Tel/Fax
+381 21 422 989

NSSNM

 V akademickom roku 1961/1962 na Filozofickej fakulte v Novom Sade sa otvorilo štúdium slovenského jazyka a literatúry. Oddelenie slovakistiky si chce pripomenúť toto výročie 3. decembra 2011 o 10.00 hodine na Filozofickej fakulte v Novom Sade slávnostným zasadnutím, na ktoré pozýva ukončených slovenčinárov všetkých stupňov štúdia.

 V utorok 18. októbra 2011 sa v Novom Sade, v priestoroch Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny uskutočnilo zasadnutie venované návrhu republikového ombudsmana na zmenu a doplnenie Zákona o úradnom používaní jazykov a písem. Iniciátorom tohto zasadnutia bol zástupca republikového ombudsmana Goran Bašić a zasadnutia sa okrem neho zúčastnili aj pokrajinský sekretár pre vzdelávanie, správu a národnostné spoločenstvá Andor Deli, zástupcovia Ministerstva pre ľudské a menšinové práva, zástupcovia pokrajinského ombudsmana, Správy pre ľudské a menšinové práva a viacerí poprední právnici a odborníci z oblasti menšinových práv ale i zástupcovia národnostných rád slovenskej, chorvátskej, rusínskej, bosniackej, bulharskej a rumunskej národnostnej menšiny.

 V Novom Sade sa vo štvrtok 6. októbra 2011 uskutočnilo 7. zasadnutie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny (NRSNM). Zasadnutie malo rozsiahly rokovací program a k tým významnejším bodom patrili otázka založenia Múzea vojvodinských Slovákov, vyhlásenie inštitúcií osobitného významu pre slovenskú národnostnú menšinu v oblasti vzdelávania, zmeny a doplnky rozpočtu NRSNM na rok 2011, žiadosť Strany vojvodinských Slovákov  (niekdajšia Nová slovenská strana)  o vymenovanie náhradného člena NRSNM   z volebnej listiny  Nová slovenská strana za zosnulého člena Štefana Séča a demisia predsedu Výboru pre informovanie NRSNM Samuela Žiaka a voľba nového predsedu výboru.
 Úvod zasadnutia patril otázke založenia Múzea vojvodinských Slovákov. Národnostná rada na svojom predchádzajúcom zasadnutí rozhodla o vyhlásení Národného múzea v Báčkom Petrovci za inštitúciu osobitného významu a v tom zmysle podnikla opatrenia v súlade so Zákonom o národnostných radách a požiadala obec Báčsky Petrovec o prebranie časti zakladateľských práv a zaregistrovanie múzea ako samostatného právneho subjektu.

NRSNM: Reagovanie na oznámenie Nezávislého spolku novinárov Srbska (NSNS) a Nezávislého spolku novinárov Vojvodiny (NSNV) zo dňa 21.09.2011 pod názvom Pokračujú zmeny v médiách v maďarskej reči.

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny (NRSNM) vyzýva novinárske združenia, ako aj samotných novinárov, aby v riportoch o činnosti národnostných rád národnostných menšín a údajnom zneužívaní Zákona o národnostných radách národnostných menšín negeneralizovali činnosť národnostných rád, ako to bolo v entrefilé oznámenia NSNS a NSNV zo dňa 21.09.2011 pod názvom Pokračujú zmeny v médiách v maďarskej reči, ktoré bolo zverejnené na webovej stránke NSNS.
V tom zmylse NRSNM apeluje, aby sa náležitejšia pozornosť venovala pri formulovaní názvov a entrefilé v oznámeniach / správach o úlohe národnostných rád národnostných menšín  v médiách, keďže bombastickosť týchto prvkov konkrétnej správy v on-line vydaní denných novín Blic („Prevelika uloga nacionalnih saveta u manjinskim medijima“), či oznámenia NSNS/NSNV pod názvom Pokračujú zmeny v médiách v maďarskej reči môžu navádzať čitateľov na mylné uzávery.

sreda, 10 avgust 2011 14:08

Otvárací program 50. SNS

 

 V Báčskom Petrovci v sieni Slovenského vojvodinského divadla  05. augusta 2011 boli oficiálne otvorené jubilejné 50. Slovenské národné slávnosti (SNS). Úlohu hostiteľky mala predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Anna Tomanová – Makanová  a prítomným sa na úvod prihovorili  predseda obce Báčsky Petrovec Vladimír Turan, predsedníčka Matice slovenskej v Srbsku Katarína Melegová – Melichová, minister kultúry, informovania a informačnej spoločnosti Predrag Marković a predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Milan Vetrák.  Jubilejné 50. SNS otvoril veľvyslanec Slovenskej Republiky v Belehrade Ján Varšo.

 

V Báčskom Petrovci sa v piatok, 05. 08. 2011 pri príležitosti otvorenie Slovenských národných slávností zástupcovia Srbska a Slovenska dohodli na spoločnej finančnej podpore rekonštrukcie budovy bývalého chmeľového skladu pre potreby Múzea v Báčskom Petrovci. Za srbskú stranu sa rokovania zúčastnili minister kultúry, informovania a informačnej spoločnosti Republiky Srbska Predrag Marković, podpredsedníčka Vlády AP Vojvodiny a predsedníčka NRSNM Anna Tomanová Makanová, predseda Obce Báčsky Petrovec Vladimír Turan a riaditeľ Slovenského vojvodinského divadla – Múzea vojvodinských Slovákov Pavel Čáni. Za slovenskú stranu sa rokovania zúčastnili veľvyslanec Slovenskej republiky v Srbsku Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Milan Vetrák a poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Dušan Čaplovič.

top