Tel/Fax
+381 21 422 989

Odbor za obrazovanje

Подељена дидактичка помагала

Председница НССНМ Ана Томанова Маканова је заједно са координаторком за образовање Светланом Золњан је, 15. окторбра 2018. године, поделила у ОШ „15. октобар“  у Пивницама ученицима 1. разреда књиге домаће лектире као и зидне слике за кабинет словачког језика и учионицу 1. разреда.

Подршка настави словaчког језика

12. октобра 2018. године је у ОШ „Бранко Радичевић“ у Бољевцима, уз присуство представника друштвеног живота у селу и наставнице словачког језика, одржана приредба Оркестра из Сеченче под руководством др Јураја Суђија. Том приликом је координаторка за образовање НССНМ, Светлана Золњан, поделила уџбенике и зидне

Зидне слике за школу у Падини

Координаторка за образовање је 9. октобра 2018. године, при посети ОШ “Маршал Тито” у Падини, уручила директорки школе зидне слике из словачког језика за ниже разреде основне школе.

Подршка учењу словачког језика

8. октобра 2018. године је у просторијама Културно-просветног центра “Павел Јозеф Шафарик” у Новом Саду одржана приредба на којој су се представили ученици Оркестра из Селенче са својим професором Јурајем Суђијем, подељени су уџбеници и наставна помагала, као и финансијска подршка професорима, који држе наставу словачког језика са елементима националне културе.

nedelja, 07 oktobar 2018 00:00

Сусрети учитеља

Сусрети учитеља

У Бачком Петровцу су од 5. - 7. октобра 2018. године реализовани 9. сустери словачких учитеља из Србије, Румуније, Мађарске, Хрватске и Укаријине уз бројне госте из Словачке републике.

Подељена дидактичка помагала

Pодпредседница Одбора за образовање НССНМ Татиана Нађ и координаторка за образовање, Светлана Золњан су 3. окторбра 2018. године, поделиле у ОШ „Браћа Новаков“ у Силбашу ученицима 1. разреда књиге домаће лектире као и зидне слике за кабинет словачког језика и учионицу 1. и 3. разреда.

top