Tel/Fax
+381 21 422 989
štvrtok, 24 september 2009 06:15

DFS Pramienok pobudol v Banskej Bystrici

 

DFS Pramienok, ktorý pôsobí pri ZŠ Jána Kollára v Selenči, pobudol od 05. – 14.07. t.r. v Banskej Bystrici v SR v Letnej škole ľudového tanca. V rámci kurzu prezentovali v Aule Beliana na Univerzite Mateja Bela svoje tance a naučené choreografie zo širšieho Podpoľania. 14 detí zo Selenče so svojimi vedúcimi a riaditeľkou školy nadviazali družbu s deťmi z Banskej Bystrice, z Rakúska, Ukrajiny, Rumunska a Českej republike. Navštívili aj 44. festival na Detve.Za úspešný zájazd vďačia NRSNM, Univerzite Mateja Bela z Banskej Bystrice a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraniči.

Akcia odovzdávania slovníkov (Krátky slovník slovenského jazyka, Synonymický slovník slovenského jazyka a Pravidlá slovenského pravopisu) Výboru pre informovanie NRSNM pokračovala v piatok 18. septembra t.r. v Báčskom Petrovci. Finančné prostriedky na kúpu slovníkov poskytol Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí Vlády Slovenskej republiky. Predseda VPI Samuel Žiak a koordinátorka VPI Vladimíra Dorčová navštívila redakcie  Televízie Petrovec, Petrovských novín, Nového života, Zorničky, Roviny, Info kanálu obce Báčsky Petrovec, ako aj Slovenskú redakciu TV Báčska Palanka. Predstavitelia Výboru pre informovanie, okrem toho, že predstavili činnosť Výboru, sa s členmi týchto redakcií porozprávali o kladných a negatívnych stránkach novinárskeho života u nás. Musíme držať spolu a komunikovať medzi sebou, zhodli sa hlavná a  zodpovedná redaktorka TV Petrovec Mária Lovreová, zodpovedná redaktorka Petrovských novín Anna Dudášová, riaditeľ Slovenského vydavateľského centra (v rámci ktorého vychádza Zornička, Nový život a Rovina) Vladimír Valentík, člen redakcie Nový život Víťazoslav Hronec, šéfredaktor Zorničky Pavel Matúch, šéfredaktor Roviny Ján Hlaváč, novinárka Info kanálu obce BP Milina Madacká a novinárka TV BAP Tatiana Lomenová.

 V utorok 15. septembra 2009.r sa v Novom Sade  uskutočnilo 35. zasadnutie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. Rokovania sa zúčastnilo 21 členov NRSNM a rokovací program obsahoval celkovo 10 bodov.
 Na začiatku rokovania prítomní členovia NRSNM schválili zápisnicu z predchádzajúceho 34. zasadnutia. V rámci schvaľovnia zápisnice  a po vypočutí zvukového záznamu z predchádzajúceho zasadnutia bolo jednoznačne potvrdené, že pri hlasovaní o návrhu správnej rady NVU Hlas ľudu na vymenovanie riaditeľa Hlasu ľudu za znovuzvolenie doterajšieho riaditeľa pána Jaroslava Čiepa hlasovali dvaja členovia NRSNM, proti boli desiati a šiesti sa zdržali hlasovania. Týmto bolo potvrdené, že informácie publikované v Hlase ľudu (dvaja za, deviati proti a šiesti sa zdržali) neboli pravdivé.

Asociácia slovenských novinárov, Slovenské vydavateľské centrum a
Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny

úctivo Vás pozývajú na sympózium pod názvom
Slovenské vojvodinské novinárstvo vo víre mediálnych dianí v Srbsku,
ktoré sa uskutoční v dňoch 23. – 24. októbra 2009
v Novom Sade a v Báčskom Petrovci.

za ASN                          za SVC                           za NRSNM
Vladimíra Dorčová                Vladimír Valentík          Anna Tomanová-Makanová

utorok, 08 september 2009 06:32

Vždy sa dá inovovať

 Aj keď má učiteľ skromné benefity, predsa hľadá cestu za poznatkami a aj  napriek všetkému rozširuje  a obohacuje  svoju teoretickú databázu, aby bol nabitý informáciami a samým tým, aby mohol dobre a pôsobivo prakticky pracovať so žiakmi.
 Práve preto v rámci výučby slovenského jazyka 27. a 28. augusta v Nadlaku, v kultúrnom centre Slovákov žijúcich v Rumunsku,  prebiehal  odborno - metodický seminár ako súčasť bilingválneho vzdelávania na základných a stredných školách. Bol to v poradí tretí seminár, ktorý je inak putovného rázu. Prvý bol v Maďarsku, druhý  vlani v Srbsku a tento do tretice v Rumunsku. Ďalší by  mal prebiehať v Chorvátsku.

V úrade Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade 25. augusta 2009.r. prebiehalo zasadnutie podpredsedov NRSNM a predsedov výborov NRSNM. Predsedníčka NRSNM Anna Tomanová-Makanová podala správu o finančných prostriedkach, ktorými Rada podľa Plánu a programu na rok 2009 podporila Slovenské národné slávnosti. Národný sviatok vojvodinských Slovákov naša inštitúcia podporila vo výške takmer 400 tisíc dinárov. O financiách sa rokovolo aj v druhom bode, v ktorom bola ozrejmená finančná správa NRSNM. Prítomní členovia uzavreli, že NRSNM hospodári pozitívne a všetky výbory realizujú akcie podľa plánu a programu. Pripomíname, že NRSNM, ako aj všetky ostatné národnostné rady, nemá definovaný rozpočet na rok 2009, keďže Ministerstvo pre ľudské a menšinové práva RS a Výkonná rada APV nezaslali žiaden písaný dokument o výške finančných prostriedkov, ktoré určili na financovanie tejto inštitúcie. Predsedníčka Tomanová-Makanová informovala aj o tom, že sa NRSNM plánuje do konca septembra presťahovať do nových, reprezentatívnych priestorov – na 4. poschodie budovy, v ktorej aj v súčasnosti sídli, čím sa získajú lepšie podmienky pre činnosť. V tomto zmysle bola podaná aj správa o novej systematizácii NRSNM, keď slovenská národnostná rada v septembri zamestná tajomníka Rady. Prítomní podpredsedovia (Vladimír Valent a Zuzana Lenhartová) a predsedovia výborov (Svetlana Zolňanová, Miroslav Mikľan, Zlatko Šimák, Samuel Žiak a Pavel Zima) s predsedníčkou prerokovali aj návrh zákona o národnostných radách, ktorý na rokovacom programe Zhromaždenia Republiky Srbsko bude koncom augusta. Jeho prípadné dlhoočakávané schválenie bude znamenať voľby vo všetkých národnostných radách, ktoré možno očakávať začiatkom roku 2010. Na tomto zasadnutí určili aj predbežný termín 35. zasadnutia NRSNM – 15. september 2009.

top