Tel/Fax
+381 21 422 989

 

V stredu 14. júla 2010 v Kovačici mládežnícky časopis Vzlet, presnejšie šéfredaktor Stevan Lenhart a tamojšia obecná knižnica v čele s riaditeľkou Máriou Ďurišovou zorganizovali dielňu na tému vypracovania komiksov. Dieľňu mal na starosti kreslič komiksov a spolupracovník Vzletu Dušan Durman z Nového Sadu.  Na dieľni sa zúčastnilo zo pätnásť detí a mládežníkov, z ktorých možno niektorí vyrastú v profesionálnych  komiksových kresličov. Svoju prítomnosťou akciu poctili, podporili a s knižnicou nadviazali bližšiu spoluprácu predseda Výboru pre informovanie NRSNM a riaditeľ Nvu Hlas ľudu Samuel Žiak, koordinátorka VPI NRSNM a predsedníčka Asociácie slovenských novinárov Vladimíra Dorčová a redaktor Hlasu ľudu Oto Filip. Táto delegácia v Kovačici navštívila aj dopisovateľstvo Hlasu ľudu a redaktorku Alžbetu Babkovú, ako aj Miestne spoločenstvo Kovačica.

V sobotu 26. júna 2010 v Kysáči počas detského folklórneho festivalu Zlatá brána redakcia časopisu pre deti Zornička už tradične udelila odmenu v súťaži o naj fotku. Túto akciu zorganizoval šéfredaktor Pavel Matúch a Slovenské vydavateľské centrum, kým odmenu pre víťaza aj tohto roku prichystal Výbor pre informovanie NRSNM. Veselo a s úsmevom na tvari šéfredaktor Matúch a koordinátorka VPI NRSNM a predsedníčka Asociácie slovenských novinárov Vladimíra Dorčová na javisku Kultúrno-informačného strediska Kysáč autorovi tohtoročnej najúspešnejšej fotografii v Zorničke Filipovi Herčekovi z Pivnice odovzdali odmenu – digitálny fotoaparát a tričko s nápisom Ja som tvoja Zornička. Podobnému tričku sa potešila aj Filipova sestrička, ktorú zorničkársky najúspešnejší fotograf v uplynulom roku zvečnil na svojej snímke.

 

 Na schôdzi Zhromaždenia Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj... bol prijatý návrh, aby sa organizoval VIII. Seminár pre umeleckých vedúcich tanečných a hudobných súborov, ktorý bude prebiehať v dňoch od 17. do 20. augusta 2010 v Báčskom Petrovci.
 Seminár podporil a finančne bude kryť  Úrad pre slovákov žijúcich v zahraničí prostredníctvom Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku. Pripomíname, že prihlásené spolky  svojim frekventantom hradia ubytovanie a stravovanie v žiackom domove v Petrovci v hodnote  4.500,00 dinárov (alebo 50,00eur pre frekventantov zo zahraničia) ihneť  na tvári miesta po príchode v hotovosti. Frekventanti si hradia aj cestovné trovy.
 Prihlášky pre účasť na seminári je potrebné zaslať najneskoršie do 25. júla 2010 poštovou zásielkou na adresu Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny 21000 Nový Sad, Bulvár Mihajla Pupina 1/5 – prihláška na seminár, alebo prostredníctvom faxu 021/422-989 a e-mailu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. ( tlačivo prihlášky je v prílohe dopisu, alebo si ho môžete stiahnuť na našej stránke www.rada.org.rs (Na stiahnutie).
 Vedúcim seminára bude Mgr. art. Martin Urban - pedagóg a choreograf zo Zvolena - Slovenská republika. V práci mu budú pomáhať odbornici slovenskeho tanca, spevu a hudby ( zoznam v prílohe).

piatok, 02 júl 2010 09:58

I. Dolnozemský divadelný tábor

 Divadelná komisia Výboru pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny spolu s Domom Kultúry 3.októbra v Kovačici organizuje I. Dolnozemský divadelný tábor, ktorý bude prebiehať v dňoch 22. až 25. augusta 2010 v priestoroch Domu kultúry 3.októbra v Kovačici. Ubytovanie a stravovanie je zabezpečené  v rekreačnom stredisku Relax na ulici Vinogradskej 2 v Kovačici. Pripomíname, že cestovné trovy si účastníci hradia sami.
 Seminár podporil a finančne bude kryť  Úrad pre slovákov žijúcich v zahraničí prostredníctvom Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku.
 Cieľová skupina:
Určený je pre hercov počiatočníkov a metodológia práce je orientovaná na postupné  zdolávanie základov herectva a na zoznamovanie sa s hereckými výrazovými prostriedkami (akustickými, mimickými,  gestickými, postojovými a priestorovými).
Garantmi, lektormi a supervízormi projektu sú renomovaní slovenskí režiséri Ján Makan   a  Ľuboslav Majera a profesionálny herec SND Miroslav Fábry. 
 Seminár by okrem edukačnej zložky mal za úlohu zvýšiť kvalitu prezentácie neprofesionálneho slovenského divadla, prispieť k úspešnému nadväzovaniu kontaktov s domácimi a zahraničnými incenátormi a vytvoriť priestor pre prácu s deťmi a mládežou, ktorí sú dôležitým inštrumentom v pokračovaní  divadelnej tradície Slovákov na Dolnej zemi.        
 Podmienky prijatia:

 

 Po voľbách do Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, ktoré sa konali 6. júna 2010 v súlade so Zákonom o národnostných radách národnostných menšín z roku 2009, v piatok 25. júna 2010 v Zhromaždení obce Báčsky Petrovec sa konalo ustanovujúce zasadnutie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny.
Po pozdravnom príhovore predsedu petrovskej obce Vladimíra Turan predstavitelia Ministerstva pre ľudské a menšinové práva Zorica Jankovićová a Nenad Petković, ako aj predstaviteľka Ústrednej volebnej komisie Ildiko Halbvajsová verifikovali mandáty všetkým 29 členom nového zloženia NRSNM. Najdôležitejším bodom konštitučného zasadnutia bola voľba nového predsedu a podpredsedov Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. Jednoznačnou prevahou v tajnom hlasovaní, čiže s dvadsaťjeden hlasov ZA, kým osem hlasovacích lístkov bolo neplatných, predsedníčkou sa opäť stala Anna Tomanová Makanová z listiny Slováci spolu – Anna Tomanová Makanová. Okrem predsedníčky sa zvolili aj traja podpredsedovia podľa regionálneho princípu – Vladimír Valentík pre Báčku, Zuzana Lenhartová pre Banát a Ján Majorský pre Sriem.

 

Vo štvrtok 24. júna 2010 bolo štvrté a zároveň posledné kolo Kurzu jazykovej kultúry v jarnom cykle, ktorý spoločne organizujú Výbor pre informovanie NRSNM a Asociácia slovenských novinárov. Tento kurz je určený pre novinárov, redaktorov a jazykových redaktorov s cieľom vylepšiť jazykovú kultúru nášho novinárstva. Aj na tomto kole sa zúčastnilo okolo dvadsaťpäť novinárov, jazykových redaktorov či korektorov, ktorým prof. PhDr. Juraj Glovňa priblížil frazeológiu a rôzne frazeologické jednotky, ktorými novinár môže expresívne obohatiť svoj novinársky text.
Ďalšie kolo kurzu sa plánuje na október.

top