Tel/Fax
+381 21 422 989

Odbor za obrazovanje

Ministerstvo osvety, vedy a technologického rozvoja pokračuje v spolupráci s vládou AP Vojvodiny, ktorá vyčlenila prostriedky na preklady a titulkovanie vzdelávacích obsahov a hodín pre žiakov ôsmych tried pre predmety, z ktorých sa skladajú záverečné skúšky a ktoré boli odvysielané v srbskom jazyku prostredníctvom Rádio-televízie Srbska.

Žiaci ôsmeho ročníka, ktorí navštevujú vyučovanie v slovenskom, maďarskom, rusínskom a rumunskom jazyku, môžu sledovať vyučovanie na kanáli RTV a RTS YouTube prostredníctvom odkazu https://www.youtube.com/channel/UCFnBsI7JMyplAar8kEQ0LmA/playlists.

Zadaním odkazu v nastaveniach videa je potrebné zvoliť titulky v maďarskom, rusínskom, slovenskom alebo rumunskom jazyku.

Okrem toho ministerstvo pokračuje v spolupráci s národnostnými radami národnostných menšín, Pokrajinským sekretariátom pre vzdelávanie, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá, národnými a miestnymi / menšinovými médiami, aby všetci žiaci mohli uplatniť svoje právo na vzdelávanie v ich materinskom jazyku a aby v spolupráci s učiteľmi realizovali prípravu, nahrávanie a vysielanie hodín v ôsmich jazykoch národnostných menšín, v ktorých sa koná kompletné vyučovanie.

Všetky informácie o dištančnom vzdelávaní v stave núdze sú dostupné v maďarskom, albánskom, chorvátskom, bosenskom, bulharskom, rumunskom, rusínskom a slovenskom jazyku na odkaze https://www.rasporednastave.gov.rs/obrazovanje-manjine.php.

Ministerstvo osvety, vedy a technologického rozvoja pokračuje v spolupráci s pokrajinskou vládou Autonómnej pokrajiny Vojvodiny, ktorá vyčlenila finančné prostriedky na realizáciu prekladov a titulkov vzdelávacích materiálov / hodín pre žiakov ôsmeho ročníka pre predmety záverečných skúšok, ktoré sa vysielali v srbskom jazyku na RTS. Žiaci ôsmeho ročníka, ktorí majú vyučovanie v slovenskom, maďarskom, rusínskom a rumunskom jazyku, môžu sledovať výučbu na YouTube kanáli RTV a RTS na odkaze:

https://www.youtube.com/channel/UCFnBsI7JMyplAar8kEQ0LmA/playlists


Zadaním odkazu v nastaveniach videa je potrebné zvoliť titulky v maďarskom, rusínskom, slovenskom alebo rumunskom jazyku.


Okrem toho, s cieľom uplatniť právo všetkých žiakov na vzdelávanie v ich materinskom jazyku, ministerstvo pokračuje v spolupráci s národnostnými radami národnostných menšín, Pokrajinským sekretariátom pre vzdelávanie, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá, národnostnými a lokálnymi / menšinovými médiami spolu s učiteľmi s realizáciou prípravy, nahrávania a vysielania hodín v 8 jazykoch národnostných menšín, v ktorých sa koná vyučovanie. Všetky informácie týkajúce sa dištančného vzdelávania v núdzovej situácii sú dostupné v albánskom, bosenskom, bulharskom, maďarskom, rumunskom, rusínskom, slovenskom a chorvátskom jazyku cez odkaz:

 

https://www.rasporednastave.gov.rs/obrazovanje-manjine.php

Informácie ohľadom diaľkovej výučby 11

RTV 2 / slovenský jazyk od 06.04 – 9.04. .2020 v čase 7.45 -9. 45

v pondelok ( 1., 2. a 4. ročník) a v stredu (1., 2. a 3. ročník) sa vysiela slovenský jazyk pre 1. – 4. ročník a vo štvrtok pre 5. – 8. ročník – piatok: Veľkonočné sviatky

-          vysielanie môžete pozerať aj na portáli RTV 2 na jazýčku SK.

rozvrh vysielania TV PETROVEC: a na fb stránke TV Petrovec

Podľa uvedeného rozvrhu TV OK Kovačica vysiela každodenne od 16.00 a RTV Stará Pazova od 12.30.

rozvrh vysielania TV PETROVEC:

06.04.2020 /pondelok

15.00 - piataci: matematika

15.30 - šiestaci: matematika

16.00 - druháci: matematika

16.30 - siedmaci: biológia

17.00 - ôsmaci: biológia

07.04.2020/utorok

15.00- siedmaci: matematika

15.30 - ôsmaci: matematika

16.00 - tretiaci: matematika

16.30 - šiestaci: biológia

17.00 - štvrtáci: príroda a spoločnosť

08.04.2020/streda

15.00 - piataci: dejepis

15.30 - prváci: matematika

16.00 - siedmaci: chémia

16.30 - ôsmaci: dejepis

17.00 - ôsmaci: fyzika

17.30 – tretiaci: príroda a spoločnosť

09.04.2020/štvrtok

15.00 - šiestaci: dejepis

15.30 - ôsmaci: chémia

16.00 -  šiestaci: zemepis

16.30 - siedmaci: dejepis

17.00 - piataci: biológia

17.30 – štvrtáci: príroda a spoločnosť

10.04.2020/piatok:

Veľkonočné sviatky

četvrtak, 02 april 2020 12:16

Informácie ohľadom diaľkovej výučby 10

Microsoft Teams

Počas trvania krízy spoločnosť Microsoft umožnila bezplatne používať platformu Office 365, ktorej súčasťou je prístupná aj verzia Teams aplikácie prispôsobená vzdelávaniu. Táto platforma bude bezplatne k dispozícii školám aj neskôr a umožní všetkým učiteľom, žiakom, profesorom a študentom usporiadať tzv. výučbu na diaľku online prostredníctvom internetu a skupinového video pozvania, pri ktorom učiteľ / profesor môže so študentmi zdieľať obsah svojej obrazovky, ako aj nahrávaťcelý priebeh hodiny a sprístupniť ho všetkým žiakom / študentom v príslušnej skupine.

Prístup k platforme je zabezpečený pre všetkých žiakov a učiteľov základných a stredných škôl. Prístup k platforme je možný z počítača a aj z mobilných zariadení. Pre tých, ktorí nemajú iný prístup na internet, je bezplatný prístup na platformu poskytovaný prostredníctvom mobilných sietí MTS Telekom a Telenor. Upozorňujeme, že k platforme sa pristupuje pomocou e-mailovej adresy, ktorá sa dostáva, keď sa k získanému užívateľskému menu pripojí @ eprosveta.ac.rs (napríklad pre používateľské meno 12345_234_r3os_o1_u55 prístupová adresa k platforme je Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. ). Ak má žiak aj ďalej problém s prístupom na platformu, rodič by sa mal skontaktovať s triednym učiteľom a preveriť, či bolo poskytnuté správne počiatočné heslo.

V záujme lepšej prípravy učiteľov na používanie tejto platformy spoločnosť Microsoft zorganizovala bezplatné online vzdelávanie učiteľov, o čom bola prostredníctvom riaditeľa postúpená informácia všetkým učiteľom (postúpené sú aj pokyny na prístup k odbornej príprave). Boli tiež pripravené aj pokyny na používanie platformy a sú uvedené nižšie. Upozorňujeme, že sa pripravujú ďalšie krátke videonávody, ktoré vám poskytnú praktické príklady implementácie platformy.

Pokyny pre učiteľov/profesorov

Pokyny pre žiakov/študentov

Rýchly sprievodca

top