Tel/Fax
+381 21 422 989
Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny - utorok, 01 október 2019
utorok, 01 október 2019 14:56

Podpora detského divadla v Binguli

Podpora detského divadla v Binguli

Národnostná rada v ústrety 26. Prehliadky slovenskej detskej divadelnej tvorby 3xĎ v Starej Pazove finančne podporila prípravu a realizáciu nácviku detského divadla Ekologická rozprávka Tijany Farkašovej Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Milana Rastislava Štefánika v Binguli. Okrem toho, že inšpirovaná rôznymi prameňmi Tijana Farkašová napísala túto predlohu, zároveň ju aj režírovala. Bola to poučná moderná rozprávka o tom, čo je správne, čo nesprávne a pointou v podstate bola idea o ochrane životného prostredia. Spolupracovali aj Darko Bábeľa, Kristijan Horvát a rodičia mladučkých hercov. V divadielku hrali: Lea Častvenová, Damir Sucháni, Mila Petržľanová, Vanesa Dubovská, Viktória Dubovská, Nikolina Gašparová, Anđela Farkašová, Emília Dudková, Ivana Zorňanová a Saša Krneta.

            Národnostná rada z prostriedkov Výboru pre kultúru NRSNM na uvedený projekt vyčlenila 80.000,00 dinárov.

Zverejnené vVýbor pre kultúru
utorok, 01 október 2019 12:40

63. Literárne snemovanie

63. Literárne snemovanie

Dňa 4. mája 2019 v slávnostnej sieni Gymnázia Jána Kolára v Báčskom Petrovci sa uskutočnilo 63. Literárne snemovanie. Úvodné slová patrili Zdenke Valentovej-Belićovej, šéfredaktorke časopisu Nový život, ktorá hovorila z jeho sedemdesiatročných dejín. Prihovorili sa i riaditeľka Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom Anna Medveďová, predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová a Anna Čapeľová, predsedníčka Výboru pre kultúru NRSNM.

            V pokračovaní na snemovaní hovorili spisovatelia a literárni kritici Dr. Michal Harpáň, Víťazoslav Hronec, Viera Benková a predseda Spolku slovenských spisovateľov Miroslav Bielik, hosť zo Slovenska. Po udelení Ceny Nového života za rok 2018 prekladateľke, spisovateľke a zodpovednej redaktorke Nového života Zdenke Valentovej-Belićovej na snemovaní sa pokračovalo tematickou časťou. Okrem životných jubileí popredných osobností z nášho kultúrneho a literárneho života témou bola sedemdesiatka časopisu Nový život. Hovorili Dr. Miroslav Dudok, Dr. Zoran Ðerić, Vladimíra Dorčová-Valtnerová, príspevok Miroslava Keveždiho prečítala Viera Dorčová-Babiaková. Nasledovala časť snemovania keď sa venovala osobitná pozornosť tohtoročným jubilantom: Viere Benkovej, Miroslavovi Bielikovi, Viťazoslavovi Hroncovi, Jozefovi Klátikovi a Vladimírovi Valentíkovi.

            Národnostná rada z prostriedkov Výboru pre kultúru NRSNM na toto podujatie vyčlenila 80.000,00 dinárov.

Zverejnené vVýbor pre kultúru
top