Tel/Fax
+381 21 422 989

Výzvy

26. marca 2015 - 20. apríla 2015

Vyplnené prihlášky treba zasielať najneskôr do 20. apríla 2015.

štvrtok, 19 marec 2015 13:53

Pozvanie na odborné zdokonaľovanie

Výbor pre vzdelávanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v súčinnosti s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR organizuje program odborného zdokonaľovania pre profesorov všetkých odborov, ktorí pracujú na základných a stredných školách s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí, akreditovaný pod číslom 828 v hodnote 14 bodov.

Pokrajinský sekretariát pre šport a mládež vypísal:

  1. Súbeh na financovanie projektov v oblasti mládežníckeho sektoru v AP Vojvodine na rok 2015 (lehota prihlasovania je 4.12.2015)
  2. Súbeh na adaptáciu a vybavenie priestorov pre prácu mládežníckych združení (lehota prihlasovania je 19.03.2015).

Súbehovú dokumentáciu a všetky informácie si prečítate na stránke Pokrajinského sekretariátu pre šport a mládež:
http://www.sio.vojvodina.gov.rs/index.php/novosti/69-2015/764-raspisani-konkursi-u-oblasti-omladine

Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá vypísal súbeh na dotácie organizáciám etnických spoločenstiev v Autonómnej pokrajine Vojvodine.

Lehota podávania prihlášok je 03. apríl 2015.

Súbeh sa vypisuje na spolufinancovanie bežnej činnosti, projektov a organizovanie podujatí, ako aj na obstaranie vybavenia a investičné vklady organizáciám etnických spoločenstiev z územia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny v roku 2015.

Súbehovú dokumentáciu si môžete stiahnuť a ďalšie informácie prečítať na http://www.puma.vojvodina.gov.rs

Súbehové doklady si môžete stiahnuť aj tu: >> KONKURS

utorok, 10 marec 2015 13:49

Pozvanie na odborné zdokonaľovanie

Výbor pre vzdelávanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny organizuje program odborného zdokonaľovania pre profesorov slovenčiny a profesorov triednej výuky akreditovaný pod číslom 827 v hodnote 24 bodov.

Na návrh Výkonnej rady NRSNM, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny na svojom zasadnutí, zo dňa 28.02.2015 rozhodla, aby sa pri získavaní odporúčania na  štipendium Vlády SR na akademický rok 2015/2016  uprednostňovali kandidáti, ktorí spĺňajú nasledovné kritériá:

top