Tel/Fax
+381 21 422 989

Výzvy

streda, 10 jún 2015 13:51

2. Seminár kreatívneho písania

Literárno-vydavateľská komisia Výboru pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny
vypisuje
V ý z v u
na účasť na 2. Seminári kreatívneho písania

streda, 10 jún 2015 12:12

Didaktický kurz pre pedagógov

Miesto konania: Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Termín konania: 23.- 29. august 2015

Spoločnosť pre edukáciu a kultúru v Nadlaku
Asociácia slovenských pedagógov v Srbsku
Čabianska organizácia Slovákov
(zriaďovatelia Ceny Samuela Tešedíka)

22. Prehliadka slovenskej detskej divadelnej tvorby 3xĎ

H a r m o n o g r a m
22. Prehliadky slovenskej detskej divadelnej tvorby 3xĎ
Stará Pazova, 5. - 7. júna 2015

štvrtok, 14 máj 2015 07:15

Konkurzy v oblasti informovania

Konkurzy v oblasti informovania

Výbor pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny vypisuje:

  • KONKURZ NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ V OBLASTI INFORMOVANIA – PRODUKCIA
  • KONKURZ NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ V OBLASTI INFORMOVANIA – JEDNORÁZOVÉ GRANTY PRE ŠKOLENIE A PRAX
  • KONKURZ NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ V OBLASTI INFORMOVANIA – WEB PRODUKCIA

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny za spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR na rok 2015 odporúča početné podujatia na ktorých sa môžu zúčastniť aj žiaci a profesori na odbornom zdokonaľovaní z Vašej školy:

Zasadnutie sa uskutoční v utorok 19. mája roku 2015 o 13.00 hodine, v miestnostiach úradu Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny,  bul. Mihajla Pupina 1/IV, Nový Sad.

top