Tel/Fax
+381 21 422 989

Odbor za informisanje

Z ustanovujúceho zasadnutia Výboru pre informovanie NRSNM

Prvé zasadnutie nového zloženia Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny sa uskutočnilo v utorok 3. februára 2015.

Nagradu Ana Njemogova Kolarova je dobila novinarka Radija Novog Sada

U nedelju 03. avgusta, poslednjeg dana Slovačkih narodnih svečanosti u Bačkom Petrovcu, organizovan je tradicionalni Susret slovačkih novinara. Organizatori ovog tradicionalnog susreta su Odbor za informisanje NSSNM i Asocijacija slovačkih novinara.

Tretí konkurz na udelenie výročnej Ceny Anny Nemogovej-Kolárovej

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny
5. mája 2014 vypísala
3. konkurz na udelenie výročnej Ceny Anny Nemogovej-Kolárovej
za najlepší mediálny produkt o slovenskej národnosti v Srbsku.
Uzávierka konkurzu je 15. júla 2014.

Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja na jezicima nacionalnih manjina u 2014. godini

Ministarstvo kulture i informisanja je raspisalo konkurs za sufinansiranje projekata / programa iz oblasti javnog informisanja  u Republici Srbiji u 2014. godini, u okviru koga se sufinansiraju projekti iz oblasti javnog informisanja na jezicima nacionalnih manjina. Učesnici konkursa u ovoj oblasti od Ministarstva kulture mogu tražiti maksimalno 1.000.000,00 dinara, tj. najviše 80% ukupne vrednosti projekta. Rok za podnošenje prijava je do 21. januara 2014. Obrasce i upustva za prijavljivanje za ovaj konkurs, zainteresovani mogu da nađu na sledećem linku:

http://www.kultura.gov.rs/cyr/konkursi/konkursi-za-sufinansiranje-projekata-programa--iz-oblasti-javnog-informisanja-u-republici-srbiji-u-2014--godini

Regionalna konferencija posvećena medijima na jezicima nacionalnih zajednica

Dnevnik Magyár Szó, udruženje Heror Media Point u saradnji sa Vladom AP Vojvodine, Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju i Delegacijom Evropske Unije u Srbiji je 22. i 23. novembra u svečanoj sali Magyár Szó u Novom Sadu organizovao drugu regionalnu konferenciju posvećenu medijima na jezicima nacionalnih zajednica pod nazivom Sinteza, sinergija, simbioza.

Na sastanku Odbora za informisanje se raspravljalo o Nacrtu zakona o elektronskim medijima i o Nacrtu zakona o javnom servisu

Petnaesta sednica Odbora za informisanje, održana u četvrtak 24. oktobar u prostorijama Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine u Novom Sadu, je bila obeležena Nacrtom zakona o elektronskim medijima i Nacrtom zakona o javnim servisima.

top