Tel/Fax
+381 21 422 989
četvrtak, 18 februar 2016 00:00

Zasadal Výbor pre informovanie

Ocenite ovaj članak
(0 glasova)
Zasadal Výbor pre informovanie

Členovia Výboru pre informovanie NRSNM sa stretli 18. februára na pôde Národnostnej rady Slovákov v Novom Sade. Ústrednou témou schôdze boli Plány a program na rok 2016.

vpi-18-feb-2016 002


Pokiaľ ide o štruktúru pôsobenia Výboru zostáva rovnaká ako vlani. Práca bude rozdelená do piatich komisií (Produkcia, Jednorázové granty, Súťaže, Edukácia a Web). Navrhnutý rozpočet bol korigovaný v súlade s rozpočtom, ktorým v roku 2016 bude NR SNM nakladať a tak na prácu Výboru pre informovanie členovia NRSNM odsúhlasili 1.920.000 RSD.

Na Produkciu sa v bežnom roku plánuje 1.000.000,00 RSD ktoré budú rozdelené aj tentokrát prostredníctvom interného súbehu VPI. Rovnako tak aj prostreiedky naplánované na Jednorázové granty ako pomoc naším študentom a novinárom, ktorí si nárokujú na odbornú stáž v niektorej z naších redakcií, ale aj v zahraničí a prodstriedky určené pre rozvoj nových technologii v rámci WEB komisie. Členovia tiež podporili tlač publikácie venovanej 50 rokov Kysáčskeho rozhlasu v hodnote 41.800.00 RSD.

Členovi Výboru tiež rokovali o projektoch, ktoré boli v minulom roku finančne podporené a uzhodli sa, že tohto roku text a podmienky súbehov VPI bude užšie definované a budú určené aj trestné mechanizmy v prípade nerešpektovania podmienok súbehu.

Tiež konštatovali demisiu člena Komisie pre produkciu Stevana Lenharta a odsúhalsili návrh členov Komisie na náhradného člena, ktorým bude Michal Ďurovka z Kysáču.

Pročitano 2293 puta
top