Tel/Fax
+381 21 422 989
pondelok, 28 september 2009 07:12

Rady a MŠ

Predstavitelia Národnostných rád v Srbsku sa v utorok 22. septembra 2009.r stretli s predstaviteľmi Ministerstva školstva v Belehrade. Národnostné rady predstavovali Dragan Marčel, Svetlana Zolňanová, Irina Papugová, Miroslav Kalenjuk a Ivan Moskaljuk a Ministerstvo školstva (MŠ) Vesna Fila, zástupkyňa Ministra a Mira Petrov, spolupracovníčka v MŠ.
Uzáveri rokovania:
1. MŠ dáva záruku, že sa racionalizácia vo vzdelávaní nebude sprevádzať na menšinových školách. Každá národnostná menšina si určí školy, ktoré majú trvaloudržateľný rozvoj a MŠ tým školám dáva záruku, že sa u nich nebudú zlučovať a zatvárať triedy, ak škola disponuje odbornými kádrami.
2. Materinský jazyk s prvkami národnej kultúry je na školách voliteľný predmet. Každá škola má za úlohu zaradiť na listinu voliteľných predmetov aj tento predmet, rodičia si pre svojich žiakov môžu zvoliť svoj materinský jazyk aj keď je to pre žiaka druhý voliteľný predmet a každá školská správa je povinná zabezpečiť škole prostriedky pre učiteľský plat. Pre všetky problémy, ktoré vznikajú v spolupráci so školskými správami je určený inšpektor, ktorý bude spolu s predstaviteľmi menšín riešovať konkrétne otázky.

štvrtok, 24 september 2009 06:15

DFS Pramienok pobudol v Banskej Bystrici

 

DFS Pramienok, ktorý pôsobí pri ZŠ Jána Kollára v Selenči, pobudol od 05. – 14.07. t.r. v Banskej Bystrici v SR v Letnej škole ľudového tanca. V rámci kurzu prezentovali v Aule Beliana na Univerzite Mateja Bela svoje tance a naučené choreografie zo širšieho Podpoľania. 14 detí zo Selenče so svojimi vedúcimi a riaditeľkou školy nadviazali družbu s deťmi z Banskej Bystrice, z Rakúska, Ukrajiny, Rumunska a Českej republike. Navštívili aj 44. festival na Detve.Za úspešný zájazd vďačia NRSNM, Univerzite Mateja Bela z Banskej Bystrice a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraniči.

Akcia odovzdávania slovníkov (Krátky slovník slovenského jazyka, Synonymický slovník slovenského jazyka a Pravidlá slovenského pravopisu) Výboru pre informovanie NRSNM pokračovala v piatok 18. septembra t.r. v Báčskom Petrovci. Finančné prostriedky na kúpu slovníkov poskytol Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí Vlády Slovenskej republiky. Predseda VPI Samuel Žiak a koordinátorka VPI Vladimíra Dorčová navštívila redakcie  Televízie Petrovec, Petrovských novín, Nového života, Zorničky, Roviny, Info kanálu obce Báčsky Petrovec, ako aj Slovenskú redakciu TV Báčska Palanka. Predstavitelia Výboru pre informovanie, okrem toho, že predstavili činnosť Výboru, sa s členmi týchto redakcií porozprávali o kladných a negatívnych stránkach novinárskeho života u nás. Musíme držať spolu a komunikovať medzi sebou, zhodli sa hlavná a  zodpovedná redaktorka TV Petrovec Mária Lovreová, zodpovedná redaktorka Petrovských novín Anna Dudášová, riaditeľ Slovenského vydavateľského centra (v rámci ktorého vychádza Zornička, Nový život a Rovina) Vladimír Valentík, člen redakcie Nový život Víťazoslav Hronec, šéfredaktor Zorničky Pavel Matúch, šéfredaktor Roviny Ján Hlaváč, novinárka Info kanálu obce BP Milina Madacká a novinárka TV BAP Tatiana Lomenová.

 V utorok 15. septembra 2009.r sa v Novom Sade  uskutočnilo 35. zasadnutie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. Rokovania sa zúčastnilo 21 členov NRSNM a rokovací program obsahoval celkovo 10 bodov.
 Na začiatku rokovania prítomní členovia NRSNM schválili zápisnicu z predchádzajúceho 34. zasadnutia. V rámci schvaľovnia zápisnice  a po vypočutí zvukového záznamu z predchádzajúceho zasadnutia bolo jednoznačne potvrdené, že pri hlasovaní o návrhu správnej rady NVU Hlas ľudu na vymenovanie riaditeľa Hlasu ľudu za znovuzvolenie doterajšieho riaditeľa pána Jaroslava Čiepa hlasovali dvaja členovia NRSNM, proti boli desiati a šiesti sa zdržali hlasovania. Týmto bolo potvrdené, že informácie publikované v Hlase ľudu (dvaja za, deviati proti a šiesti sa zdržali) neboli pravdivé.

Asociácia slovenských novinárov, Slovenské vydavateľské centrum a
Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny

úctivo Vás pozývajú na sympózium pod názvom
Slovenské vojvodinské novinárstvo vo víre mediálnych dianí v Srbsku,
ktoré sa uskutoční v dňoch 23. – 24. októbra 2009
v Novom Sade a v Báčskom Petrovci.

za ASN                          za SVC                           za NRSNM
Vladimíra Dorčová                Vladimír Valentík          Anna Tomanová-Makanová

utorok, 08 september 2009 06:32

Vždy sa dá inovovať

 Aj keď má učiteľ skromné benefity, predsa hľadá cestu za poznatkami a aj  napriek všetkému rozširuje  a obohacuje  svoju teoretickú databázu, aby bol nabitý informáciami a samým tým, aby mohol dobre a pôsobivo prakticky pracovať so žiakmi.
 Práve preto v rámci výučby slovenského jazyka 27. a 28. augusta v Nadlaku, v kultúrnom centre Slovákov žijúcich v Rumunsku,  prebiehal  odborno - metodický seminár ako súčasť bilingválneho vzdelávania na základných a stredných školách. Bol to v poradí tretí seminár, ktorý je inak putovného rázu. Prvý bol v Maďarsku, druhý  vlani v Srbsku a tento do tretice v Rumunsku. Ďalší by  mal prebiehať v Chorvátsku.

top