Tel/Fax
+381 21 422 989

Štruktúra


Organizačná štruktúra a členovia
Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v období 2018 – 2022

 

Predsedníčka:
Libuška Lakatošová

 

Podpredsedovia:
Zlatko Šimák
Tatiana Vujačićová

Členovia Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny

-          Branislav Kulík (Pančevo),

-          Zlatko Šimák (Padina),

-          Tatiana Vujačićová (Báčsky Petrovec),

-          Vladimír Francisti (Kysáč),

-          Janko Havran (Stará Pazova),

-          Svetlana Zolňanová (Selenča),

-          Ján Šuľan (Báčsky Petrovec),

-          Janko Kolárik (Padina),

-          Tatiana Brtková (Kovačica),

-          Zlatko Lenhart (Belehrad),

-          Juraj Sudi (Selenča),

-          Ana Horvátová (Báčsky Petrovec),

-          Branislav Slivka (Báčska Palanka),

 

-          Pavel Surový (Kysáč),

-          Miroslav Tomáš (Kovačica),

-          Ana Huďanová (Hložany),

-          Hviezdoslav Čmelík (Stará Pazova),

-          Ján Makan (Báčsky Petrovec),

-          Katarína Vrabčeniaková (Selenča),

-          Tatiana Štaubová (Padina),

-          Jaroslav Stevanov (Zreňanin),

 

-          Michal Baláž (Stará Pazova),

-          Jano Puškár (Kovačica),

-          Martina Martinková Sabolčki (Báčsky Petrovec),

-          Juraj Červenák (Hložany),

 

-          Zdenko Kolár (Selenča),

-          Ján Gages (Kovačica),

-          Jarmila Agarská (Kysáč).Výkonná rada

 

Predseda:
Miroslav Tomáš

Podpredsedovia:
Branislav Kulík
Hviezdoslav Čmelík

Členovia Výkonnej rady:

Svetlana Zolňanová, poverená oblasťou vzdelávania,

Ján Makan, poverený oblasťou kultúry,

Zlatko Lenhart, poverený oblasťou informovania 

Janko Havran, poverený úradným používaním jazyka a písma.

 

Odborná služba NRSNM:

Mária Poptešinová, tajomníčка

Ana Stojanovićová, pracovníčka pre technickú podporu práce rady

Svetluša Hlaváčová – koordinátorka výboru pre kultúru
Svetlana Zolňanová – koordinátorka výboru pre vzdelávanie
Lidija Damijanová – koordinátorka výboru pre informovanie
Maria Poptešinová – koordinátorka výboru pre úradné používanie jazyka a písma

 

Čítať 19049 krát
top