Tel/Fax
+381 21 422 989

NSSNM

V piatok 9. decembra zasadala v Nadlaku (Rumunsko) redakčná rada Dolnozemského Slováka, spoločného časopisu Slovákov zo Srbska, Rumunska a Maďarska, ktorý finančne podporuje aj Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny. Zasadnutie zahájil predseda redakčnej rady Michal Harpáň a následne odovzdal slovo šéfredaktorovi Ivanovi Miroslavovi Ambrušovi, ktorý skonštatoval, že doteraz vyšli tri čísla a posledné tohtoročné číslo je v príprave a bude venované jubilujúcim osobnostiam dolnozemských Slovákov. Pri hodnotení doterajších čísel členovia redakčnej rady s uspokojením skonštatovali, že časopis zaznamenal isté kvalitatívne a grafické zlepšenie. Pri koncipovaní obsahovej náplne budúceho ročníka bolo dohodnuté, aby jednotlivé čísla boli opäť,  aspoň čiastočne, tematický koncipované, napriek istým ťažkostiam, s ktorými zápasila redakcia pri zabezpečovaní príspevkov k jednotlivým témam.

Vo štvrtok 24. novembra delegácia Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v zložení Anna Tomanová-Makanová, predsedníčka a Ján Majorský podpredseda NRSNM navštívila Surčín. V Dobanovciach, kde tohto roku oslavujú 150. výročie príchodu Slovákov do tejto osady, predsedníčka a podpredseda NRSNM sa boli pozrieť na prebiehajúcu výstavbu Slovenského národného domu, ktorá je v záverečnej fáze. Národnostná rada prispeje k úprave tohto kultúrneho strediska a poskytne prostriedky na kúpu základného vybavenia. Delegáciu Národnostnej rady privítali Žeľko Čapeľa, zástupca predsedu obce a SKOS Šafárik, Stevo Vitíz predseda MOMS a predstavitelia lokálnej samosprávy.

ponedeljak, 28 novembar 2011 11:58

8. zasadnutie Národnostnej rady

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny zasadala dňa 18. novembra 2011 Novom Sade. Na svojom 8. zasadnutí Národnostná rada schválila ďalší významný strategický dokument a to Stratégiu rozvoja verejného informovania v slovenskom jazyku v Republike Srbsko do roku 2016. Tento dokument je, po schválenej stratégii v oblasti školstva, pokračovaním aktivít Národnostnej rady zameraných na dlhodobé strategické a koncepčné pôsobenie, ktoré jej v zmysle Zákona o národnostných radách národnostných menšín prislúchajú a ktoré majú za cieľ mapovanie aktuálnej situácie, identifikovanie východiskových pozícií a anticipovanie budúceho rozvoja v oblasti vzdelávania, informovania a kultúry slovenskej národnostnej menšiny.

Veľvyslanec Slovenskej Republiky v Srbsku Ján Varšo a tajomník na veľvyslanectve Pavol Krutošík v utorok 22. novembra 2011 navštívili Nový Sad. Okrem s predsedom vlády AP Vojvodiny Bojanom Pajtićom a predsedom Zhromaždenia Vojvodiny Sándorom Egeresim, predstavitelia Slovenskej Republiky neskoršie mali pracovnú schôdzu aj s predstaviteľmi slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade. Veľvyslanca Jána Varšu v priestoroch Národnostnej rady po prvýkrát privítala predsedníčka NRSNM Anna Tomanová-Makanová, šéf katedry pre Slovenský jazyk na Filozofickej fakulte v Novom Sade Michal Harpáň, biskup Slovenskej evanjelickej cirkvi Samuel Vrbovský, organizátor pri Slovenskom kultúrnom centre P. J. Šafárik Ján Slávik, riaditeľka Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov Milina Sklabinská, riaditeľ novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas Ľudu Samuel Žiak, šéfredaktor Slovenskej redakcie RTV Ján Čeman, predsedníčka Výboru pre vzdelávanie NRSNM Svetlana Zolňanová, predsedníčka Výboru pre informovanie Milina Florianová a predsedníčka Výboru pre kultúru Annamária Boldocká-Grbićová.

V utorok 15. novembra v priestoroch Národnostnej rady, predstavitelia lokálnych rozhlasov a televízií sa stretli s predsedníčkou Annou Tomanovou-Makanovou a podpísali zmluvy, na základe ktorých sa určuje skúšobné obdobie výmeny programu medzi redakciami, ktoré vysielajú po slovenský. Tento projekt vypracoval Výbor pre informovanie a bude ho financovť NRSNM. Spoločný cieľ Výboru pre informovanie NRSNM a lokálnych elektronických médií je rozširovanie a skvalitnenie dopisovateľskej siete slovenských médií v Srbsku, a finančná podpora dopisovateľského angažmánu novinárov - jednotlivcov zo spomenutých médií.

 V akademickom roku 1961/1962 na Filozofickej fakulte v Novom Sade sa otvorilo štúdium slovenského jazyka a literatúry. Oddelenie slovakistiky si chce pripomenúť toto výročie 3. decembra 2011 o 10.00 hodine na Filozofickej fakulte v Novom Sade slávnostným zasadnutím, na ktoré pozýva ukončených slovenčinárov všetkých stupňov štúdia.

top