Tel/Fax
+381 21 422 989
Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny - Članci poređani po datumu: utorak, 17 april 2018
2. sednica Nacionalnog prosvetnog saveta

Nacionalni saveti nacionalnih manjina, nakon uvida u materijal, koji je na sednici Nacionalnog prosvetnog saveta, 17. aprila 2018. godine, analiziran pod tačkom 2. Plan i program nastave i učenja za 1. razred gimnazija, konstatovao sledeće:

top