Tel/Fax
+381 21 422 989

Výzvy

pondelok, 28 september 2015 09:22

Malý formát

Výtvarná komisia Výboru pre kultúru NRSNM po prvýkrát usporiada výstavu prác malého formátu. Vernisáž výstavy bude na začiatku novembra 2015. K tej príležitosti sa pripravuje katalóg s reprodukciami diel všetkých účastníkov. Po slovensky školení (akademickí) umelci, čakáme na Vaše práce.

Fotografiu jednej práce a údaje, čiže meno a priezvisko, adresu, telefonický kontakt a е-mail pre katalóg zašlite na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. , respektíve samotnú prácu a údaje zašlite do 5. októbra 2015. Práce pre výstavu zašlite (alebo prineste) do 25. októbra 2015.

Adresa:
NSSNM
(pre Výstavu Malý formát)
Bulevar Mihajla Pupina 1/4
21000 Novi Sad

Propozície:

  • Práce iba na papieri, voľný výber typu a gramáže papiera
  • Dlhšia strana 30 cm, odporúčaná veľkosť A4 (30 cm x 20 cm), minimum 15 cm x 30 cm, maximum 30 cm x 30 cm.
  • Techniky: kresba, maľba, grafika, fotografia, kombinovaná technika...
  • Zaslať 3 nezarámované práce

Predseda Komisie pre výtvarnú činnosť Výboru pre  kultúru NRSNM
Ján Agarský
063 8961518
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny a Asociácia slovenských pedagógov za finančnej podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, plánuje podporiť žiakov a profesorov, ktorí sa snažia udržiavať svoje tradície za účelom skvalitnenia vyučovania v slovenskej reči na školách a zachovania národnej identity.

>> VÝZVA

 

streda, 16 september 2015 11:35

Výzva na účasť v projekte

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny za finančnej podpory  Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, plánuje podporiť školy a profesorov, ktorí sa snažia inovovať svoj vyučovací proces použitím súčasných technológií za účelom skvalitnenia vyučovania v slovenskej reči na školách.

>> VÝZVA

 

LITERÁRNA SÚŤAŽ na poviedku a báseň pre deti

Slovenské vydavateľské centrum, redakcia časopisu Zornička a Literárno-vydavateľská komisia Výboru pre kultúru NRSNM

vypisujú

LITERÁRNU SÚŤAŽ

na poviedku a báseň pre deti

Práce treba zasielať v troch exemplároch podpísané heslom. Rozlúštenie hesla doložiť v dodatočnej obálke spolu s rukopisom. Literárne práce bude hodnotiť komisia, ktorá udelí tri ceny za poéziu, ako i tri ceny za prózu vo výške:

1. cena 20. 000,00 dinárov
2. cena 10. 000,00 dinárov
3. cena   5. 000,00 dinárov

Súťaž je otvorená do 15. novembra 2015.

Práce treba zaslať na adresu: Slovenské vydavateľské centrum, Ul. XIV. VÚSB 4 – 6, 21 470 Báčsky Petrovec, s poznámkou Literárna súťaž Zorničky.

Redakcia časopisu Zornička

piatok, 21 august 2015 14:09

Literárna súťaž Nového života

Literárna súťaž Nového života

Redakcia mesačníka pre literatúru a kultúru Nový život, Slovenské vydavateľské centrum a Výbor pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku vypisujú
súťaž na najlepšiu prózu, básnický cyklus a literárnu esej.


Oceňovacia porota vymenovaná Literárnou komisiou Výboru pre kultúru NRSNM udelí jednu prvú (30 000 din), dve druhé (15 000 din) a tri tretie ceny (5 000 din).

Súťaž je anonymná a rukopisy treba zaslať v troch výtlačkoch pod značkou. Rozlúštenie značky, teda meno a kontakt na autora, ktorý sa za značkou skrýva, treba priložiť v osobitnej obálke a všetko spolu zaslať na adresu: Slovenské vydavateľské centrum, Ul. XIV. VÚSB 4 – 6, 21 470 Báčsky Petrovec, s poznámkou Literárna súťaž Nového života najneskoršie do 15. novembra 2015.

Výsledky súťaže budú zverejnené v Novom živote a slovenských vojvodinských médiách. Odmenené, ale i neodmenené kvalitné texty budú uverejnené v Novom živote.


Redakcia Nového života

Literárna súťaž žiakov základných a stredných škôl

Literárna súťaž žiakov základných a stredných škôl

Komisia pre literárno-vydavateľskú činnosť Výboru pre kultúru NRSNM a Slovenské vydavateľské centrum, Báčsky Petrovec

vypisujú

S Ú B E H

na žiacke literárne práce (próza a poézia)
téma je voľná

Práce treba zasielať v troch exemplároch podpísané menom a priezviskom a uvedeným kontaktom. Literárne práce bude hodnotiť komisia, ktorá udelí tri ceny v dvoch kategóriách:

Žiaci základných škôl od 5. do 8. ročníka
1. cena – tablet
2. cena – balík kníh SVC
3. ročné predplatné na časopis Zornička / Vzlet

Žiaci stredných škôl a gymnázií
1. cena – tablet   
2. cena – balík kníh SVC
3. ročné predplatné na časopis Vzlet

Súbeh je otvorený do 15. novembra 2015.

Práce treba zaslať na adresu: NRSNM, Bulvár Mihajla Pupina 1/4, 21000 Nový Sad, s poznámkou Na súbeh žiackych prác.

piatok, 19 jún 2015 12:24

Zlatý kľúč 2015

Spoluzakladatelia a spoluorganizátori festivalu Zlatý kľúč vypisujú
V ý z v u
na tvorbu nových skladieb v žánri populárnej hudby

top