Tel/Fax
+381 21 422 989

Výzvy

Výbor pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny vypisuje
Súbeh na vypracovanie scenára a realizáciu
Otváracieho programu Slovenských národných slávností 2015.

Výbor pre vzdelávanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny organizuje program odborného zdokonaľovania pre profesorov slovenčiny a profesorov triednej výuky akreditovaný pod číslom 827 v hodnote 24 bodov.

piatok, 27 marec 2015 17:05

Výzva pre účasť na festivale 3xĎ

24. marca 2015 - 24. apríla 2015

Festival Dni detského divadla 3xĎ sa bude konať v termíne 5. - 7. júna 2015. Lehota na prihlasovanie trvá do 24. apríla 2015.

16. marca 2015 - 10. apríla 2015

NRSNM a SKUS PIVNICA Vás vyzývajú, aby ste sa zúčastnili na 50. festivale spevákov sólistov pôvodných slovenských ľudových piesní Stretnutie v pivnickom poli, ktorý bude 22. - 24. mája v Pivnici.

26. marca 2015 - 20. apríla 2015

Vyplnené prihlášky treba zasielať najneskôr do 20. apríla 2015.

top