Tel/Fax
+381 21 422 989

Výbor pre vzdelávanie

Ján Brna z Báčskeho Petrovca, predseda

Tatiana Naďová z Pivnice, podpredseda


Členovia Výboru pre vzdelávanie:

 1. Mariena Korošová z  Báčskeho Petrovca
 2. Samuel Čelovský z  Báčskeho Petrovca
 3. Mária Andrášiková z  Báčskeho Petrovca
 4. Božena Levárska z  Báčskeho Petrovca
 5. Pavel Rohárik  z Padiny
 6. Anna Šilerová zo Starej Pazovy
 7. Viera Tomanová z Boľoviec
 8. Gabriela Gubová Červený z Pivnice

 

Komisia pre štipendiá:

Členovia:

 1. Ján Brna
 2. Anna Medveďová
 3. Zuzana Lenhartová
 4. Anna Šilerová
 5. Svetlana Zolňanová
 6. Ondrej Koroš
Čítať 11353 krát
top