Tel/Fax
+381 21 422 989

Výzvy

nedeľa, 31 august 2014 09:43

Literárna súťaž Zorničky

Literárna súťaž Zorničky

Slovenské vydavateľské centrum,
redakcia časopisu Zornička
a Literárna komisia Výboru pre kultúru NRSNM

vypisujú
LITERÁRNU SÚŤAŽ
na poviedku a báseň pre deti

Práce treba zasielať v troch exemplároch podpísané heslom. Rozlúštenie hesla doložiť v dodatočnej obálke spolu s rukopisom. Literárne práce bude hodnotiť komisia, ktorá udelí tri ceny za poéziu, ako i tri ceny za prózu vo výške:

 1. cena 20. 000,00 dinárov
 2. cena 10. 000,00 dinárov
 3. cena   5. 000,00 dinárov

Súťaž je otvorená do 1. októbra 2014.

Práce treba zaslať na adresu: Slovenské vydavateľské centrum, Ul. XIV. VÚSB 4 – 6, 21 470 Báčsky Petrovec, s poznámkou Literárna súťaž Zorničky.

Redakcia časopisu Zornička

Vážení priatelia,

Tradičný Seminár pre umeleckých vedúcich tanečných a hudobných súborov, ktorého organizátorom je Výbor pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny bude prebiehať v dňoch od 14. do 17. augusta 2014 v Báčskom Petrovci.

Program 21. DFF Zlatá brána – Kysáč 2014

piatok 20. júna 2014

 • o 13.00 h v KIS Kysáč Stretnutie pod lipami – výstava výtvarných prác a prednes mladej poézie z Rozletov (časopis Vzlet)
 • o 19.00 h v Galérii SND vernisáž insitného maliara Martina Papa z Padiny
 • o 20.00 h v ZŠ Ľudovíta Štúra otvorenie výstavy Maľované, háčkované v organizácii Spolku kysáčskych žien
 • o 21.00 h na nádvorí ZŠ Ľudovíta Štúra, na zámku Zlatej brány, bábkové predstavenie Gašparkov drak Vetroplach v predvedení Divadielka Galéria z Nového Mesta nad Váhom, Slovenská republika

sobota 21. júna 2014

 • o 19.00 h v ZŠ Ľudovíta Štúra otvorenie výstavy Pavla Kozu – Umenie ilustrácie pre deti v časopise Zornička a udelenie ročnej ceny časopisu Zornička v kategórii fotosúťaže Všade so Zorničkou
 • o 20.00 h v predškolskej ustanovizni Lienka otvorenie výstavy členov Výtvarného krúžku Michala Geržu, pôsobiacich v rámci organizácie invalidov práce v Kysáči
 • o 21.00 h na nádvorí ZŠ Ľudovíta Štúra, na zámku Zlatej brány, koncert hosťujúceho detského folklórneho súboru Zlatý levík z Nových Zámkov, Slovenská republika

nedeľa 22. júna 2014 – v ZŠ Ľudovíta Štúra

 • 12.00 – 14.00 h      príchod účastníkov
 • 12.00 – 15.00 h      priestorová skúška
 • 15.00 – 16.00 h      príprava na galakoncert
 • 16.00 h – ...            otvorenie festivalu a galakoncert
Tretí konkurz na udelenie výročnej Ceny Anny Nemogovej-Kolárovej

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny
5. mája 2014 vypísala
3. konkurz na udelenie výročnej Ceny Anny Nemogovej-Kolárovej
za najlepší mediálny produkt o slovenskej národnosti v Srbsku.
Uzávierka konkurzu je 15. júla 2014.Cena sa udeľuje za najlepší mediálny produkt, ktorý sa zaoberá hociktorým aspektom života slovenskej národnosti alebo jednotlivcom, ktorý je príslušníkom slovenskej národnosti v Srbsku.

Mediálny product musí byť zverejnený v hociktorom jazyku okrem slovenského, v printových alebo elektronických médiách (rozhlas, TV, internet).

Príspevky, ktoré sa prihlasujú na konkurz musia byť zverejnené v období 01. augusta 2013 až 15. júla 2014.


Každý novinár/ka má právo zaslať maximálne tri príspevky. S príspevkami, ktoré sú v jazykoch iných národov a národností treba zaslať preklad do slovenského alebo srbského jazyka.

Cena pozostáva z diplomu a finančnej odmeny vo výške 250 € v dinárovej protihodnote pre autora.

Prihlášku na konkurz môže zaslať redakcia alebo jednotlivec poštovou zásielkou na adresu Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, Bulvár Mihajla Pupina 1/IV, 21000 Nový Sad s heslom Pre novinársky konkurz.


Podmienky konkurzu

Prihláška

 

top