Tel/Fax
+381 21 422 989

NSSNM

ponedeljak, 19 mart 2012 13:22

Desiate zasadnutie NRSNM

Desiate zasadnutie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny sa uskutočnilo vo štvrtok 15. marca v zasadačke vlády AP Vojvodiny v Novom Sade. Zasadnutia sa zúčastnilo devätnásť členov Rady a rokovací program obsahoval 6 rokovacích bodov. Podstatná časť zasadnutia bola zameraná na schválenie správ, ktoré podali NVU Hlas Ľudu a Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov – inštitúcie, ktorých ja Národnostná rada zakladateľom a spoluzakladateľom. V rámci prvého bodu bola schválená správa o realizácií programu práce týždenníka a činnosť redakcie Hlas ľudu, správa o činnosti Hlas ľudu a záverečná bilancia NVU Hlas ľudu za rok 2011. Schválený bol aj plán redakcie týždenníka a program práce NVU Hlas ľudu na rok 2012.

četvrtak, 01 mart 2012 09:20

Národnostná rada zasadala deviatykrát

V zasadačke vlády AP Vojvodiny v Novom Sade, sa 27. februára uskutočnilo deviate zasadnutie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, prvé v tomto roku. Z dvadsiatich deviatich členov Národnostnej rady na zasadnutí boli prítomný dvadsiati štyria členovia, čo znamenalo, že zhromaždenie bolo uznášaniaschopné. Otvorila ho predsedníčka Anna Tomanová-Makanová.

Na rokovacom programe bolo 16 bodov, týkajúcich sa činnosti Národnostnej rady v minulom, a plánov na rok 2012.

V Starej Pazove v utorok 21. februára boli slávnostne otvorené  zrekonštruované miestnosti Slovenského národného domu  staropazovského SKUS-u hrdinu Janka Čmelíka. Rekonštrukcia podkrovia a povaly trvala šesť rokov a jej dokončením Slovenský národný dom získal ďalších 284 štvorcových metrov nového priestoru, čo spolu s jestvujúcimi miestnosťami tvorí viac ako 600 štvorcových metrov. Na rekonštrukciu bolo vyčlenené vyše 13 miliónov dinárov a tomu najviac prispel Pokrajinský sekretariát pre kultúru, Obec Stará Pazova a na tento projekt boli vyčlenené prostriedky aj z rezervy pokrajinskej vlády.

 Predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Milan Vetrák počas svojej pracovnej návštevy Srbska navštívil v stredu 26. januára aj Národnostnú radu slovenskej národnostnej menšiny (NRSNM). Pracovného stretnutia sa okrem neho zúčastnili aj predsedníčka NRSNM Anna Tomanová Makanová, tajomník NRSNM Ladislav Čáni, zástupca predsedu Obce Báčsky Petrovec Ján Hansman, riaditeľ Múzea vojvodinských Slovákov Pavel Čáni a vedúca odboru spoločenských služieb Obce Kovačica Jarmila Ćendićová. Na rokovaní boli upresnené podmienky realizácie významných projektov, ktorých nositeľkou je NRSNM a to rekonštrukcie budovy Múzea vojvodinských Slovákov v Báčskom Petrovci a Pamätného domu Martina Jonáša v Kovačici. Na rokovaní boli dohodnuté a upresnené všetky formálne podmienky nevyhnutné na úspešnú realizáciu týchto projektov vyplývajúce z legislatív   Srbska a Slovenska. Na realizáciu projektov Slovenská republika vyčlení vyše 300 000 Eur a po ich ukončení vojvodinský Slováci získajú dve reprezentatívne kultúrne inštitúcie.

 V stredu 25. januára sa v Belehrade na pôde Ministerstva pre cirkvi a diaspóru uskutočnilo pracovné stretnutie, ktorého sa zúčastnili štátny tajomník ministerstva Goran Jakšić, štátny tajomník Predrag Tojić, zástupca ministra Đorđo Prstojević, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Milan Vetrák (Slovenská republika), konzulka Slovenskej republiky Katarína Stehlíková a predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Anna Tomanová Makanová. Témou rokovania bola spolupráca štátnych inštitúcií dvoch krajín v  oblasti starostlivosti o diaspóru. Zástupcovia dvoch inštitúcií, ktoré majú v kompetencii túto problematiku sa navzájom informovali o legislatívnych modeloch a praxi v Srbsku a na Slovensku a deklarovali ochotu nadviazať užšiu spoluprácu. Predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Milan Vetrák informoval hostiteľov o úmysle slovenskej strany iniciovať vytvorenie neformálnej siete obdobných inštitúcií krajín európskej únie a kandidátskych krajín, ktorá by mala konzultačno-poradenskú funkciu a bola by platformou na vytvorenie jednotnej európskej politiky v oblasti starostlivosti o diaspóru.

 Predsedníčka Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku Anna Tomanová Makanová a predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) Milan Vetrák za prítomnosti mimoriadnej a splnomocnenej veľvyslankyne Republiky Srbska na Slovensku Radmily Hrustanovićovej podpísali dňa 20. 12. 2011 v Bratislave zmluvu o financovaní zriadenia Pamätného domu Martina Jonáša v Kovačica.
 Cieľom podpisu zmluvy je kúpa budovy od terajšieho majiteľa, jeho celková rekonštrukcia, kúpa celkového obrazového fondu a všetkých predmetov, ktoré ostali po smrti maliara v dome a takisto aj kúpa potrebného vybavenia pre múzeum.

top