Tel/Fax
+381 21 422 989
utorak, 10 mart 2015 00:00

Sa druge sednice Izvršnog odbora NSSNM

Ocenite ovaj članak
(0 glasova)
Sa druge sednice Izvršnog odbora NSSNM

Dana 10. marta 2015. godine u Nacionalnom savetu slovačke nacionalne manjine u Novom Sadu je održana druga sednica Izvršnog odbora NSSNM (u nastavku IO), kojom je predsedavala Katarina Melegova-Melihova, predsednica IO, uz prisustvo potpredsednika IO Pavla Marčoka i Martina Zlohe kao i ostalih članova – Jarmile Bohušove (članice IO odgovorne za kulturu), Zuzane Lenhartove (članice IO odgovorne za obrazovanje), Ane Hrćanove Leskovac (članice IO odgovorne za informisanje) i Jana Paula (člana IO odgovornog za obrazovanje). Na sednici je bila prisutna i Ana Tomanova Makanova, predsednica NSSNM.

Akcenat sednice je bio na usvajanju planova i programa kao i na finansijskim planovima sva četiri odbora i NSSNM za 2015. godinu. Sekretar NSSNM Ladislav Čanji je u kratkim crtama predstavio program rada NSSNM a koordinatori Svetluša Hlavač (Odbor za kulturu), Svetlana Zolnjan (Odbor za obrazovanje), Vladimir Lenhart (Odbor za informisanje) i Marija Čanji (Odbor za službenu upotrebu jezika i pisma) su takođe predstavili programe pojedinih odbora. Članovi Izvršnog odbora su kod izvesnih odbora imali primedbe, ale bez obzira na ovu činjenicu svi planovi su bili jednoglasno usvojeni. Usledila je kraća prezentacija godišnjeg izveštaja o radu Fonda za izdavačku delatnost na slovačkom jeziku Slovačka štampana reč za 2014. godinu koji je takođe bio usvojen.

2-zasadnutie 002


U okviru posebne tačke dnevnog reda je bi predlog za osnivanje stalnih savetodavnih tela NSSNM – za legislativu, za međunarodnu i regionalnu saradnju i za rodnu ravnopravnost. Ovakav predlog je bio jednoglasno usvojen s tim da se do sledeće sednice pripremi predlog za članove savetodavnih tela.

U nastavku je bio jednoglasno usvojen i predlog za korekciju finansijskih nadoknada za članove NSSNM i IO NSSNM. Članovi Izvršnog odbora su se u okviru posebne tačke izjašnjavali i o izboru za direktora OŠ „Desanka Maksimović“ u Bačkoj Palanci, o članu upravnog odbora Učeničkog doma „Angelina Kojić Gina“ u Zrenjaninu i o članu upravnog odbora Srednjoškolskog doma u ulici Nikolajevskoj u Novom Sadu.

 

2-zasadnutie 003


Potpredsednik Izvršnog odbora Pavel Marčok je podneo informaciju o pripremama za izgradnju Muzeja vojvođanskih Slovaka u Bačkom Petrovcu. U trenutnoj fazi projekta očekuje se izrada projektne dokumentacije a projekat će zajedno da realizuju dve države. Osim Slovačke Republike zajedno će da učestvuju i Autonomna Pokrajina Vojvodina, Ministarstvo za kulturu Republike Srbije, Opština Bački Petrovac i Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine.

Pitanjima privatizacije lokalnih elektronskih medija će članovi Izvršnog odbora detaljnije da se posvete na sledećoj sednici IO.

U okviru tačke Razno članovi Izvršnog odbora su zauzeli svoj stav prema usvojenom Predlogu za ponovnu procenu kriterijuma za dodelu preporuka za stipendije Vlade Slovačke Republike koji je podnela Komisija za stipendije Odbora za obrazovanje. Naime Izvršni odbor je odlučio da se omogoći tumačenje uz primenu datih kriterijuma.

Za putne troškove i dnevnice članovima Izvršnog odbora NSSNM u okviru ove sednice je bilo izdvojeno 20.800,00 dinara.

Pročitano 1004 puta
top