Tel/Fax
+381 21 422 989

Odbor za službenu upotrebu jezika i pisma

Výsledky súbehu na udeľovanie finančných prostriedkov mimovládnym organizáciám

Vo štvrtok 28. mája v Novom Sade zasadala Komisia pre hodnotenie projektov mimovládnych organizáciách a mládežníckych zduženiach slovenského národného spoločenstva v Srbsku Výboru pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM.

SÚBEH na udeľovanie finančných prostriedkov mimovládnym organizáciám a mládežníckym zduženiam slovenského národného spoločenstva v Srbsku

Na súbeh sa môžu prihlásiť registrované právnické osoby – organizácie a združenia, ktorých činnosť spočíva na pestovaní a rozvíjaní slovenskej identity na území Srbska.

Finančne budú podporené tie projekty, ktoré budú propagovať zveľadenie, zachovávanie, pestovanie a popularizovanie slovenského jazyka, písma a kultúry.
Pri realizácii projektu musí byť zastúpený a uplatňovaný slovenský jazyk a písmo.

K prihláške je potrebné pripojiť:

  1. úradný doklad o registrácii,
  2. popis činnosti v minulých rokoch,
  3. pokiaľ sa žiadajú prostriedky na založenie organizácie, tak plán činnosti združenia.

>> Prihláška

>> Pravidlá o podmienkach a kritériách na udeľovanie finančných prostriedkov

Prihlášky je potrebné zaslať najneskoršie do 25. mája 2015.

Prihlášky sa podávajú na súbehovom tlačive(www.rada.org.rs) v dvoch exemplároch, v slovenskom jazyku, osobne v miestnostiach Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, alebo poštou na adresu:

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny
21000 Nový Sad
Bul. M. Pupina 1/4
PRE SÚBEH VUPJP

Održan je sastanak predstavnika NSSNM i predstavnika Međunarodne akademije Hepy

U Nacionalnom savetu slovačke nacionalne manjine u Novom Sadu se 15. aprila održao se sastanak predstavnika Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine i predstavnika Međunarodne akademije „Hepy“ za neformalno obrazovanje i preduzetništvo iz Češke Republike.

Inicijalni sastanak stručnog tima za izradu Pravnog terminološkog rečnika slovačko-srpskog i srpsko-slovačkog jezika održan je 14. aprila u prostorijama Nacionalnog saveta slovačke manjine u Novom Sadu.

Održana je 2. sednica Odbora za službenu upotrebu jezika i pisma Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine

Sastanak Odbora za službenu upotrebu jezika i pisma održan je 23. marta 2015. godine u Novom Sadu. Sastanku su prisustvovali svi članovi odbora kao i član Izvršnog odbora NSSNM Jan Paul. Sastanak je vodio predsednik odbora Branislav Kulik.

Konstitutivna sednica Odbora za službenu upotrebu jezika i pisma NSSNM

U prostorijama Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine u Novom Sadu dana 29. januara 2015. god.  održana je konstitutivna sednica novog sastava Odbora za službenu upotrebu jezika i pisma NSSNM.

top