Tel/Fax
+381 21 422 989

Výzvy

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny pozýva všetkých občanov a odbornú verejnosť, aby sa oboznámili s Náčrtom osobitného Akčného plánu na uskutočňovanie práv národnostných menšín, resp. aby ho pripomienkovali.

štvrtok, 12 november 2015 13:24

Výzva v oblasti kultúry

Výzva v oblasti kultúry
streda, 11 november 2015 14:53

NRSNM Výzva

NRSNM Výzva
utorok, 03 november 2015 11:27

12. festival Zuzany Kardelisovej v Kysáči

Ustanovizeň pre kultúru a vzdelávanie
Kultúrne centrum Kysáč
Vás pozýva
na 12. festival Zuzany Kardelisovej,
festival ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami zobrazujúcimi postavenie
a poslanie ženy v spoločnosti,

ktorý sa uskutoční v Kysáči 5. – 8. novembra 2015

štvrtok, 01 október 2015 12:19

Súbeh na štipendium NRSNM

Rozhodnutím NRSNM na zasadnutí  18.03. a v súlade s plánom a programom práce Výboru pre vzdelávanie, Výboru pre kultúru, Výboru pre informovanie a Výboru pre úradné použitie jazyka a písma NRSNM na rok 2015 a na základe rozhodnutia Výboru pre vzdelávanie, Výboru pre kultúru, Výboru pre informovanie a Výboru pre úradné použitie jazyka a písma, ktoré bolo vynesené na schôdzach Výborov, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku udelí vysokoškolské štipendiá študentom, ktorí študujú na vysokých školách v Srbsku.

top