Tel/Fax
+381 21 422 989

Štruktúra


Organizačná štruktúra a členovia
Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v období 2014 – 2018

 

Predsedníčka:
1. Anna Tomanová Makanová

Podpredsedovia:
2. Juraj Červenák
3. Miroslav Kožík
4. Ján Litavský

5. Jarmila Agárska
6. Miroslav Benka
7. Jarmila Bohušová
8. Anna Boldocká Ilićová
9. Ján Brna
10. Samuel Čelovský
11. Igor Feldy
12. Janko Havran
13. Anna Huďanová
14. Valentín Michal Grňa
15. Libuša Lakatošová
16. Zlatko Lenhart
18. Zuzana Lenhartová
18. Pavel Marčok
19. Katarína Melegová Melichová
20. Ján Paul
21. Zdenka Valentová Belićová
22. Ján Slávik
23. Pavel Surový
24. Zlatko Šimák
25. Jarmila Šprochová Beličková
26. Jarmila Ćendićová
27. Vladimír Valentík
28. Katarína Vrabčeniaková
29. Martin Zloch


Výkonná rada

Predsedníčka:
1. Katarína Melegová Melichová

Podpredsedovia:
2. Martin Zloch
3. Pavel Marčok

4. Jarmila Bohušová  (pre kultúru)
5. Zuzana Lenhartová (pre vzdelávanie)
6. Jarmila Agárska (pre informovanie)
7. Ján Paul (pre úradné používanie jazyka a písma)

 

Odborná služba

Tajomník:
1. Ladislav Čáni

Samostatná odborná pracovníčka pre organizáciu práce Rady:
2. Lidija Damijanová

Koordinátori:
3. Svetluša Hlaváčová – Výbor pre kultúru
4. Svetlana Zolňanová – Výbor pre vzdelávanie
5. Ana Lenhartová – Výbor pre informovanie
6. Maria Poptešinová – Výbor pre úradné používanie jazyka a písma

 

Čítať 13722 krát
top