Tel/Fax
+381 21 422 989

Odbor za informisanje

ponedeljak, 04 mart 2013 10:58

Nacrt zakona o javnom informisanju

Nacrt zakona o javnom informisanju

U utorak u 9. časova u Velikoj Sali Skupštine AP Vojvodine će se vršiti javna rasprava o radnoj verziji Nacrta zakona o javnom informisanju koju organizuje Misija OEBS-a u Srbiji. Nacrt zakona o javnom informisanju je izradila radna grupa Ministarstva kulture i informisanja.

Tokom ovog događaja biće predstavljeni predlozi novih zakonskih rešenja, čije je donošenje do kraja marta 2013. godine predviđeno Medijskom strategijom Vlade Srbije, iz septembra 2011. godine.

Debati će prisustvovati predstavnici nadležnih državnih i pokrajinskih organa, novinarskih udruženja i medijskih organizacija, javnih radio-difuznih servisa kao i nacionalnih, lokalnih i regionalnih medija i medija koji izveštavaju na jezicima nacionalnih manjina.

Ostale javne debate održaće se 12. 03. u Novom Pazaru, 14. 03. u Nišu i 19. 03. u Beogradu.

Predstavljamo Nacrt zakona o javnom informisanju

 

utorak, 30 oktobar 2012 22:18

O projektima i finansijskom poslovanju

10. sednica Odbora za informisanje je bila u četvrtak 25. oktobra u prostorijama Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine.

Diskutovalo se o realizovanim i planiranim projektima. Koordinator Odbora Vladimir Lenhart je saopštio finansijski izveštaj o uspešno realizovanom projektu Međuredakcijska saradnja – razmena radijskih i televizijskih priloga, u kojem su učestvovalo 7 radijskih i 3 televizijske stanice. Odbor će do kraja godine sprovesti i sledeće projekte: Digitalizacija arhiva lokalnih radijskih stanica i Digitalizacija starih brojeva časopisa „Zornjička".

Predsednica Odbora Milina Florjanova je predstavila operativni plan novog projekta za narednu godinu. Radi se o ideji formiranja Pres centra tokom Slovačkih narodnih svečanosti 2013 koji bi privukao veći broj naših, kao i medija i novinara drugih narodnosti.

nedelja, 05 avgust 2012 23:00

Udelená Cena Anny Nemogovej Kolárovej

 Na Stretnutí slovenských novinárov v rámci SNS 2012 v nedeľu 05. augusta v reštaurácií Aróma bola vyhlásená výťazka súbehu o Cenu Anny Nemogovej Kolárovej, ktorá tohto roku bola prvýkrát udelená novinárovi za príspevok o slovenskej národnostnej menšine zverejnený v hociktorom jazyku okrem v slovenskom. Získala ju Mandica Kneževićová z novosadského rozhlasu za príspevok Violine majstora Njemčeka. Predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Anna Tomanová Makanová víťazke udelila plaketu a cenu vo víške 250 eur. Laureátka vyhlásila, že jej je „táto cena najobľúbenejšou pretože je to spomienka na našu tvorkyňu a kolegyňu, ktorá nás bohužiaľ, predčasne opustila. Anna Nemogova Kolárova si uvedomila všetky výzvy tvorby v prostredí akým je Vojvodina a som rada, že nie je zabudnutá“.

Deviata schôdza Výboru pre informovanie sa uskutočnila 12. júna Na rokovacom programe bolo až desať bodov, a po schválení zápisnice rokovalo sa o predbežnom návrhu Zákona o elektronických médiách, ktorý na adresu Národnostnej rady zaslala Dubravka Valićová-Nedeljkovićova, členka pracovného telesa, ktorý redefinoval a doplnil Zákon o rádiodifúzií z roku 2002. Členovia Výboru sa zhodli, že sa o tomto Zákone bude ešte rokovať, keďže nebolo dostatočne času detailne si ho prečítať. Ďalším bodom rokovania bola Cena Anny Nemogovej-Kolárovej, ktorej súbeh bol zakončný 31. mája.

Narodnostna rada

Predsedníčka Národnostnej rady Anna Tomanová Makanová podpísala v piatok 23. marca v priestoroch Národnostnej rady v Novom Sade zmluvy s riaditeľmi rozhlasových a televíznych redakcií, ktoré vysielajú po slovensky o spolupráci medzi lokálnymi elektronickými médiami a RTV Vojvodiny. Podpora slovenských lokálnych médií sa realizuje v rámci projektu Výboru pre informovanie NRSNM, ktorý štartoval v decembri 2011 a bude pokračovať a apríli 2012. Na základe tohto projektu slovenské redakcie lokálnych televízií a rozhlasov navzájom vymieňali príspevky a zároveň ich zasielali aj slovenským redakciám RTV Vojvodiny (rádiu a televízií). Týmto spôsobom, na príklad, poslucháči Rádia Šíd majú príležitosť priamo počuť, čo sa deje aj v Aradáči, ale aj poslucháči verejného pokrajinského servisu môžu počúvať aktuálne správy z lokálnych prostredí.

četvrtak, 02 februar 2012 08:56

Pokračovanie Kurzu jazykovej kultúry

V Novom Sade, v priestoroch Hlasu ľudu 01. februára prebiehalo 14. kolo Kurzu jazykovej kultúry, ktorý organizuje Výbor pre informovanie Národnostnej rady. Kurz je určený pre jazykových redaktorov, novinárov a redaktorov slovenských vojvodinských médií, ale aj pre všetkých záujemcov, keďže je otvoreného typu. Ako aj dosiaľ, kurz viedol PhDr. Juraj Glovňa, CSc., lektor slovenského jazyka Oddelenia slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade. Asi 20 účastníkov sa dozvedelo o diferenčných jazykových prostriedkoch v spisovnej slovenčine vo Vojvodine a na Slovensku, o cudzích slovách a o frazeologizmoch.

V súlade s plánom a programom Výboru pre informovanie Národnostnej rady, Kurz jazykovej kultúry bude bežná činnosť Výboru aj v tomto roku a bude usporiadaný raz za mesiac.

top