Tel/Fax
+381 21 422 989
utorak, 19 jul 2016 00:00

NRSNM NA PRACOVNEJ NÁVŠTEVE V OBCI BÁČSKA PALANKA

Ocenite ovaj članak
(0 glasova)
NRSNM NA PRACOVNEJ NÁVŠTEVE V OBCI BÁČSKA PALANKA

V utorok 19. júla t. r. predstavitelia Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny navštívili Obec Báčska Palanka. Hostí privítal a prihovoril sa najprv predseda obce Báčska Palanka Branislav Šušnica a potom aj poslanec v Pokrajinskom parlamente Aleksandar Đedovac.

b-palanka-jul 2016 002


Obaja povedali, že doterajšia spolupráca s Národnostnou radou bola uspokojujúca a zdôraznili, že v budúcnosti bude aj úspešnejšia. Taktiež sľúbili, že prioritnou úlohou Obce Báčska Palanka do konca tohto roku bude doriešiť majetkové vzťahy pri Dome kultúry v Pivnici, aby sa potom na budúci rok do obecného rozpočtu zaplánovala aj jeho rekonštrukcia.

b-palanka-jul 2016 003


Spred Obce Báčska Palanka hostí privítal aj Viliam Slavka asistent predsedu Obce Báčska Palanka, ktorý vyjadril nádej, že sa tento problém pozitívne rieši. Spred delegácie NRSNM sa prítomným prihovorila predsedníčka NRSNM Anna Tomanová Makanová, ktorá predstavila činnosť Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. Zdôraznila význam spolupráce Národnostnej rady s lokálnymi samosprávami, lebo vlastne na úrovni lokálnych samospráv  si obyvatelia realizujú svoje občianske práva.

b-palanka-jul 2016 004


Pripomenula, že veľký význam tak pre slovenskú menšinu ako aj pre všetkých obyvateľov Obce Báčska Palanka majú dva festivaly a to najstarší festival Slovákov žijúcich vo Vojvodine V pivnickom poli a Festival dolnozemských divadelných inscenácií DIDA. Z tých dôvodov vyzvala aj predstaviteľov Obce, aby splnili svoj záväzok a finančne ich podporili.

b-palanka-jul 2016 005


Pre Národnostnú radu je dôležité, aby kultúrny život v Pivnici plynul nehatene a z toho dôvodu do rekonštrukcie priestorov Slovenského kultúrno umeleckého spolku Pivnica bolo z Pokrajnských orgánov a Národnostnej rady vložených 11.562.519,68 dinárov. Tomanová Makanová taktiež spomenula aj neukončenú Športovú halu pri ZŠ 15. októbra v Pivnici a zdôraznila, že je pomoc Obce pri riešení tohto problému nevyhnutná.

b-palanka-jul 2016 006


Pripomenula, že v súlade s Plánom a programom Výboru pre úradné používanie jazyka a písma na rok 2016 Národnostná rada finančne pomohla renovovanie evanjelického kostola v Sibaši v hodnote 500.000,00 dinárov.
 
Prítomným sa prihovorili aj predstavitelia delegácie Národnostnej rady Jarmila Bohúšová členka Výkonnej rady poverená kultúrou, Juraj Červenák podpredseda NRSNM a Jarmila Agarská podpredsedníčka Výboru pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM. Jarmila Agarská pri tejto príležitosti prítomným predstavila činnosť tohto Výboru, do ktorého patrí aj tlač brožúrky Jazykové práva v Srbsku, pravidlá, rady a prax v oblasti úradného používania jazykov národnostných menšín v Srbsku a plagát o ich jazykových právach.

Túto brožúrku a plagát slávnostne predsedovi Obce Branislavovi Šušnicovi, predstaviteľom Obce, predsedovi Miestneho spoločenstva Pivnica Ondrejovi Blažekovi, riaditeľke pivnickej základnej školy Tatiane Naďovej, predsedovi SKUS Pivnice z Pivnice Valentínovi Michalovi Grňovi a predsedovi OD Janka Čemana Mirkovi Gedrovi odovzdala  predsedníčka NRSNM Anna Tomanová Makanová.

Na záver zasadnutia prítomní hovorili aj o fungovaní Rady pre medzinacionálne vzťahy na územi báčskopalanskej obce a o tom, že Národnostná rada aktívne berie účasť pri delegovaní členov do tohto orgánu.

Pročitano 615 puta
top