Tel/Fax
+381 21 422 989
četvrtak, 06 oktobar 2016 00:00

Slávnostné podpisovanie zmlúv v NRSNM

Ocenite ovaj članak
(0 glasova)
Slávnostné podpisovanie zmlúv v NRSNM

Dňa 06. októbra 2016 v miestnostiach Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom  Sade sa uskutočnilo slávnostné podpisovanie troch Zmlúv o pracovno-technickej spolupráci  a to medzi Národnostnou radou slovenskej národnostnej menšiny (podpisovateľka predsedníčka Anna Tomanová Makanová) a Maticou slovenskou v Srbsku (podpisovateľka predsedníčka Katarína Melegová Melichová) v hodnote 500.000,00 rsd.

zmluva okt 2016 002


Týmto spôsobom NRSNM podporuje  rekonštrukciu  domu Matice slovenskej v Srbsku (úprava exteriéru). Taktiež bola podpísaná Zmluva o pracovno-technickej spolupráci medzi Národnostnou radou slovenskej národnostnej menšiny (podpisovateľka predsedníčka Anna Tomanová Makanová) a  Kultúrnym centrom Aradáč z Aradáča (podpisovateľka Anan Bagľašová) v hodnote 200.000,00 rsd a to na účely rekonštrukcie strechy v rámci domu, ktorý na realizáciu svojich aktivít používa Kultúrne centrum z Aradáča a zmluvy o prenájme podpísali okrem Kultúrneho centra, Matica Slovenská v Srbsku Miestny odbor Aradáč a Spolok žien Ruža.

zmluva okt 2016 003


Tiež sa plánuje, aby sa tam stretávali aj členovia Klubu milovníkov klobás a Spolku vinohradníkov.  Tretia v poradí bola podpísaná  Zmluva o pracovno-technickej spolupráci medzi Národnostnou radou slovenskej národnostnej menšiny (podpisovateľka predsedníčka Anna Tomanová Makanová) a Slovenským kultúrno osvetovým spolkom z Erdevíka (podpisovateľ predseda spolku Andrej Berédi) v hodnote 1000.000,00 rsd. Týmto spôsobom NRSNM podporuje rekonštrukciu budovy Slovenského kultúrno osvetového spolku v Erdevíku.

zmluva okt 2016 004


Z NRSNM bude zaplatených ešte dodatočných 450.000,00 rsd, ktoré vyčlenila Obec Šíd na základe  čl. 115 odsek 5 Zákona o národnostných radách národnostných menšín, podľa ktorého jednotka lokálnej samosprávy má povinnosť z obecného rozpočtu vyčleniť prostriedky na finacovanie práce národnostných rád.

zmluva okt 2016 005


Predstavitelia slovenských kultúrnych inštitúcií na území Obce Šíd sa medzi sebou dohodli, že sa všetky prostriedky z Obce využijú na rekonštrukciu budovy erdevíckeho spolku.

Tieto zmluvy sú realizované v súlade s Plánom a programom Výboru pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM na rok 2016.

Pročitano 1586 puta
top