Tel/Fax
+381 21 422 989
Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny - piatok, 16 november 2018
Slávnostné otvorenie Slovenského národného domu v Erdevíku

V piatok 16. novembra v Erdevíku bolo usporiadané sviatočné otvorenie zrekonštruovaného Slovenského národného domu.

top