI INFORMOVANIA – JEDNORAZOVÉ GRANTY PRE ŠKOLENIE A PRAX
  • KONKURZ NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ V OBLASTI INFORMOVANIA – WEB PRODUKCIAKONKURZ NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ V OBLASTI INFORMOVANIA – PRODUKCIA

 

Vážení mediálni pracovníci,

Výbor pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny zverejňuje výzvu na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2021 v oblasti informovania.

Hlavným cieľom poskytovania dotácií ako súčastí verejného záujmu Slovákov žijúcich v Srbsku bude podpora produkcie s cieľom zveľadenia kvality v oblasti verejného informovania.

Na výrobu televíznych, rozhlasových, printových, hraných, hudobných a iných obsahov v roku 2021 je vyčlenených 200.000,00 RSD.

Možnosť uchádzať sa o tieto prostriedky budú mať jednotlivci, súkromné produkcie, mimovládne organizácie, združenia a asociácie. O prostriedky sa nemôžu uchádzať médiá financované štátnym a pokrajinským rozpočtom. Tieto médiá však môžu byť distributérmi podporených obsahov.

Základnou podmienkou súbehu je verejný záujem tunajších Slovákov, kvalita a inovácia v oblasti produkcie. Distribúcia materiálov musí byť zaručená zmluvou medzi tvorcom a médiami, resp. vydavateľom.

Prioritu pri hodnotení projektov budú mať inovatívne návrhy, ktoré oblasť produkcie programov v slovenskej reči pozdvihnú na vyššiu úroveň, a to predovšetkým svojou žurnalistickou kvalitou, jazykovou a technologickou vyspelosťou.

Tlačivo konkurzu si môžete zaobstarať TU.

Žiadosti bude hodnotiť komisia Výboru pre informovanie NRSNM.

Súbeh bude otvorený do 15. novembra 2021. Účelovosť prostriedkov bude hodnotiť komisia VPI NRSNM.

Všetky dodatočné informácie si môžete zaobstarať telefonicky na číslo 021 422 989.

Žiadosti treba odoslať na e-mail Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.  a poštou na adresu:

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny (pre konkurz VPI NRSNM)
Bulevar Mihajla Pupina 1/V
21 000 Nový Sad

 


 

KONKURZ NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ V OBLASTI INFORMOVANIA – JEDNORAZOVÉ GRANTY PRE ŠKOLENIE A PRAX


Vážení mediálni pracovníci a študenti,

Výbor pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny zverejňuje výzvu na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2021 v oblasti informovania.

Hlavným cieľom poskytovania dotácií ako súčastí verejného záujmu Slovákov žijúcich v Srbsku bude podpora osobnej iniciatívy mediálnych pracovníkov a študentov v ich úsilí zdokonaliť sa doma a v zahraničí. Týmto spôsobom, na základe osobnej požiadavky podporíme aj volontérsku študentskú prax v tunajších médiách.

Na tieto účely v roku 2021 je vyčlenených 50.000,00 RSD.

Možnosť uchádzať sa o tieto prostriedky budú mať iba jednotlivci.

Základnou podmienkou  a prioritou súbehu je osobná iniciatíva v zdokonaľovaní doma a v zahraničí a odbornej praxi v slovenských redakciách v médiách vo Vojvodine.

Tlačivo konkurzu si môžete zaobstarať TU.

Žiadosti bude hodnotiť komisia Výboru pre informovanie NRSNM. Súbeh bude otvorený do 15. novembra 2021. Účelovosť prostriedkov bude hodnotiť komisia VPI NR SNM.

Všetky dodatočné informácie si môžete zaobstarať telefonicky na číslo 021 422 989.

Žiadosti treba odoslať na e-mail Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.  a poštou na adresu:

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny (pre konkurz VPI NRSNM)
Bulevar Mihajla Pupina 1/V
21 000 Nový Sad

 


 

KONKURZ NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ V OBLASTI INFORMOVANIA – WEB PRODUKCIA


Vážení profesionálni a neprofesionálni novinári,

Výbor pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny zverejňuje výzvu na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2021 v oblasti informovania.

Hlavným cieľom poskytovania dotácií ako súčastí verejného záujmu Slovákov žijúcich v Srbsku bude podpora web produkcie s cieľom zveľadenia kvality v oblasti verejného informovania.

Na tieto účely v roku 2021 je vyčlenených 60.000,00 RSD.

Možnosť uchádzať sa o tieto prostriedky budú mať jednotlivci, súkromné produkcie, mimovládne organizácie, združenia a asociácie. O prostriedky sa nemôžu uchádzať médiá financované štátnym a pokrajinským rozpočtom. Tieto média však môžu byť distributérmi podporených obsahov.

Prioritu pri hodnotení projektov budú mať kvalitné a inovačné obsahy od formy blogu, portálu, klasickej webovej stránky, advertisingu prostredníctvom spoločenských sietí (facebook, twitter, youtube..).

Tlačivo konkurzu si môžete zaobstarať TU.

Žiadosti bude hodnotiť komisia Výboru pre informovanie NRSNM. Súbeh bude otvorený do 15. novembra 2021. Účelovosť prostriedkov bude hodnotiť komisia VPI NRSNM.

Všetky dodatočné informácie si môžete zaobstarať telefonicky na číslo 021/422-989.

Žiadosti treba odoslať na e-mail Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.  a poštou na adresu:

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny (pre konkurz VPI NRSNM)
Bulevar Mihajla Pupina 1/V
21 000 Nový Sad

 

 

 

 

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v spolupráci s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahranič vyhlasujú

S ú ť a ž

o pôvodnú slovenskú divadelnú predlohu pre dospelých - dospelých autorov zo Srbska

Podmienky súťaže:

Do súťaže sa môžu zapojiť všetci autori od 18 rokov z územia Srbskej republiky. Jeden autor do súťaže môže poslať maximálne dva divadelné texty, ktoré vyhodnotí odborná porota.

Neoznačené, doposiaľ nikde nepublikované a neinscenované texty, v strojopisnej úprave A4 doručte v troch exemplároch vrátane digitálnej kópie na CD/USB nosiči na adresu: Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Bulvár Mihajla Pupina ¼, 21000 Nový Sad.

Obálku označte heslom Súťaž o divadelnú predlohu pre dospelých. Do obálky s textami vložte zalepenú obálku s vašimi údajmi: meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, telefónne číslo a e-mailový kontakt. Texty a médiá prijaté do súťaže sa autorom nevracajú.

O dátume vyhlásenia výsledkov ako i o spôsobe udeľovania cien autori budú poinformovaní v súlade s aktuálnymi epidemiologickými podmienkami.

Uzávierka súťaže je: 15. novembra 2021

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v spolupráci s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí vyhlasujú

 

 

S ú ť a ž

o pôvodnú slovenskú divadelnú predlohu pre deti dospelých autorov zo Srbska


Podmienky súťaže:

Do súťaže sa môžu zapojiť všetci autori od 18 rokov z územia Srbskej republiky. Jeden autor do súťaže môže poslať maximálne dva divadelné texty, ktoré vyhodnotí odborná porota.

Neoznačené, doposiaľ nikde nepublikované a neinscenované texty, v strojopisnej úprave A4 doručte v troch exemplároch vrátane digitálnej kópie na CD/USB nosiči na adresu: Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Bulvár Mihajla Pupina ¼, 21000 Nový Sad.

Obálku označte heslom Súťaž o divadelnú predlohu pre deti. Do obálky s textami vložte zalepenú obálku s vašimi údajmi: meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, telefónne číslo a e-mailový kontakt. Texty a médiá prijaté do súťaže sa autorom nevracajú.

O dátume vyhlásenia výsledkov ako i o spôsobe udeľovania cien autori budú poinformovaní v súlade s aktuálnymi epidemiologickými podmienkami.

Uzávierka súťaže je: 15. novembra 2021

Programy pre krajanov a krajanských študentov - maturantov sú financované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

 

Bližšie informácie:

 

Virtuálna mobilná učebňa slovenského jazyka - Cestujeme...

https://slovak.minedu.sk/sk/kalendar-podujati/virtualna-mobilna-ucebna-slovenskeho-jazyka-cestujeme
Uzávierka prihlášok tohto programu bude dňa 20. mája 2021Prihlasovanie je spustené.
 
Online Letná univerzita slovenského jazyka a kultúry pre krajanov
https://slovak.minedu.sk/sk/kalendar-podujati/online-letna-univerzita-slovenskeho-jazyka-a-kultury-pre-krajanov-1
Uzávierka prihlášok tohto programu bude dňa 21. júna 2021Prihlasovanie bude spustené dňa 10. mája 2021.
 
 
Online Kurz slovenského jazyka a odborných predmetov pre krajanských študentov - maturantov
https://slovak.minedu.sk/sk/kalendar-podujati/online-kurz-slovenskeho-jazyka-a-odbornych-predmetov-pre-krajanskych-studentov-maturantov
 

Uzávierka prihlášok tohto programu bude dňa 21. júna 2021Prihlasovanie bude spustené dňa 10. mája 2021.

 

--

Žiadosti o poskytnutie vládneho štipendia sa predkladajú elektronicky na www.vladnestipendia.sk, kde je dostupný aj manuál pre uchádzačov o štipendium vlády SR so všetkými aktuálnymi informáciami. Každý uchádzač a užívateľ portálu má v prípade potreby k dispozícii technickú podporu na e-mailovej adrese Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.  alebo tel. č.: +421907 551 404.

 

Uchádzač o poskytnutie vládneho štipendia môže svoju prihlášku odosielať v elektronickej podobe od 26.3. 2021. Posledný termín elektronickej registrácie a odoslania prihlášky kompletnými materiálmi je 30.5. 2021. Prihláška aj s príslušnými materiálmi, ktorá nebude zaslaná elektronicky, nebude akceptovaná. Elektronické nominácie uzatvárajú príslušné krajanské organizácie najneskôr 4.6. 2021. V prípade teritórií, kde aktívna spolupráca s krajanskými organizáciami zatiaľ neprebieha, si dovoľujeme o uzavretie nominácií požiadať príslušný zastupiteľský úrad SR v zahraničí.

 

Podmienky pre udelenie vládneho štipendia na vysokoškolské štúdium v SR upravuje zákon č.392/2015 Z. z. o rozvojovej spolupráci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podmienkou pre získanie vládneho štipendia na štandardnú dĺžku vysokoškolského štúdia je zvládnutie slovenského jazyka na požadovanej úrovni a prijatie na štúdium vo zvolenom študijnom programe verejnej vysokej školy v SR. Uchádzači zo Srbska majú možnosť absolvovať intenzívny kurz slovenského jazyka a odborných predmetov so zameraním na zlepšenie komunikačných schopností potrebných na zvládnutie vysokoškolského štúdia v slovenskom jazyku. Pre vybraných uchádzačov je kurz bezplatný a organizuje ho pracovisko Jazyková a odborná príprava cudzincov a krajanov Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (JOP CĎV UK v Bratislave) v termíne od 5.7. 2021 do 16. 7. 2021. Kurz sa uskutoční dištančnou online formou cez aplikáciu MSTeams.

 

MŠVVaŠ SR súčasne upozrňuje predstaviteľov krajanských organizácií, ktorí budú zostavovať zoznam odporučených kandidátov, že výberová komisia MŠVVaŠ SR bude žiadosti posudzovať v súlade so základnými podmienkami pre získanie vládneho štipendia, ktoré sú:

1) nominácia krajanskej organizácie;

2) dosiahnuté študijné výsledky počas predchádzajúceho stredoškolského, resp. vysokoškolského

štúdia študijný priemer do 4,00 z 5,00 alebo 8 z 10 (80 %);

3) zvolený študijný program (odbor).

 

Žiadosti uchádzačov, ktoré nebudú vyhovovať uvedeným kritériám, nebudú výberovou komisiou posudzovanéElektronicky odoslané doklady akceptovaný uchádzač predloží papierovej forme Sekcii medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí MŠVVaŠ SR alebo ich zašle poštou. Rezort školstva si dovoľuje zahraničných partnerov, ako aj jednotlivé zastupiteľské úrady SR upozorniť, že bez predloženia originálnych dokladov nebude možné uskutočniť výplatu štipendia. Výšky poskytovaných štipendií sú uvedené v priložených finančných podmienkach pre akad. rok 2021/2022. Štipendista je povinný dodržať termín nástupu na štúdium určený školou, v odôvodnených prípadoch je možný nástup najneskôr 30.9. 2021. Svojvoľné skracovanie doby štúdia oneskoreným nástupom na štúdium nie je možné akceptovať.

top