Tel/Fax
+381 21 422 989

Odbor za informisanje

ponedeljak, 05 avgust 2013 00:00

Susret slovačkih novinara 2013

Susret slovačkih novinara 2013

U okviru tradicionalnog godišnjeg Susreta slovačkih novinara u organizaciji Odbora za informisanje Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine, koji je 4. avgusta održan na Slovačkim narodnim svečanostima u Bačkom Petrovcu, dodeljena je nagrada „Ana Njemogova Kolarova“.

Press centar na Slovačkim narodnim svečanostima

Odbor za informisanje Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine je za vreme trajanja Slovačkih narodnih svečanosti 2013 u Bačkom Petrovcu organizovao Press centar.

Press stredisko počas Slovenských národných slávností 2013

Výbor pre informovanie NRSNM počas Slovenských národných slávností zorganizuje v termíne od 2. do 4. augusta v Báčskom Petrovci činnosť Press strediska, v rámci ktorého budú angažovaní novinári rozhlasových a tlačených médií.

Sednica Odbora za informisanje NSSNM o Nacrtu zakona o javnom informisanju i medijima

U sredu 20. marta u Novom Sadu zasedao je Odbor za informisanje Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine u sastavu: Milina Florianova (predsednica), Katarina Melegova Melihova, Samuel Žjak, Oto Filip, Ana Halupova, Vladimira Dorčova Valtnerova i Vladimir Lenhart (koordinator Odbora za informisanje).

ponedeljak, 04 mart 2013 10:58

Nacrt zakona o javnom informisanju

Nacrt zakona o javnom informisanju

U utorak u 9. časova u Velikoj Sali Skupštine AP Vojvodine će se vršiti javna rasprava o radnoj verziji Nacrta zakona o javnom informisanju koju organizuje Misija OEBS-a u Srbiji. Nacrt zakona o javnom informisanju je izradila radna grupa Ministarstva kulture i informisanja.

Tokom ovog događaja biće predstavljeni predlozi novih zakonskih rešenja, čije je donošenje do kraja marta 2013. godine predviđeno Medijskom strategijom Vlade Srbije, iz septembra 2011. godine.

Debati će prisustvovati predstavnici nadležnih državnih i pokrajinskih organa, novinarskih udruženja i medijskih organizacija, javnih radio-difuznih servisa kao i nacionalnih, lokalnih i regionalnih medija i medija koji izveštavaju na jezicima nacionalnih manjina.

Ostale javne debate održaće se 12. 03. u Novom Pazaru, 14. 03. u Nišu i 19. 03. u Beogradu.

Predstavljamo Nacrt zakona o javnom informisanju

 

utorak, 30 oktobar 2012 22:18

O projektima i finansijskom poslovanju

10. sednica Odbora za informisanje je bila u četvrtak 25. oktobra u prostorijama Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine.

Diskutovalo se o realizovanim i planiranim projektima. Koordinator Odbora Vladimir Lenhart je saopštio finansijski izveštaj o uspešno realizovanom projektu Međuredakcijska saradnja – razmena radijskih i televizijskih priloga, u kojem su učestvovalo 7 radijskih i 3 televizijske stanice. Odbor će do kraja godine sprovesti i sledeće projekte: Digitalizacija arhiva lokalnih radijskih stanica i Digitalizacija starih brojeva časopisa „Zornjička".

Predsednica Odbora Milina Florjanova je predstavila operativni plan novog projekta za narednu godinu. Radi se o ideji formiranja Pres centra tokom Slovačkih narodnih svečanosti 2013 koji bi privukao veći broj naših, kao i medija i novinara drugih narodnosti.

top