Tel/Fax
+381 21 422 989

Výzvy

ponedeljak, 04 mart 2013 15:52

48. Stretnutie v pivnickom poli

48. Stretnutie v pivnickom poli
14. – 16. júna 2013
P i v n i c a

 

Pozvanie pre účasť na 48. Stretnutí v pivnickom poli

PRIHLÁŠKA

DÁTUM PODUJATIA: 07. - 26. 07. 2013

Popis:

Cieľová skupina:

Krajania– študenti po ukončení maturitného ročníka, ktorí si chcú zvýšiť jazykové kompetencie v slovenskom jazyku so zameraním na slovnú zásobu z odborného jazyka v závislosti od ďalšieho študijného zamerania na vysokých školách a uplatňovanie PC zručností.

Popis:

Milí naši krajania,

srdečne Vás pozývame  tak,  ako každý rok,  na Letnú univerzitu 2013, ktorá sa tento rok bude konať pod podnázvom Naše dedičstvo- minulosť ako inšpirácia aj pre súčasnosť. Ponúkame Vám jazykové vzdelávanie, t.j. zdokonaľovanie slovenského jazyka v prirodzenom slovenskom prostredí, prezentáciu slovenských reálií a kultúry. Ide o jazykové kurzy pre začiatočníkov, mierne a stredne pokročilých a pokročilých (stupne A1, A2, B1, B2, C - podľa Európskeho referenčného rámca), prezentácie osobností Slovenska, prednášky  z oblasti jazyka a literatúry, histórie, geografie, sociológie, politológie a iných oblastí určené pre stredne pokročilých a pokročilých frekventantov.

Termín konania kurzu :    

 

   od 04.07. 2013 (príchod  do hotela Detva v poobedňajších hodinách )

   do 14.07. 2013 (odchod v poobedňajších hodinách)

 

Cieľom záujmovo-vzdelávacej aktivity je:

zoznamovanie sa so slovenskými reáliami  a kultúrou  mikroregiónu Podpoľania  - Detvou

učenie sa choreografie slovenského ľudového tanca z vybraných regiónov Slovenska, v roku 2013 zameraných na mikroregión Podpoľania – Detvu, v  spolupráci s Doc. Jankom Bláhom z VŠ múzických umení v Bratislave príprava ľudových tancov z daného regiónu a vystúpenie na folklórnom festivale  v Detve

 Prihláška na vysokoškolské štúdium -

pre záujemcov o štúdium v SR!

 

>> Pokyny
 

>> Prihláška

 

METODICKÝ KURZ - netradičné formy vyučovania - pre učiteľov ZŠ a SŠ s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí

Cieľom   tohto  týždňového intenzívneho kurzu    bude   inovovať a zdokonaliť kompetencie   pre   využitie    netradičných   foriem a metód   v   edukačnom procese pre učiteľov  ZŠ a SŠ  
 

•Interaktívna tabuľa v edukačnom procese (10 VH)

•Tvorba edukačných multimédií (15 VH)

•Ukážky otvorených hodín s využitím netradičných foriem vyučovania (5 VH)

•Vytvorenie vlastnej vyučovacej hodiny s využitím netradičných foriem (5 VH)
 

Termín kurzu:  7. - 12 . apríl 2013


Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine

5. avgusta 2012. godine je raspisao

2. konkurs za dodelu godišnje nagrade „Ana Njemogova Kolarova“

za najbolji medijski proizvod o slovačkoj nacionalnoj manjini u Srbiji.

Konkurs traje do 31. maja 2013. godine.

 

 

Nagrada se dodeljuje za najbolji medijski proizvod, koji se bavi bilo kojim aspektom života slovačke zajednice ili pojedinca koji pripada ovoj zajednici u Srbiji.

Medijski proizvod mora biti objavljen na bilo kom jeziku osim na slovačkom, u štampanim ili elektronskim (radio, TV, internet) medijima.

Radovi koji se prijavljuju na konkurs moraju biti objavljeni ili emitovani u protekloj godini – od 31. maja 2012. do 31. maja 2013.

Svaki novinar/ka ima pravo da pošalje maksimum tri priloga. Uz radove koji su na jezicima ostalih nacionalnih manjina treba poslati prevod na slovački ili srpski jezik.

Nagrada se sastoji od dve diplome (za medijsku kuću i autora) i novčanog iznosa od 250 € u dinarskoj protivvrednosti (za autora).

Prijavu na konkurs može poslati redakcija ili pojedinac putem pošte na adresu Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine, Bulevar Mihajla Pupina 1/IV, 21000 Novi Sad sa naznakom “za novinarski konkurs”.

Uslovi konkursa

Prijava

 

 

Strana 27 od 27
top