Tel/Fax
+381 21 422 989
utorak, 26 jun 2012 15:00

6. schôdza Výboru pre úradné používanie jazyka a písma

Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Výbor pre úradné používanie jazyka a písma (ďalej: VPUPJP) zasadal v pondelok 18. júna t.r. v priestoroch  Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny (ďalej: NRSNM) v Novom Sade. Na zasadnutí boli prítomní predseda výboru Pavel Marčok a členovia Jaroslav Javorník, Erka Viljačiková, Vladislav Ivičiak a Žeľko Čapeľa. Po schválení zápisnice z minulej schôdze členovia VPUPJP sa zamerali na zrealizované  plány a programy výboru v období január - jún 2012. Predseda výboru Pavel Marčok podal finančnú správu jednotlivých komisií a prečítal prítomným polročnú správu o činnosti VPUPJP, ktorú členovia bez väčších pripomienok schválili.

Pročitano 1336 puta
top