Tel/Fax
+381 21 422 989
Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny - september 2021
štvrtok, 30 september 2021 08:28

Okrúhly stôl venovaný insitnému umeniu

Okrúhly stôl venovaný insitnému umeniu

Dňa 27.09.2021 sa na pôde Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Belehrade konal okrúhly stôl pod názvom Slovenské insitné umenie v Srbsku ako špecifický prvok nehmotného kultúrneho dedičstva, čím je slovenská insita zase o krok bližšie k zápisu do svetového zoznamu UNESCO. Na podujatí sa zúčastnila i Libuška Lakatošová, predsedníčka NRSNM.

 

 243220030 6384794408212162 2768332115948081630 n

Zverejnené vNRSNM
streda, 29 september 2021 13:03

Verejný súbeh na voľbu riaditeľa MVS

Podľa článkov 35 a 36 Zákona o kultúre (Úradný vestník RS, č. 72/2009, 13/2016, 30/2016 –oprava, 6/2020, 47/2021 a 78/2021), článku 49 Zákona o muzeálnej činnosti (Úradný vestník RS, č. 35/2021)článkov 21, 22 a 23 Štatútu Múzea vojvodinských Slovákov (Úradný vestník obce Bački Petrovac, č. 4/12 a 6/2017) a Rozhodnutie správnej rady Múzea vojvodinských Slovákov v Báčskom Petrovci č. 102-66-16/2021

 

Správna rada Múzea vojvodinských Slovákov v Báčskom Petrovci

vypisuje

VEREJNÝ SÚBEH

NA VOĽBU RIADITEĽA MÚZEA VOJVODINSKÝCH SLOVÁKOV

 

 

Uchádzači musia splniť nasledujúce požiadavky:

-          mať vysokoškolské vzdelanie (vysokoškolské vzdelanie na druhom stupni postgraduálneho akademického štúdia - magisterské alebo špecializované akademické štúdium, alebo špecializované odborné štúdium, alebo vysokoškolské vzdelanie v rámci vysokoškolského štúdia v trvaní štyroch rokov) v oblasti sociálnych a humanitných vied;

-          mať zloženú odbornú skúšku;

-          mať najmenej päť rokov práce v muzeálnej oblasti;

-          že sa zúčastňoval a riadil odborné, vedecké a muzeologické projekty;

-          mať manažérske schopnosti, znalosti a skúsenosti;

-          ovládať a používať slovenský jazyk;

-          občianstvo Republiky Srbsko.

 

 

Uchádzači okrem prihlásenia sa do výberového konania musia predložiť:

-       životopis obsahujúci údaje o predchádzajúcej práci a dosiahnutých výsledkoch;

-       diplom získaného odborného vzdelania;

-       návrh programu práce a rozvoja múzea na obdobie štyroch rokov;

-       doklad o pracovných skúsenostiach;

-       osvedčenie o občianstve Republiky Srbsko(nie staršie ako šesť mesiacov);

-       potvrdenie, že kandidát nebol stíhaný;

-       rodný list;

-       overenú fotokópiu občianskeho preukazu.

 

Dokumenty k súbehu sa predkladajú v origináli alebo vo fotokópii overenej notárom alebo iným príslušným orgánom.

Lehota na predkladanie prihlášok uchádzačov na verejnýsúbeh je pätnásť (15) dní odo dňa zverejneniasúbehu v denníku Dnevnik pre celé územie Republiky Srbsko, t. j. od 29. septembra do 13. októbra 2021.

Riaditeľ Múzea vojvodinských Slovákov sa vymenúva na obdobie štyroch (4) rokov.

Prihlášky s dôkazom o splnení podmienok označených „NA SÚBEH“ podávajte písomne​​doporučene na adresu: Múzeum vojvodinských Slovákov, 21470 Bački Petrovac, Maršala Tita 23 alebo osobne každý pracovný deň od 8.00 do 14.00 na adrese:Ul. Maxima Gorkého 17, 21470 Bačsky Petrovec. Prihlášky na súbeh so špecifikovanou dokumentáciou je potrebné podať v zalepenej obálke.

Verejný súbeh na voľbu riaditeľa Múzea vojvodinských Slovákov bude uverejnený v denníku Dnevnik pre celú Republiku Srbsko, na webovej stránke Múzea vojvodinských Slovákov, Národnej služby pre zamestnávanie, Obce Báčsky Petrovec, Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny a v týždenníku Hlas ľudu.

Informácie o súbehu je možné získať na čísle 0637030254, alebo e-mailom: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. .

 

V Báčskom Petrovci,

23. septembra 2021

Jaroslav Miklovic

predseda Správnej rady

Múzea vojvodinských Slovákov

 

 

Zverejnené vVýzvy
utorok, 28 september 2021 12:14

Z udelenia cien Samuela Tešedíka

Z udelenia cien Samuela Tešedíka

V Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov 24. septembra 2021 v Novom Sade boli slávnostne udelené ceny Samuela Tešedíka. Zriaďovateľmi uvedených cien sú Spoločnosť pre edukáciu a kultúru v Nadlaku, Asociácia slovenských pedagógov v Báčskom Petrovci a Čabianska organizácia Slovákov v Békešskej Čabe. Udelením cien a pamätných listov slovenským učiteľom zo Srbska, Maďarska a Rumunska sa určitým spôsobom vzdáva hold učiteľskému povolaniu aко ај všetkým tým, ktorí svoj pracovný vek venovali výchove mladých generácií v duchu slovenského národného povеdomia a vštepovali im do sŕdc lásku k reči svojich predkov a kultúrnu identitu.

Slávnostné udelenie uznaní svojou prítomnosťou poctili: Libuška Lakatošová, predsedníčka NRSNM, Jaroslav Javorník, biskup SECAV v Srbsku, Monika Podsklanová-Šuhajdová, zástupkyňa veľvyslanca SR v Srbsku, Natália Hrnčiarová, konzulka na Veľvyslanectve SR v Srbsku, Branislav Kulík, predseda Matice slovenskej v Srbsku, Katarína Melegová-Melichová, predsedníčka MO Petrovec MSS a predsedníčka Rady pre Slovákov žijúcich v zahraničí pri Matici slovenskej na Slovensku, Vladimír Francisty, riaditeľ ÚKVS a Tatiana Naďová, externá osvetová poradkyňa pri Ministerstve školstva v Srbsku.

Členovia tohtoročnej poroty na udelenie cien a pamätných listov boli: Mária Andrášiková, predsedníčka ASP, Katarína Čamborová, dlhoročná pracovníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Janko Havran, predseda Osvetovej komisie Matice slovenskej v Srbsku a podpredseda MSS, Pavel Hlásnik, predseda Spoločnosti pre edukáciu a kultúru v Nadlaku, podpredseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí pre Dolnú zem, Mária Katarína Hrkľová, predsedníčka Občianskeho združenia Dotyk ľudskosti a Ľudmila Šomráková, stredoškolská profesorka na Lýceu Jozefa Gregora Tajovského v Nadlaku, predsedníčka Kultúrnej a vedeckej spoločnosti Ivana Krasku a predsedníčkou poroty bola Edita Pečeňová, riaditeľka Slovenského gymnázia, základnej školy, materskej školy a kolégia v Békešskej Čabe. Moderátormi podujatia boli Mária Andrášiková a Pavel Hlásnik a program hrou na klavíri spestrili mladé umelkyne Iveta Kováčová a Ksenija Vujačićová z Báčskeho Petrovca.

Cenu Samuela Tešedíka v roku 2021 získali: Svetlana Zolňanová zo Srbska a Mária Cégeňová z Maďarska – za vynikajúcu pedagogickú, organizátorskú, riadiacu a vedeckú prácu v oblasti slovenského národnostného školstva v zahraničí a Štefan Beracko z Rumunska – za celoživotné dielo. Pamätný list Samuela Tešedíka v roku 2021 získali: Ruženka Ďuríková zo Srbska a Miluška Koniariková z Rumunska – za prínos a tvorivosť v oblasti výchovno-vzdelávacej práce s mládežou v komunitách zahraničných Slovákov a Jarmila Jonášová zo Srbska – za celoživotný prínos v oblasti výchovno-vzdelávacej práce s deťmi a mládežou v komunitách zahraničných Slovákov pri príležitosti životného jubilea.

IMG 20210924 182119 resized 20210928 015132621

 

Realizovaný 4. seminár pre vychovávateľky

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbskua Združenie vychovávateľov, osvetových pracovníkov Slovákov Vojvodiny zorganizovalo 4. ročník Seminára pre učiteľky materských škôl z Dolnej zeme za finančnej podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Na stretnutí sa zúčastnili predstavitelia slovenských učiteľov materských škôl z Maďarska, Rumunska, Slovenskej republike a zo Srbska. Stretnutie sa uskutočnilo od 17. – 18. septembra 2021 v Materskej škole Kolibri v Kovačici. V rámci podujatia sa analyzovala téma Vplyv regionálnej výchovy na formovanie národného povedomia u detí. Úvodné slovo mala riaditeľka MŠ z Banskej Štiavnice a každá krajina sa predstavila s prezentovaním vlastnej práce. Účastníčky z Maďarska a Rumunska sa zapojili on-line prostredníctvom ZOOM platformy.

20210917 185029-min 1

IMG 20210918 094049 resized 20210927 111605163

IMG-46a646f6e4f0b5c8bbc9f00fbb0cf0fe-V-min 1

IMG 20210917 163657 resized 20210927 111704744

IMG 20210917 165659 resized 20210927 111703577

pondelok, 27 september 2021 13:22

Podpísaná je spoločná Dolnozemská dohoda

Predstavitelia najvýznamnejších inštitúcií zastupujúcich Slovákov v Rumunsku, Maďarsku a Srbsku podpísali spoločnú Dohodu o realizácii 19 projektov na rok 2022. Na podujatí NRSNM predstavovala predsedníčka Libuška Lakatošová a koordinátorka Svetlana Zolňanová.

 
Zverejnené vNRSNM
pondelok, 27 september 2021 12:11

Z podujatí na tohtoročných Slávnostiach...

Z podujatí na tohtoročných Slávnostiach...

V poradí 59. Slovenské národné slávnosti oficiálne prebiehali v Báčskom Petrovci v dňoch od 13. do 15. augusta 2021, ale začali sa početnými sprievodnými podujatiami ešte omnoho skôr. Realizované boli podľa plánovaného programu a pod organizáciu sa okrem Obce Báčsky Petrovec, Matice slovenskej v Srbsku a Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny podpísalo aj množstvo iných združení z petrovskej obce. Do programu slávností bolo zaradené aj slávnostné zasadnutie NRSNM, o ktorom sme osobitne informovali na našom portáli, ako aj o vstupnom programe pod názvom Zlaté nite slovenskosti z vienka národnosti...

Už vo štvrtok 12. augusta prebiehalo v poradí 20. Stretnutie slovenskej študujúcej mládeže v Báčskej Palanke v organizácii MOMS v B. Palanke, Matice slovenskej v Srbsku, NRSNM a Obce B. Palanka. Podujatie koordinoval Janko Havran, predseda Osvetovej komisie pri MSS. Toto podujatie dostalo novú formu. Začalo totiž už o 10.00 hod. grafickou dielňou, ktorú viedla akademická umelkyňa Daniela Marková. Po nej nasledovala obchôdzka mesta, folklórna dielňa, tiež športové aktivity s odchodom na tzv. Tikvaru pri Dunaji. Z grafickej dielne vznikla i výstava ako aj zo samotného podujatia. Vo večerných hodinách v rámci oficiálnej časti študentom, ktorí ukončili štúdiá, boli udelené osobitné uznania Matice slovenskej v Srbsku. Po príhovore hostí, v rámci ktorých sa prihovorila i predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová, všetci prítomní mali možnosť pobaviť sa pri hudbe.

Tiež 12. augusta na nádvorí Turistickej organizácie prebiehalo i desiate Čaro štetca – tradičná výstava Združenia petrovských výtvarných umelcov, ktoré tentoraz zoskupilo 30 výtvarníkov nielen z prostredí petrovskej obce, ale i z Nového Sadu, Kysáča, Pivnice a Selenče. Po úvodných slovách predsedníčky združenia Márie Struhárovej a po priliehavom a pestrom programe česť otvoriť toto podujatie mala predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová.

Do programu slávností bolo zaradené i udelenie Ceny Pro Cultura Slovaca, ktorej účelom je afirmovať jednotlivcov a kolektívy, ktorí sa významným spôsobom podieľajú na rozvoji kultúry dolnozemských Slovákov. Zriaďovateľmi tejto ceny sú Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku a Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku v Nadlaku. Tak v piatok 13. augusta v slávnostnej sieni Gymnázia J. Kollára bolo slávnostné udelenie tejto ceny. Tohtoročnými laureátmi uvedenej ceny sa stali Slovenské kultúrne centrum Pavla Jozefa Šafárika z Nového Sadu zo Srbska (cenu prevzala predsedníčka Vierka Marčoková Cerovská), Mária Katarína Hrkľová zo Slovenska a Dagmar Mária Anoca z Rumunska. Na podujatí sa prihovorili: Milan Ján Pilip, predseda ÚSŽZ, predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová, riaditeľ ÚKVS Vladimír Francisty a riaditeľka petrovského gymnázia Jarmila Vrbovská.

Dňa 14. augusta sa vo veľkej sieni Slovenského vojvodinského divadla uskutočnilo 25. slávnostné zasadnutie Zhromaždenia Matice slovenskej v Srbsku, na ktorom sa zúčastnili členovia z dvadsiatich miestnych odborov Matice slovenskej. V pracovnom predsedníctve boli: Svetlana Zolňanová ako predsedajúca, tiež Anna Horvátová, Janko Havran, Ján Krivák ako členovia a Zdenka Chalupková – zapisovateľka. Predseda Matice slovenskej v Srbsku Branislav Kulík vo svojom prejave zdôraznil, že je slávnostné zasadnutie matice dôkazom, že ideály a idey, okolo ktorých bola založená, čiže obnovená, sú dodnes živé. Matica je tu pre nás, aby nás ochraňovala, aby nám pomáhala a silná je len toľko, koľko sme aj my silní. Tiež povedal, že na slávnostiach chceme oslavovať našu slovenskú kultúru, našu reč, našu identitu a práve tieto veci sú zhrnuté v jej činnosti. Na slávnostnom zasadnutí sa okrem hostí – Milana Jána Pilipa, predsedu ÚSŽZ, Barbory Galovičovej, konzulky na Veľvyslanectve SR v Srbsku, Jaroslava Javorníka, biskupa SECAV v Srbsku, Pavla Hlásnika, prvého podpredsedu Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku, Alžbety Holerovej-Račkovej, predsedníčky Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, zúčastnila i Libuška Lakatošová, predsedníčka NRSNM v Srbsku.

Tiež 14. augusta na nádvorí ústredia Matice slovenskej v Srbsku sa uskutočnilo stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov. Nosnou témou boli Digitálne nástroje vo funkcii modernizácie výučby, na ktorú si prítomní mohli vypočuť dve zaujímavé prednášky Tane Naďovej – externej poradkyne Ministerstva osvety a Miloša Krstovského, riaditeľa Základnej školy Jozefa Marčoka Dragutina v Hložanoch. Stretnutie učiteľov moderoval Janko Havran, predseda Osvetovej komisie MS. Prítomným sa prihovorili: Branislav Kulík, predseda MSS, Libuška Lakatošová, predsedníčka NRSNM, JE Fedor Rosocha, veľvyslanec SR v Belehrade, Pavel Hlásnik, prvý podpredseda Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku a Edita Pečeňová, riaditeľka Slovenského gymnázia, základnej školy a kolégia v Békešskej Čabe.

V organizácii Asociácie slovenských spolkov žien tiež 14. augusta vo veľkej sieni Obce Báčsky Petrovec prezentované boli diela štrnástich autoriek, ktorým boli vydané knihy od posledných Slovenských národných slávností, ktoré boli v r. 2019. Predsedníčka ASSŽ Viera Miškovicová privítala hostí – Libušku Lakatošovú, predsedníčku NRSNM, Branislava Kulíka, predsedu MSS, Milana Jána Pilipa, predsedu ÚSŽZ, Vladimíra Francistyho, riaditeľ Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov, Vladimíra Valentíka, riaditeľa Slovenského vydavateľského centra. Predsedníčka Lakatošová a predseda Kulík podčiarkli, že existencia slovenských spolkov žien má veľký význam v rámci svojej bohatej storočnej činnosti.

Vo večerných hodinách sobotného a nedeľného dňa tohtoročných Slovenských národných slávnosti prebiehali dva tradičné galakoncerty folklórnych súborov našich spolkov, domov kultúry respektíve základných škôl – dospelých a detí pod názvom Ľudová klenotnica – nevysychajúca studnica a V medovníkovej chalúpke veľa medovníkov. Autorkou scenára oboch koncertov bola Anna Horvátová a réžiu mala Ružena Červenská.

Ucitelia

detsky gala

Zverejnené vNRSNM
pondelok, 27 september 2021 12:06

Rozdelenie darčekov v Starej Pazove

Rozdelenie darčekov v Starej Pazove

Behom septembra delegácia členov NRSNM pod vedením predsedníčky Libušky Lakatošovej navštívila základné školy s vyučovacím jazykom slovenským. Rozdelila priliehavé darčeky žiakom piateho ročníka s vyučovacím jazykom slovenským v spolupráci s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

21. septembra 2021 predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová a členovia NRSNM rozdelili darčeky žiakom ZŠ hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove.

pondelok, 27 september 2021 10:29

Finančná podpora pre prvákov

Finančná podpora pre prvákov

Rozhodnutím Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku v školskom roku 2021/2022 všetkým žiakom, zapísaným do prvého ročníka stredných škôl s vyučovacím jazykom slovenským, bude udelená jednorazová finančná podpora.

Predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová spolu s koordinátorku Svetlanou Zolňanovou odovzdali prvákom priliehavý darček 17. septembra 2021 pri návšteve Gymnázia Mihajla Pupina v Kovačici.

 

pondelok, 27 september 2021 10:25

Podpora stredoškolákom v Starej Pazove

Podpora stredoškolákom v Starej Pazove

Dňa 23. septembra delegácia Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v čele s predsedníčkou Libuškou Lakatošovou navštívila Gymnázium Branka Radičevića v Starej Pazove. Ústrednou témou rozhovoru s riaditeľom a profesorkou slovenčiny boli možnosti vyučovania slovenčiny ako fakultatívneho predmetu. Pri tejto príležitosti bol škole odovzdaný lap top, ako pomôcka na realizáciu hodín slovenského jazyka.

pondelok, 27 september 2021 10:01

Rozdelené darčeky pre piatakov v Padine

Rozdelené darčeky pre piatakov v Padine

Dňa 17.09.2021 predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová navštívila Základnú školu maršala Tita v Padine. Spolu s podpredsedom NRSNM Zlatkom Šimákom, predsedom Výboru pre vzdelávanie Jankom Kolárikom a koordinátorkou Svetlanou Zolňanovou rozdelili 48 kompletov školských potrieb pre tamojších piatakov, ktoré finančne podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a hovorili o spolupráci školy a Národnostnej rady.

20210917 134216-min

20210917 134328-min

 

Strana 1 z 3
top