Tel/Fax
+381 21 422 989

Odbor za službenu upotrebu jezika i pisma

Održan je sastanak predstavnika NSSNM i predstavnika Međunarodne akademije Hepy

U Nacionalnom savetu slovačke nacionalne manjine u Novom Sadu se 15. aprila održao se sastanak predstavnika Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine i predstavnika Međunarodne akademije „Hepy“ za neformalno obrazovanje i preduzetništvo iz Češke Republike.

Inicijalni sastanak stručnog tima za izradu Pravnog terminološkog rečnika slovačko-srpskog i srpsko-slovačkog jezika održan je 14. aprila u prostorijama Nacionalnog saveta slovačke manjine u Novom Sadu.

Održana je 2. sednica Odbora za službenu upotrebu jezika i pisma Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine

Sastanak Odbora za službenu upotrebu jezika i pisma održan je 23. marta 2015. godine u Novom Sadu. Sastanku su prisustvovali svi članovi odbora kao i član Izvršnog odbora NSSNM Jan Paul. Sastanak je vodio predsednik odbora Branislav Kulik.

Konstitutivna sednica Odbora za službenu upotrebu jezika i pisma NSSNM

U prostorijama Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine u Novom Sadu dana 29. januara 2015. god.  održana je konstitutivna sednica novog sastava Odbora za službenu upotrebu jezika i pisma NSSNM.

Osmi sastanak Odbora za službenu upotrebu jezika i pisma

Osmi sastanak Odbora za službenu upotrebu jezika i pisma Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine se održao u utorak 10. decembra u maloj sali zgrade Opštine Bački Petrovac. Centralna tačka na dnevnom redu je bila ukidanje sudske jedinice u Bačkom Petrovcu Osnovnog suda u Novom Sadu.

Dňa 21. januára 2013 v priestoroch Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade sa uskutočnila 7. schôdza Výboru pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM. Na zasadnutí boli prítomní predseda a podpredseda výboru Pavel Marčok a Juraj Červenák a členovia Jaroslav Javorník, Erka Viljačiková, Vladislav Ivičiak, Anna Marićová, Vladislav Tárnoci a Žeľko Čapeľa. Po schválení zápisnice z minulej schôdze sa členovia VPUPJP zamerali na plány a programy výboru zrealizované v období január - december 2012, resp. na analýzu výročných správ každej komisie pôsobiacej v rámci Výboru pre úradné používanie jazyka a písma. Ďalším bodom rokovania boli plán a program činnosti a finančný plán na rok 2013. 
top