Tel/Fax
+381 21 422 989
piatok, 27 máj 2016 11:23

Výzva na tvorbu nových skladieb v žánri populárnej hudby

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Spoluzakladatelia a spoluorganizátori festivalu Zlatý kľúč vypisujú

V ý z v u

na tvorbu nových skladieb v žánri populárnej hudby


Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Obec Báč, Miestne spoločenstvo Selenča, Združenie pre ochranu kultúry, tradície a umenia Selenča a Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov ako spoluzakladatelia a spoluorganizátori Festivalu slovenskej populárnej hudby Zlatý kľúč vyzývajú skladateľov, upravovateľov, textárov a interpretov, aby svojou účasťou, teda tvorbou prispeli k zveľaďovaniu našej slovenskej hudobnej produkcie v rámci 36. ročníka tohto celomenšinového festivalu, ktorý sa uskutoční v tradičnom jesennom termíne bežného roka v Selenči.

Všeobecné podmienky účasti:

Záujemcovia môžu zasielať neobmedzený počet zatiaľ nezverejnených skladieb, ale iba tie  najúspešnejšie postúpia do súťaže a získajú nárok na úpravu skladby a hudobnú postprodukciu. Skladby budú vo finálovom koncerte súťažiť o ceny za najlepšiu interpretáciu, text ako aj o prvé, druhé a tretie miesto za skladbu.

  • Texty skladieb a ich interpretácia majú byť v slovenskom jazyku;
  • Súťažné skladby nemôžu byť komerčne vydané ani verejne predvedené pred dňom Festivalu Zlatý kľúč;
  • Trvanie skladby nemá presahovať dĺžku 4 minút;
  • Festivalu sa môžu zúčastniť aj autori a interpreti z okolitých štátov (Rumunsko, Maďarsko Chorvátsko) za uvedených podmienok, ale mimo súťaže;
  • Autori skladieb sú povinní do 30. júna 2016 zaslať notový materiál s textom, prípadne návrh úpravy skladby (nie je záväzné a môže byť aj na audio zápise) na adresu:


Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov
Njegošova 16/II/7
21 000 Nový Sad;

Prihláška na festival musí obsahovať údaje o autorovi skladby (meno a priezvisko, kontaktovú adresu a telefónne číslo), meno a priezvisko autora textu a žiaduce je uviesť aj návrhy na autora úpravy skladby a interpreta.

Ďalšie informácie o festivale Zlatý kľúč získate na čísle 021 54 55 70 alebo na stránke www.slovackizavod.org.rs

 

Čítať 876 krát
top