Tel/Fax
+381 21 422 989
Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny - november 2019
pondelok, 25 november 2019 21:39

Mušky z gumipušky na zájazde v Pivnici

Mušky z gumipušky na zájazde v Pivnici

Členovia detskej divadelnej odbočky Slovenského kultúrno-osvetového spolku a ZŠ Savu Šumanovića z Erdevíka prijali pozvanie a užiť si krásny zájazd, ktorý im zorganizovali učiteľky na ZŠ 15. októbra v Pivnici, Jarmila Čobrdová a Vesna Kámaňová 15. októbra 2019. Najmä, herci z Erdevíka zahrali divadelné predstavenie Mušky z gumipušky podľa scenára Daniely Legíňovej Sabovej a v réžii Ruženky a Vladka Ďuríkovcov, ktoré získalo bronzovú plaketu na 26. Prehliadke 3xdĎ v Starej Pazove.

Erdevíčania priložili svoj kamienok do pestrej mozaiky príležitostého programu nielen prostredníctvom divadielka pre deti, ale aj svojou účasťou vo výtvarnom súbehu na základnej škole.

Pohostinní Pivničania sa snažili naplno venovať svojim hosťom a podať základné informácie o škole, dedine a o významných inštitúciach v osade. A tak sme spolu navštívili Diakonický dom, Slovenský evanjelický chrám Boží a Srbský pravoslávny kostol Uspenja Bogorodice. Srdečne nás uvítali členky Združenia žien z Pivnice, evanjelický kňaz a pravoslávny kňaz spolu s deťmi navštevujúce hodiny náboženstva. Projekt finančne podporili NRSNM a ÚSZZ.

IMG-8e45f37e7ea5fbd3e21e0e9947e91b99-V.jpg

 

IMG-6b6f4c0ec66ac26ef2f9087054ced1c1-V.jpg

IMG-a27e1cc90c4d7de8cc29efaeb8540ff9-V.jpg

utorok, 19 november 2019 21:12

Zo zasadnutia Komisie pre štipendiá

Zo zasadnutia Komisie pre štipendiá

12. novembra 2019 v priestoroch Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny zsadala Komisia pre štipendiá, ktorá analyzovala prihlášky na štipednium pre študentov na fakultách v Srbsku na akademický rok 20119/2020:

ZOZNAM UCHÁDZAČOV O ŠTIPENDIUM NRSNM 2019

 

MENO

BYDLISKO

FAKULTA A ŠTUDIJNÝ ODBOR

ročník

1. Martina Benková

Báčsky Petrovec

Poľnohospodárska fakulta

Lekárska fakulta , Nový Sad

4.

3.

2. Vladmír Ožvát

Kysáč

Prírodno-matematická fakulta, v Novom Sade, biológia

M.

 

3. Izabela Stošić

Stará Pazova

Filozofická fakulta v Novom Sade, nemecký jazyk a literatúra

4.

4. Marina Bartoš

Hložany

Fakulta technických vied, Nový Sad

Inžinier ochrany životného prostredia

M

5. Alena Kolár

Lug

Filozofická fakulta v Novom Sade, slovenský jazyk a literatúra

3.

6. Alexandra Čmelíková

Slankamenské Vinohrady

Filozofická fakulta v Novom Sade, slovenský jazyk a literatúra

3.

7. Janko Kolár

Lug

Prírodno-matematická fakulta, v Novom Sade, turizmus

3.

8. Teodora Belićová

Novy Sad

Filozofická fakulta v Novom Sade, slovenský jazyk a literatúra

2.

9. Sanja Žjak

Jánošík

Prírodno-matematická fakulta, v Novom Sade, chémia

M

10. Žiga Dario

Stara Pazova

Fakulta technických vied, Nový Sad

Softvérové a informačne technológie

2.

11. Miroslava Ožvát

Kysáč

Filozofická fakulta v Novom Sade, slovenský jazyk a literatúra

3.

12.Vladimír Ededy

Báčsky Petrovec

Filozofická fakulta v Novom Sade, slovenský jazyk a literatúra

2.

13. Filip Bažík

Lug

Vysoká technická škola odborných štúdií u Novom Sadu, ochrana v práci

2.

14.Jan Andrášik

Báčsky Petrovec

Filozofická fakulta v Novom Sade, slovenský jazyk a literatúra

3.

15. Lýdia Spevák

Báčsky Petrovec

Prírodno-matematická fakulta, v Novom Sade, matematika

5.

16. Margaréta Makanová

Nový Sad

Filozofická fakulta v Novom Sade,

Právnická fakulta v Novom Sade

1.

3.

17.Elena Vrška

Hložany

Fakulta technických vied v Novom Sade, biomedicínske inžinierstvo

4.

18. Vladimír -Vanja Valent

Selenča

Filozofická fakulta v Novom Sade, anglický jazyk a literatúra

3.

19. Nina Halupa

Kovačica

Filozofická fakulta v Novom Sade, slovakistika

5.

20. Ivana Kovačić

Šid

Filozofická fakulta v Novom Sade, slovenský jazyk a literatúra

2.

21.Maria Garafiját

Padina

Ekonomická fakulta Belehrad

M oneskorelá

22.Aleksander Sládeček

Kovačica

Akadémia odborných štúdií

1.

oneskorelá

 

 

Komisia navrhuje udeliť štipendium na 10 splátok vo výške 4.000,00 nasledovne:

 

 

MENO

BYDLISKO

FAKULTA A ŠTUDIJNÝ ODBOR

ročník

1. Izabela Stošić

Stará Pazova

Filozofická fakulta v Novom Sade, nemecký jazyk a literatúra

4.

2. Alena Kolár

Lug

Filozofická fakulta v Novom Sade, slovenský jazyk a literatúra

3.

3. Miroslava Ožvát

Kysáč

Filozofická fakulta v Novom Sade, slovenský jazyk a literatúra

3.

4. Lýdia Spevák

Báčsky Petrovec

Prírodno-matematická fakulta, v Novom Sade, matematika

5.

5. Margaréta Makanová

Nový Sad

Filozofická fakulta v Novom Sade,

Právnická fakulta v Novom Sade

1.

3.

6. Nina Halupa

Kovačica

Filozofická fakulta v Novom Sade, slovakistika

5.

 odluka.jpeg

 

streda, 13 november 2019 21:08

Pozvanie na 54. stretnutie v pivnickom poli

Pozvanie na 54. stretnutie v pivnickom poli

Vážení,

                 SKUS PIVNICA  si Vás dovoľuje vyzvať , aby ste sa zúčastnili  na 54. medzinárodnom festivale spevákov sólistov pôvodných slovenských ľudových piesní Stretnutie v pivnickom poli, ktorý budeprebiehať od 6. do 8. decembra 2019v Pivnici.

                Prihlášky s presne uvedenými údajmi pre dvoch spevákov(z jednej osady, resp. štátu) treba zaslať do  2. decembra 2019. Pre jedného speváka treba prihlásiť 4 (štyri) piesne a na dole uvedené adresy zaslať notový záznam alebo audio nahrávku a texty piesní. Pripomíname Vám, aby ste pri výbere piesní prihliadali na ich pôvodnosť, ktorá reprezentuje Vaše prostredie, resp. región v rozličných tempách (pomalé – mierne/rýchle) a aby ste podľa možnosti neprihlasovali piesne predvedené na uplynulých ročníkoch festivalu (v prílohe je zoznam všetkých doteraz predvedených piesní). 

                Právo účasti na Stretnutí v pivnickom polimajú speváci, ktorí už majú 16 rokov a jeden spevák má právo zúčastniť na festivale najviac trikrát. Všetci speváci na koncertoch záväzne musia vystupovať v ľudovom kroji zo svojho prostredia.

                SKUS Pivnica – hostiteľ Stretnutia v pivnickom poli – pre všetkých účastníkov zabezpečuje ubytovanie a stravu počas celého pobytu v Pivnici. Účastníkom festivalu cestovné trovy hradí vysielajúca strana.

                                

Prihlášky možno zaslať a potrebné informácie získať na adrese:

 

SKUS PIVNICA

(pre Stretnutie 2019)

21 469  Pivnica, Vojvodinská 82, Srbsko

Mob.  +381 64 122 74 18 (Valentín Michal Grňa)                                                                            

 e-mail:   Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.   a  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.                                                                                                                                                               

Tešíme sa na Vašu účasť a prajeme Vám všetko dobré.                                                                                                     

Predseda

SKUS Pivnica

Valentín Michal Grňa v. r.

Zverejnené vVýzvy
Edukácia predstaviteľov národnostných rád národnostných menšín

V stredu 6. novembra 2019 v Paláci Srbsко v Belehrade sa uskutočnila jednodňová edukácia pre predstaviteľov národnostných rád národnostných menšín в organizácii Kancelárie pre ľudské a menšinové práva vlády Republiky Srbsko.

Cieľom edukácie bolo skvalitniť vedomosti a zručnosti v oblasti finančného riadenia národnostných rád národnostných menšín, najmä v oblasti prípravy ročných finančných plánov, realizácie nákladov v rámci programových aktivít, ako aj finančných správ.

Edukácie sa zúčastnili predstavitelia národnostných rád národnostných menšín registrovaných na území Republiky Srbsko a v mene Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny na školení boli Svetlana Zolňanová, členka Výkonnej rady NRSNM a Maria Poptešinová, tajomníčka NRSNM.

Uvedená edukácia mala mimoriadne veľký význam, keďže sa na uvedenom sústredení rokovalo o zosúladení finančných záležitostí národnostných rád národnostných menšín s vykonanými zmenami a doplkami Zákona o národnostných radách národnostných menšín (Úradný vestník RS, č. 72/2009, 20/2014 – rozhodnutie ÚS, 55/2014 a 47/2018).

Zverejnené vNRSNM
pondelok, 11 november 2019 20:16

Odznel 39. ročník festivalu Zlatý kľúč

Odznel 39. ročník festivalu Zlatý kľúč

V Selenči sa dňa 27. októbra 2019 uskutočnil 39. ročník Festivalu slovenskej populárnej hudby Zlatý kľúč, ktorý v priamom prenose prostredníctvom RTV mohli sledovať aj diváci pri televíznych obrazovkách. Organizácia festivalu prebiehala podľa zaužívaného modelu z predchádzajúcich piatich ročníkov, keď bola podpísaná zmluva o spoluorganizácii tohto významného celomenšinového podujatia. Takže i tohtoročný festival realizačne mali pod kontrolou Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, Mieste spoločenstvo Selenča a Obec Báč. Okrem nich finančnými patrónmi boli Ministerstvo kultúry a informovania Republiky Srbsko a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Spred Organizačno-správnej rady festivalu v čele s predsedníčkou tohto telesa a zároveň predsedníčkou Výboru pre kultúru NRSNM Annou Čapeľovou, pričinili sa i ďalší členovia – Katarína Vrabčeniaková, Pavel Surový (predstavitelia NRSNM), Dr. Juraj Súdi (predstaviteľObce Báč), Ferko Gašparovský (predstaviteľ Miestneho spoločenstva Selenča) a Anna Chrťanová Leskovac (predstaviteľka ÚKVS).

            Prítomným v sieni selenčského Domu kultúry sa na samom začiatku slávnostne prihovorili: predsedníčka Rady Miestneho spoločenstva Selenča Katarína Vrabčeniaková, predseda Zhromaždenia Obce Báč Dr. Zoran Novaković a česť otvoriť 39. Zlatý kľúč mal podpredseda NRSNM a pokrajinský poslanec Pavel Surový.

            39. ročník festivalu Zlatý kľúč priniesol 12 nových skladieb v žánri slovenskej populárnej hudby. O aranžmány pesničiek a o dizajn zvuku sa i toho roka postarali hudobníci Ondrej Pavčok a Samuel Kováč. Ich práca na príprave pesničiek do konenej podoby bola najzložitejšia a pred samotnou realizáciou v štúdiu prebiehala niekoľko mesiacov. Hodnotenie skladieb a interpretácií pesničiek mala na starosti odborná porota v zložení: frontman skupiny Apsolutno romantično, skladateľ a producent Pеtar Alvirović, hudobný pedagóg, dirigent a skladateľ Dr. Juraj Súdi a kontrabasista a džezman Ervin Malina. Keď ide o texty skladieb, hodnotila ich Zdenka Valentová Belićová, prekladateľka a spisovateľla. Svojimi hlasmi prispeli i diváci v hľadisku ako porota obecenstva a televíznym divákom tiež bolo umožnené zapojiť sa do hlasovania prostredníctvom sms-iek. Keď ide o festivalový orchester, tiež bol pod vedením Samuela Kováča a Ondreja Pavčoka a okrem nich ho tvorili i Jaroslav Leporis a Nikola Macura. Počas nahrávania skladieb v štúdiu spolupracovali i Zoran Stajić, Ivan Galamboš a Zare Govorčin. Umeleckou riaditeľkou a koordinátorkou festivalu bola Dr. Slovenka Benková Martinková, konferenciu mala na starosti Annamária Boldocká Grbićová a festival moderoval Ivica Grujić Litavský.

            Uvedený ročník do života priviedol dvanásť žánrovo pestrých skladieb, ktoré uvedieme podľa poradia prednesov na samotnom festivale.

            Juraj Súdi mladší bol autorom skladby Na krídlach noci. Zhudobnil ju na text Anny Strehárskej a zároveň ju aj zaspieval spolu s Leonórou Súdiovou a hudobne dotvoril hrou na husliach. Pieseň tanečne ilustrovali umelci Tamara Bogićevićová a Marko Nikolić. Umelecký tím tejto piesne získal špeciálnu cenu odbornej poroty za celkový umelecký dojem.

            Janko Hrubík sa predstavil ako autor skladby a textu piesne Kam tvoja láska zmizla. Zaspievala ju Anna Torđanská.

            Skladbu Páperistá pieseň textára Michala Ďugu zhudobnil skladateľ Samuel Medveď a predniesol ju Ladislav Kekez.

            Samuel Kováč sa i na tohtoročnom festivale zúčastnil ako autor skladby a textu piesne Počúvaj seba. Interpretoval ju Boris Gabríni. Táto pieseň získala Cenu za najlepší text na festivale.

            Iveta Kováčová sa piesňou Kvôli životu textára Samuela Kováča predstavila nielen ako interpretka, ale i ako úspešná skladateľka. Získala prvú cenu odbornej poroty za najlepšiu skladbu na festivale a zároveň i Cenu NRSNM – sošku akademickej umelkyne Miry Brtkovej.

            Ondrej Pavčok bol ďalším súťažiacim na festivale, ktorý sa v jednej piesni predstavil dvojako. Ako skladateľ a textár piesne Pre teba túto pieseň hrám, ktorú zaspieval Jaroslav Kriška.

            Skladba Protiklad spojila dvoch skladateľov – Samuela Kováča a Martina Jána Javorníka, ktorí zhudobnili text Samuela Kováča a interpretovalo ju dueto Andrea Koruniaková a Martin Ján Javorník. Pieseň získala Cenu za najväčší počet sms hlasov.

            Autorka skladby Večné možno Milina Sklabinská zhudobnila text Mareka Zákopčana a na festivale ju predniesol Zlatko Klinovský.

            Za festivalovou skladbou Bludár stál ďalší úspešný tím: skladateľka Marína Kaňová, autor textu Martin Slivka a interpretka Andrea Lačoková. Maríne Kaňovej odborná porota za skladbu piesne udelila tretiu cenu.

            Jedinou súťažiacou na Zlatom kľúči, ktorá bola kompletnou autorkou – skladateľkou, textárkou a interpretkou bola Slovenka Benková Martinková. Predniesla skladbu Nálada a získala Cenu za najúspešnejšiu interpretáciu na 39. Zlatom kľúči.

            Pod skladbu Prosba sa podpísala autorka textu Katarína Melegová-Melichová, autorom skladby bol Ondrej Maglovský a pieseň interpretovala Anna Zorňanová. Ondrej Maglovský za túto skladbu získal druhú cenu odbornej poroty.

            Autor skladby a textu piesne Sme slovenské dievčatá bol Ján Dobrík. Jeho pieseň predviedli mladé interpretky Magdaléna Kaňová a Jana Trusinová. Táto skladba si získala najväčšiu priazeň prítomných v sieni selenčského Domu kultúry čím získala Cenu poroty obecenstva.

            V rámci záverečného ceremoniálu udeľovania cien Cenu za text odmenenému autorovi odovzdala Zdenka Valentová Belićová a ďalším odmeneným – najúspešnejšej interpretke a najlepším tvorcom skladieb ceny slávnostne odovzdal Pavel Surový.

            Revuálna časť Zlatého kľúča odznela v duchu festivalových spomienok – retrospektívou skladieb z predchádzajúcich ročníkov a za sprievodu inštrumentálnej skupiny Klo klo, ktorú viedol Ervin Malina. V rámci tejto časti na svojrázny spôsob bola venovaná spomienka zaslúžilému umelcovi, pedagógovi, skladateľovi a zberateľovi – selenčskému rodákovi Mr. Jánovi Nosálovi. V rámci nej vystúpili speváci Boris Babík, Mária Turanská, Sabína Trbarová a Una Amidžićová.NRSNM festival finančne podporila prostriedkami v hodnote 180.000,00 dinárov.

IMG 8635-min 1

IMG 8649-min 1IMG 8657-min 1IMG 8745-min 1IMG 8777-min 1IMG 8817-min 1IMG 8892-min 1IMG 8915-min 1IMG 8976-min 1

 

Zverejnené vVýbor pre kultúru
pondelok, 11 november 2019 20:06

Projekt ASSŽ

Projekt ASSŽ

V rámci aktivít Asociácie slovenských spolkov žien plánovaných na rok 2019 bola realizácia edukačného výletu a nadviazanie spolupráce so spolkami žien z Chorvatska: z Iloku a Radošu. Program pripravili Viera Miškovicová, predsedníčka ASSŽ a Anna Fábryová, predsedníčka ženskej sekcie pri Matici slovenskej v Iloku.

IMG 0948-min

Výlet bol realizovaný dňa 14. septembra 2019 a zúčastnili sa ho spolky z 15-ich spolkov žien: Aradáč, Báčsky Petrovec, Báčska Palanka, Biele Blato, Hložany, Jánošík, Kovačica, Kulpín, Kysáč, Laliť, Vojlovica, Silbaš, Pivnica, Selenča, Padina – spolu 48 členiek.

Spolkárky z Vojvodiny sa stretli priamo pod strechou matičného domu v Iloku, kde ich privítala pani A. Fábryová, koordinátorka tohto stretnutia v Iloku, odkiaľ výprava smerovala na Radoš. V tejto malej dedinke je obyvateľov stále menej. Na sálaši u Krošlákovcov ich čakali krásne strapce dozrievajúceho hrozna, horúci koláč domácej gazdinky a veľa spomienok na zašlé časy ako i konštatácia, že tieto krásne vinohrady a rodné polia už nemá kto obrábať. Cesta ich ďalej viedla do matičného domu, ktorý toho času opravujú a pri ktorom ich pán I. Pucovský, zástupca predsednu MS v Iloku, informoval o práci matice a ako majiteľ vinohradu aj o namáhavej práci vo vinohradoch a  o problémoch výrobcov.

IMG 0945-min

V Iloku po chutnom obede sa členky previezli turistickým vláčikom na Principovec, kde sa nadchýnali krajinkami ilockého kraja, upravenými vinohradmi a užili si z čerstvého vánku...

V ilockom kostole, ktorý je v záverečných fázach rekunštrukcie, privítala ich pani farárka Sajáková, ktorá hovorila o svojom príchode do Iloku a o priebehu rekonštrukcie kostola a na záver prečítala niekoľko svojich básní, ktorými dojala všetkých prítomných.

IMG 0988-min

V matičnom dome potom prebiehal spoločný program, počas ktorého sa prihovoril aj predseda matice v Iloku A. Knapček. V príjemnej atmosfére si spolkárky rozprávali zážitky a na záver sa dohodli, že spolupráca bude pokračovať prevažne v oblasti zachovania tradície a kultúry dolnozemských Slovákov. Projekt bol podporený Národnostnou radou slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku.

Viera Miškovicová, predsedníčka ASSŽ

Zverejnené vVýbor pre kultúru
pondelok, 11 november 2019 16:51

Výstava Korene 5

Výstava Korene 5

Starej Pazove dňa 21. októbra 2019 v Galérii Miry Brtkovej bola slávnostne otvorená piata výstava Korene, ktorá priniesla diela na malom formáte slovenských akademických umelcov v Srbsku. V mene Strediska pre kultúru Stará Pazova sa prihovoril Marjan Karavla, odborný spolupracovník pre výtvarné umenie a je to projekt, ktorého iniciátorom je staropazovský akademický maliar Ján Agarský. Jeho cieľom bolo zviditeľniť úspechy slovenských umelcov na malom formate.Korene 5 tvorila expozícia pozostávajúca z 22 práca ide o nasledujúcich autorov: Ján Agarský, Miško Bolf, Michal Ďurovka, Ľupka Ergová, Mária Gašková, Mária Galatová-Ćirovićová, Miroslav Havrilov, Marjan Karavla, Martina Karavlová-Hlodová, Jozef Klátik, Alena Klátiková, Laslo Kolár, Zdenka Mária Madacká, Michal Madacký, Andrea Merníková-Šimonová, Svetlana Miháľová, Vesna Opavská, Miroslav Pavlovič, Zvonimír Pudelka, Štefica Radovanová, Daniela Triašková a Emilia Valentíková. Autorom textu v katalógu výstavy Korene 5 je Sava Stepanov a toho roku odmenu dostala mladá umelkyňa Alena Klátiková. Výstava trvala do 3. novembra 2019 a potom sa presťahovala do Múzea Sriemu v Sriemskej Mitrovici. NRSNM k podujatiu prispela finančnou podporou v hodnote 31.000,00 dinárov.

2 1

4 1

 

 

Zverejnené vVýbor pre kultúru
utorok, 05 november 2019 13:49

Primátor Nového Sadu v NRSNM

Primátor Nového Sadu v NRSNM

Dňa 9. júla 2019 primátor mesta Nový Sad Miloš Vučević so svojou delegáciou navštévil Národnostnú radu slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade. Privitali ich predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová, podpredsedovia NRSNM a poslanci AP Vojvodiny Tatiana Vujačićová a Pavel Surový ako i predsedníčka Výboru pre informovanie Anna Horvátová.

IMG 5166

         Primátor Vučević vo svojej vyhláške pre médiá hovoril o vynikajúcej spolupráci s tunajšími Slovákmi a vo svojom prejave sa v tejto súvislosti zmienil i z historického hľadiska, čiže o pretrvávaní slovenskej národnostnej menšiny na týchto priestoroch počas takmer troch storočí. Prejavil záujem v mene mesta Nový Sad i naďalej podporovať zachovávanie identity a kultúry slovenskej národnostnej menšiny, ktorá historicky tiež prispela, aby sa interkulturálne mesto Nový Sad stalo tým, čím je dnes. Mesto Nový Sad podporuje činnosť NRSNM, vyčleňujúc značnú sumu finančných prostriedkov na ročnej úrovni. Pán primátor sa optimisticky zmienil i o aktuálnych migračných procesoch a odchode príslušníkov slovenskej národnostnej menšiny do zahraničia, ale zároveň sľúbil, že existujú snahy v tomto prostredí vytvárať podmienky na nové pracovné príležitosti, čím by sa vplývalo na zastavenie resp. spomalenie tohto procesu.

IMG 5184

         Predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová poďakovala primátorovi Vučevićovi za návštevu a doterajšiu spoluprácu a zmienila sa o aktuálnych prípravách na výstavbu strediska Slovákov v Novom Sade. Uvedené stredisko zastreší všetky slovenské inštitúcie kultúrno-spoločenského života v meste a zároveň umožní i strechu nad hlavou študentom, ktorí sa rozhodnú o štúdium v Novom Sade. Mesto Nový Sad i v tomto projekte, inak významnom pre celú slovenskú národnostnú menšinu, sľúbilo značnú podporu. Návšteva primátora mesta Nový Sad Miloša Vučevića bola odsledovaná veľkým počtom médií.

IMG 5179

Zverejnené vNRSNM
Strana 1 z 2
top