Tel/Fax
+381 21 422 989

Výzvy

12. apríla 2013 - 6. mája 2013

Zakladatelia a organizátori srdečne vyzývajú slovenské spolky a ustanovizne kultúry aby svoje tanečné, spevácke súbory a ľudové orchestre prihlásili na 43. FF Tancuj, tancuj....

streda, 10 apríl 2013 11:41

Prihláška na 3xĎ

Prihláste sa na 20. Prehliadku slovenskej detskej divadelnej tvorby 3xĎ.

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, SKUS h. Janka Čmelíka, Obec Stará Pazova a Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov vyzývajú slovenské detské divadelné súbory zo Srbska aby sa prihlásili na 20. Prehliadku slovenskej detskej divadelnej tvorby 3xĎ, ktorá sa uskutoční od 6. – 9. júna 2013 v Starej Pazove.

Lehota prihlasovania je 28. apríla 2013.

PRIHLÁŠKA

NRSNM, SKUS hrdinu Janka Čmelíka, Obec Stará Pazova a Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov vyzývajú žiakov základných škôl aby sa prihlásili na konkurz vypracovania výtvarného návrhu diplomu 3xĎ.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva, Sklenárova 7, Bratislava
VYHLASUJÚ

5. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže a prehliadky žiakov základných, základných umeleckých a stredných škôl
SLOVENSKO, KRAJINA V SRDCI EURÓPY

Metodicko-vzdelávacie podujatie pedagogických zamestnancov Slovákov žijúcich v zahraničí

Stiahnite si dokument

 

 

top